KUTSU: Sosiaalisten tilanteiden pelon ei tarvitse antaa rajoittaa elämää

Kun toisten tarkkailun kohteeksi tai vieraitten ihmisten kanssa tekemisiin joutuminen aiheuttaa huomattavaa toiminnallista haittaa, on kyseessä sosiaalisten tilanteiden pelko. Pahimmillaan se voi vaikeuttaa elämää huomattavasti. Irti sosiaalisesta jännittämisestä on omahoito-opas, jonka avulla sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä pelko ja ahdistus on mahdollista saada hallintaan.

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelot ovat yksi ahdistuneisuuden muoto. Sosiaalinen ahdistuneisuus on varsin tavallista, ja arviolta 10–15 % ihmisistä kärsii tämän tyyppisestä oireilusta ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä.

Irti sosiaalisesta jännittämisestä -teos kuvaa havainnollisesti, miten sosiaalisten tilanteiden pelko kehittyy ja kuinka sitä voi lievittää. Teos perustuu kognitiiviseen ja käyttäytymisterapeuttiseen tietoon, jonka mukaan ajatukset, tunteet, fyysiset tuntemukset ja käyttäytyminen ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Ajatuksiin vaikuttamalla on mahdollista saada aikaan muutosta tunteissa ja käyttäytymisessä. Vastaavasti muuttamalla käyttäytymistämme voimme vaikuttaa ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Kirjan kirjoittajien kannustava viesti on, että sosiaaliset taidot ovat opittavia taitoja siinä missä autolla ajokin. Oikeanlaisen tuen ja harjoittelun avulla voi päästä eroon häiritsevistä oireista ja parantaa elämänlaatuaan.

Nyt julkaistava omahoito-opas perustuu HUS Mielenterveystalon kehittämään nettiterapiaan, joka tarjoaa nopeasti saatavilla olevaa hoitoa lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin.

Tervetuloa kuulemaan lisää Kustannus Oy Duodecimin järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Jan-Henry Stenbergin, Eero-Matti Koiviston, Salla Saihon, Satu Pihlajan, Saara Halmeen, Minna Helkavaaran, Grigori Joffen ja Matti Holin kirjoittama teos Irti sosiaalisesta jännittämisestä

tiistaina 23.8.2016 klo 10

Kalevankatu 11 A, 2. krs., Helsinki

Ilmoittautumiset osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

 

Lisätietoja

FT, PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET) Jan-Henry Stenberg, p. 050 427 0656, jan-henry.stenberg@hus.fi

viestintäpäällikkö Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi


Kirjan tiedot:
Irti sosiaalisesta jännittämisestä
Jan-Henry Stenberg, Eero-Matti Koivisto, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Saara Halme, Minna Helkavaara, Grigori Joffe, Matti Holi
1. painos 2016, nid., n. 140 s.
ISBN 978-951-656-472-5
Sh. 24 € 

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Sosiaalinen ahdistuneisuus on varsin tavallista, ja arviolta 10–15 % ihmisistä kärsii tämän tyyppisestä oireilusta ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä.
Tweettaa
Kirjan kirjoittajien kannustava viesti on, että sosiaaliset taidot ovat opittavia taitoja siinä missä autolla ajokin.
Tweettaa