Irti alkoholista omin voimin

Onko tissuttelusta tullut tapa? Pitääkö välillä vetää kunnon kännit? Irti alkoholista -kirjassa päihteiden käyttöön perehtyneet psykologian ja psykiatrian asiantuntijat opastavat, kuinka liiallisesta alkoholin käytöstä voi itse päästä eroon tehokkailla harjoituksilla. Uutuuskirja ohjaa tunnistamaan omaa juomista laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä sekä löytämään mielekästä tekemistä juomisen tilalle.

Jopa puolelle miljoonalle suomalaiselle alkoholin toistuva, suuri kertakulutus aiheuttaa huomattavan terveysriskin. Enemmistö alkoholin riskeille altistuvista henkilöistä kuuluu suomalaiseen valtaväestöön, joka juo itsensä joko ajoittain tai usein humalaan. Runsas alkoholinkäyttö lisää riskiä sairastua psyykkisiin häiriöihin sekä aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, jotka näkyvät häiriökäyttäytymisenä, kuten piittaamattomuutena tai väkivaltaisuutena. Humaltuminen aiheuttaa haittaa paitsi käyttäjälle itselleen, myös hänen lähipiirilleen.

– Suomessa on huolestuttavan myönteinen alkoholi- ja päihdekulttuuri, josta maksetaan myöhemmin kalliisti. Kun puhutaan alkoholin haitallisesta käytöstä, ei kannata keskittyä eniten juoviin alkoholisteihin, vaan paljon juoviin tavallisiin ihmisiin, sanoo yksi kirjan kirjoittajista, erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg.

Omasta alkoholinkäytöstä voi olla huolissaan, vaikka ei tuntisikaan itseään alkoholistiksi. Irti alkoholista -kirja auttaa tunnistamaan oman tai läheisensä alkoholin ongelmakäytön varhaisia tunnusmerkkejä. Juominen tyypillisesti lisääntyy salakavalasti ja huomaamatta. Liiallisesta alkoholinkäytöstä ja alkoholiriippuvuudesta eroon pääsy on sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmaan tartutaan.

Tehokkaat itsehoitoharjoitukset

Kirjan itsehoitoharjoitukset perustuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin, jotka on todettu tehokkaiksi riippuvuuksien hoidossa. Harjoitukset ohjaavat alkoholiriippuvuuden tunnistamiseen ja siitä irrottautumiseen. Kirjassa käsitellään muutoksen motivaatiota ja autetaan lukijaa varautumaan hetkiin, jolloin päätös alkoholinkäytön vähentämisestä tai lopettamisesta horjuu. Harjoitukset valmentavat tunnistamaan juomiseen liittyviä haavoittuvuustekijöitä ja pärjäämään juomisyllykkeiden kanssa. Kirjan käytännön esimerkit antavat konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja vuorovaikutustilanteisiin, joissa alkoholista kieltäytyminen on haasteellista.

Irti alkoholista -kirja pohjautuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Mielenterveystalossa kehitettyyn alkoholin liikakäytön nettiterapiaan. Palvelusivusto www.mielenterveystalo.fi kokoaa kaikkien kansalaisten saataville tietoa ja välineitä psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tarvittavan avun saamiseen.

Irti alkoholista -kirjan ovat kirjoittaneet FT, psyk.lis., erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET) Jan-Henry Stenberg, psykologi Helena Service, psykologi, psykoterapeutti Salla Saiho, PsL, erikoispsykologi Satu Pihlaja, psykologi, kehittämispäällikkö Eero-Matti Koivisto, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Matti Holi ja psykiatrian dosentti, ylilääkäri, HYKS psykiatrian toimialajohtaja Grigori Joffe.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:
FT, psyk.lis., erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET) Jan-Henry Stenberg, p. 050 427 0656, jan-henry.stenberg@hus.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Irti alkoholista
Jan-Henry Stenberg, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi, Grigori Joffe
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN 978-951-656-476-3

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa