Duodecim palkitsi terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilän ja kardiologi Tuomas Rissasen

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi seuran vuosipäivän symposiumissa 15.11.2013 Konrad ReijoWaaran palkinnon LL, terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle ja Nuoren tutkijan palkinnon kardiologi ja sydäntutkija Tuomas Rissaselle.

Konrad ReijoWaaran palkinto (20 000 eur) myönnettiin LL, terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle (s. 1945). Kirstilä on työskennellyt Turun kaupungin terveyskeskuslääkärinä vuodesta 1972 alkaen, eli yli 40 vuoden ajan. Kirstilä (s. 1945) valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1971. Hän sai yleislääketieteen erikoislääkärin oikeudet vuonna 1984 ja terveydenhuollon erikoislääkärin oikeudet vuonna 1988.

Terveyskeskuslääkärin työn ohella Kirstilä on toiminut sivutoimisena KELA:n asiantuntijalääkärinä. Lisäksi Hän on toiminut useita vuosia terveysaseman vastaavana lääkärinä sekä Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavana lääkärinä. Kirstilällä on ollut useita luottamustoimia Turun kaupungin terveydenhuollossa: hän on toiminut työyhteisönsä koulutus- ja hygieniatyöryhmien puheenjohtajana sekä työsuojeluvaltuutettuna.

Kirstilä on osallistunut terveydenhuoltoon ja tartuntatauteihin liittyviin asiantuntijatyöryhmiin, pitänyt useita esitelmiä ja luentoja sekä kirjoittanut terveydenhuoltoon ja tartuntatauteihin liittyviä artikkeleita suomenkielisiin alan julkaisuihin. Kirstilä on kirjoittanut Turun Sanomiin usean vuoden ajan kolumneja, joissa hän on käsitellyt rakentavasti ja kriittisesti terveyden- ja sairaanhoitoalan kysymyksiä. Hän on tuonut kirjoituksissaan rohkeasti esille terveydenhuollon taloudellisten kysymysten ja priorisoinnin eettisiä ongelmia.

Kirstilä on ollut aktiivisesti mukana Duodecim-seuran toiminnassa 1980-luvulta alkaen. Hän on toiminut seuran valtuuskunnan varajäsenenä 1986–1988 ja 1995–1997 sekä varsinaisena jäsenenä vuodesta 2010 lähtien. Seuran hallituksen jäsenenä hän on toiminut 2006–2008. Lisäksi hän on toiminut Turunmaan Duodecim-seuran johtokunnan jäsenenä vuodesta 1992–2000 ja Duodecimin iho-, hius- ja kynsi-infektioihin liittyvän Käypä hoito -työryhmän jäsenenä.

Kirstilä on sekä potilaiden että kollegojen suuresti arvostama lääkäri. Potilaat tuntevat hänet taitavana, tunnollisena ja ystävällisenä lääkärinä. Kollegat arvostavat häntä rauhallisena, luotettavana ja huumorintajuisena henkilönä. Häntä luonnehtivat erityisesti vaatimattomuus ja hiljainen vastuunkantokyky. Kirstilä tunnetaan myös sitkeänä ja urheilullisena ihmisenä, mistä osoituksena on hänen osallistumisensa yli 30 vuoden ajan Helsingin Olympiastadionilla juostavaan Lääkärikymppi-juoksutapahtumaan.

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain ensisijaisesti käytännön lääkärille, joka on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama. Duodecimin sääntöjen mukaan palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto kardiologi Tuomas Rissaselle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt Nuoren tutkijan palkinnon lääketieteen tohtori, dosentti Tuomas Rissaselle (s. 1977). Hän työskentelee kardiologina Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa sekä osa-aikaisesti molekulaarisen lääketieteen tutkimusryhmässä A.I. Virtanen -instituutissa Itä-Suomen yliopistossa.

Rissanen on tutkinut jo 15 vuoden ajan sydän- ja verisuonisairauksien geeniterapiaa, jonka tavoitteena on kasvattaa sydänlihakseen ja alaraajoihin uusia verisuonia ja siten parantaa verenkiertoa. Geeniterapialla voitaisiin auttaa esimerkiksi sellaisia sepelvaltimotautipotilaita, joille ei voida tehdä pallolaajennusta tai ohitusleikkausta.

Rissanen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi ja tohtoriksi vuonna 2006 Kuopion yliopistosta. Vuonna 2007 hän sai molekulaarisen lääketieteen dosentin arvon Kuopion yliopistosta. Kardiologian erikoislääkäriksi hän valmistui 2012. Rissanen on ohjannut kolme väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan neljää väitöskirjatyötä. Lisäksi hän on toiminut kolmen väitöskirjan esitarkastajana. Tutkimustyönsä lisäksi Rissanen on toiminut samanaikaisesti useissa kliinisen lääkärin tehtävissä, luennoinut eri yliopistoissa sekä toiminut useissa oman alansa luottamustehtävissä. Hänellä on 39 akateemista julkaisua kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa lääketieteen alan julkaisuissa.

Rissanen on aloittanut vuonna 2013 DEBUT-ACS trial -tutkimustyön johtamisen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Tutkimuksen tavoite on selvittää lääkepallon käyttöä sepelvaltimoahtauman pallolaajennushoidossa. Tutkimukseen otetaan 600 sepelvaltimotautipotilasta, joille tehdään sepelvaltimon avaava toimenpide eli pallolaajennus. Sepelvaltimotauti on suomalaisten suurin kuolinsyy, ja sitä sairastaa arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä. Rissasen johtama tutkimus antaa tärkeää tietoa sepelvaltimotautipotilaiden hoidosta Suomessa, ja näin edistää potilaiden hoitoa ja hoitotietämystä. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Tuomas Rissasen tutkijan uraa leimaavat ahkeruus, innokkuus ja kekseliäisyys. Hänet tunnetaan myös uusien menetelmien kehittäjänä sekä hyvät johtamis- ja koulutustaidot omaavana henkilönä. Rissanen on hyvä esimerkki siitä, kuinka vaativa sairaalalääkärin työ ja moderni tutkimustyö voidaan yhdistää toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.

Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto (10 000 euroa) jaetaan seuran vuosipäivän symposiumissa joka toinen vuosi. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38 vuotta.

LL Pekka Kirstilä, 040 8310 008, pekka.kirstila@turku.fi
LT, dosentti Tuomas Rissanen, 050 5563 956, tuomas.rissanen@uef.fi
Professori Markku Heikinheimo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin hallituksen puheenjohtaja, 0500 969 338, markku.heikinheimo@duodecim.fi (Konrad ReijoWaara -palkinto)
Pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, (09) 6188 5203, matti.rautalahti@duodecim.fi (Konrad ReijoWaara -palkinto)
Puheenjohtaja Markus Perola, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin apurahavaliokunta, markus.perola@thl.fi (Nuoren tutkijan palkinto)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa