Käypä hoito -suositus kostean silmänpohjan ikärappeumasta valmistui uudella tilaajamallilla

Kansallisten Käypä hoito -suositusten laatimista varten on kehitetty uusi toimintamalli, joka mahdollistaa suosituksen entistä nopeamman valmistumisen. Uusi, juuri julkaistu Käypä hoito -suositus kostean silmänpohjan ikärappeumasta (AMD) on ensimmäinen uuden käytännön mukaan tehty suositus. Poikkeuksellisesti suosituksen rahoitukseen osallistuivat sairaanhoitopiirien silmätautien klinikat yhdessä Silmälääkäriyhdistyksen kanssa.

Lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten yhdessä tuottamien kansallisten hoitosuositusten valtionrahoitus on viime vuosina vähentynyt noin neljänneksellä. Samaan aikaan terveydenhuollon ammattilaiset ovat korostaneet näyttöön perustuvien hoitosuositusten merkitystä päätöksenteon tukena. Uudella Käypä hoito -suositusten tilaajamallilla pyritään turvaamaan riippumattomien Käypä hoito -suositusten laatiminen tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa.

Sairaanhoitopiirien silmätautien klinikat ehdottivat kostean silmänpohjarappeuman Käypä hoito -suosituksen laatimista terveysongelman yleisyyden ja hoidon korkeiden kustannusten vuoksi. Sekä sairaanhoitopiirit että Silmälääkäriyhdistys pitivät suosituksen nopeaa laatimista niin tärkeänä, että olivat valmiita osallistumaan myös suosituksen rahoitukseen.

Suositus laadittiin aivan uuden käytännön mukaan, jossa Käypä hoito -toimituksen työntekijät, jotka itsekin ovat lääketieteen ammattilaisia, tekivät varsinaisen kirjoittamistyön. Kirjoittajaryhmän apuna toimi kaksi silmälääkäriasiantuntijaa. Lisäksi sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden nimeämistä asiantuntijoista koottiin suosituspaneeli, joka valvoi työn etenemistä.

Uuden käytännön avulla suositus valmistui noin puolessa vuodessa. Mallin avulla säästettiin aikaa ja resursseja, kun lääketieteellisten asiantuntijoiden osaamista käytettiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Kokemuksemme tästä toimintatavasta oli erinomaisen myönteinen, kertoo Käyvän hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen. Komulaisen mukaan myös suosituspaneelin asiantuntijat olivat tyytyväisiä työprosessiin ja tuloksiin. 

– Olemme ehdottomasti halukkaita jatkamaan tällaisten nopeiden hoitosuositusten laatimista muista meille ehdotetuista ja tärkeiksi arvioiduista Käypä hoito -suositusten aiheista, Komulainen jatkaa.

AMD-suosituksessa toteutettiin myös uudenlainen Käypä hoito -suosituksen rakenne, jossa on kuvattu taustatiedot etiologiasta ja epidemiologiasta suppeasti. Hoitosuositus sisältää 15 selkeää, käytännönläheistä suositusta, joita perustellaan näytönastekatsauksilla, tieteellisellä kirjallisuudella ja suosituspaneelin asiantuntijoiden yhteisillä näkemyksillä.

Uuden suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa kostean AMD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa Suomessa. Suosituksen ensisijainen kohderyhmä ovat kosteaa AMD:tä diagnosoivat, hoitavat ja seurantaa toteuttavat lääkärit ja silmätautien yksiköt.


Lisätietoja:

LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, p. 050 591 2526, jorma.komulainen@duodecim.fi    

viestintäpäällikkö Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim: Käypä hoito

www.käypähoito.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

 

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Uudella Käypä hoito -suositusten tilaajamallilla pyritään turvaamaan riippumattomien Käypä hoito -suositusten laatiminen.
Tweettaa