Kutsu: Ikätasoinen seksuaalikasvatus tukee kehoitsetunnon kehittymistä

Lapsella on oikeus ikätasoiseen terveyttä edistävään kasvatukseen, tietoon ja tukeen. Ammattilaisilta kuitenkin usein puuttuvat ohjeet ja keinot tukea lapsen seksuaalista kehitystä. Uutuuskirja tarjoaa tutkimuksiin pohjautuvaa ja käytännönläheistä tietoa lapsen seksuaalisuuden kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa.

Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä on Susanne Ingman-Fribergin ja Raisa Cacciatoren toimittama ja eri asiantuntijoiden artikkeleita sisältävä kirja pienten lasten ikätasoisesta seksuaalisuudesta ja siitä, miten aikuinen voi tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Kirjan tavoitteena on tarjota toimivia työkaluja arkeen ammattilaisille, jotta lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja yhteistyö sujuisivat hyvin.

Pienten lasten ammattikasvattajat ja neuvolan työntekijät ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä, ja heillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lasten turvallisuuden ja elämänhallinnan kehittymiseen jo varhaisvuosina. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea lapsen kehoitsetunnon kehittymistä, mikä vahvistaa itsetuntoa ja edistää seksuaaliterveyttä myös nuoruus- ja aikuisiässä.

Uutuuskirjan tavoitteena on tarjota lapsille WHO:n laatimaan kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen mallin mukaista tasa-arvoista ja laadukasta, ikään soveltuvaa seksuaalikasvatusta. Oikeat tiedot, taidot ja asenteet tukevat lapsen hyvinvointia, turvallisuudentunteen kehittymistä sekä ikätasoista elämänhallintaa.

Tervetuloa kuulemaan lisää Kustannus Oy Duodecimin järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Susanne Ingman-Fribergin ja Raisa Cacciatoren toimittama teos Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä

keskiviikkona 10.8.2016 klo 10

Kalevankatu 11 A, 2. krs., Helsinki

Ilmoittautumiset osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Tietoa tekijöistä

sairaanhoitaja, kätilö (YAMK) Susanne Ingman-Friberg on työskennellyt Väestöliitossa vuodesta 2010 vierailevana tutkijana ja vuodesta 2015 Vanhemmuuskeskuksessa projektikoordinaattorina 0–6 vuotiaiden lasten seksuaaliterveyden tutkimuksessa ja tukemisessa.

LL, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore on toiminut koulu- ja neuvolalääkärinä, työterveyshuollon ja seksuaaliterveyden eri alueiden lääkärinä. Vuodesta 1998 hän on työskennellyt Väestöliiton asiantuntijalääkärinä ja vuodesta 2015 Vanhemmuuskeskuksen johtajana.

Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä
Susanne Ingman-Friberg, Raisa Cacciatore
Kustannus Oy Duodecim, 1.painos 2016, nid., s. 289
ISBN: 978-951-656-952-2
Sh. 34 euroa

Lisätietoja:

sairaanhoitaja, kätilö (YAMK) Susanne Ingman-Friberg, Väestöliitto, p. 040 5031298, Susse.Ingman-Friberg@vaestoliitto.fi

LL, lastenpsykiatri, Vanhemmuuskeskuksen johtaja Raisa Cacciatore, Väestöliitto, p. 040 5297155, Raisa.Cacciatore@vaestoliitto.fi,

viestintäpäällikkö Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7418654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Lainaukset

Kirjan tavoitteena on tarjota toimivia työkaluja arkeen ammattilaisille, jotta lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja yhteistyö sujuisivat hyvin.
LL, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore