KUTSU: Terveelliset elintavat ehkäisevät monia sairauksia tehokkaammin kuin lääketiede

Vaikka elinajanodote on Suomessa tasaisesti noussut, väestön terveyden kehitys ei ole viime vuosina ollut yksinomaan positiivista. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat suurentuneet viime vuosina huolestuttavasti. 

Suurin osa suomalaisista kuolee sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpäsairauksiin, diabetekseen ja hengityselinsairauksiin. Näitä niin sanottuja tarttumattomia sairauksia voidaan vähentää merkitsevästi vaikuttamalla niiden riskitekijöihin kuten tupakointiin, epäterveelliseen ravintoon, liikunnan puutteeseen ja haitalliseen alkoholin käyttöön. Useat koko väestölle suunnatut toimenpiteet tuottavat enemmän terveyshyötyä kuin modernit lääketieteen keinot.

Duodecim ja Suomen Akatemia järjestävät tarttumattomia sairauksia käsittelevän konsensuskokouksen Helsingissä 28.4.2017. Konsensuskokouksessa esiteltävässä lausumassa kuvataan keinoja, joilla tarttumattomia sairauksia voitaisiin entistä paremmin ehkäistä ja hoitaa.

Konsensuslausuma valmistuu samaan aikaan, kun tekeillä on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, johon liittyy paljon epävarmuutta tulevaisuudesta. Konsensuslausumaa laadittaessa asiantuntijat kantoivat erityistä huolta terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn jäämisestä jalkoihin tulevia sote-alueiden toimintoja pystytettäessä, kertoo Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti.

Konsensuslausumaa on työstetty yli 150 asiantuntijan voimin viidessä eri työpajassa, joiden aiheita olivat kansalaiset ja eriarvoisuus, liikunta, ravitsemus, tupakka ja alkoholi sekä sairauslähtöisyys. Työpajojen keskeiset tulokset esitetään Konsensuskokouksessa.

Tervetuloa kuulemaan lisää tiedotustilaisuuteen jossa konsensuslausuma esitellään!

Aika: 28.4.2017 klo 8.30-9.15

Paikka: THL Mannerheimintie 166, A-talo, pääsisäänkäynti, kokoushuone Collegium A5 5.kerros.

Toimittajia pyydetään ilmoittautumaan ala-aulassa ja ottamaan vierailijakortti.


Tilaisuuden ohjelma:

prof. Matti Uusitupa, Itä-Suomen yliopisto: Tarttumattomien sairauksien ehkäisy – miksi?

prof. Erkki Vartiainen, THL: Suomalaisten terveyden kehitys

pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim: Miten voimme onnistua?

Tilaisuudessa ovat alustajien lisäksi paikalla työpajojen puheenjohtajat. Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan myös Konsensuskokoukseen. Konsensuskokousta on mahdollista seurata myös suoratoistona tapahtuman verkkosivun kautta (linkki edellä).

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen ja Konsensuskokoukseen 25.4. mennessä tästä linkistä.


Lisätietoja:

Pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, matti.rautalahti@duodecim.fi, p. 09 6188 5203

Viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, anu.koivusipila@duodecim.fi, p. 040 741 8654 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä. Duodecim tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista myös kansalaisille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Suurin osa suomalaisista kuolee tarttumattomiin sairauksiin, joista monet ovat ehkäistävissä.
Tweettaa
Väestöryhmien väliset terveyserot ovat suurentuneet viime vuosina huolestuttavasti.
Tweettaa
Useat koko väestölle suunnatut toimenpiteet tuottavat enemmän terveyshyötyä kuin modernit lääketieteen keinot.
Tweettaa