Kutsu: Väestön ikääntyminen lisää sydämen vajaatoimintaa sairastavien määrää

Sydämen vajaatoiminta on väestön ikääntymisen myötä voimakkaasti yleistyvä oireyhtymä, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää tulevaisuudessa merkittävästi. Oireyhtymän varhainen tunnistaminen, sen syiden selvittäminen ja oikea hoito vaikuttavat potilaan elämänlaatuun ja ennusteeseen ratkaisevasti.

Sydämen vajaatoiminnasta on valmistunut uusi Käypä hoito -suositus, jonka tavoitteena on tehostaa diagnostiikkaa ja hoitoa ja vähentää sairauteen liittyviä kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta.

Sydämen vajaatoiminta on seurausta muista sairauksista, joissa sydämen pumppauskyky heikkenee. Yleisimmät vajaatoiminnan syyt ovat sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja sydämen läppäviat itsenäisesti esiintyvinä tai erilaisina yhdistelminä.

Oireyhtymän yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä: noin 10 %:lla 70-vuotiaista on sydämen vajaatoiminta. Potilaiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa, koska vajaatoimintaa aiheuttavien sairauksien hoito on tehostunut, mikä pidentää potilaiden elinikää.

– Sydämen vajaatoiminnan tunnistaminen ja siihen liittyvien taustasyiden selvittäminen on haastavaa ja terveydenhuollon resursseja kuluttavaa, toteaa suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja, HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi. Lisäksi potilaat ovat usein monisairaita, ja taudin kulku on yksilöllistä, mikä tekee hoidon suunnittelusta vaativaa, hän jatkaa.

Uudessa Käypä hoito -suosituksessa tuodaan esille parantuneet mahdollisuudet saada tehokasta hoitoa sairauteen sekä omahoidon merkitys potilaan elämänlaadulle.

Tervetuloa kuulemaan lisää sydämen vajaatoiminnasta tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan uusi Käypä hoito -suositus

keskiviikkona 15.2. klo 10.00–11.00
Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A., 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 10.2.2017 mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi


Ohjelma:

Tilaisuuden avaus
Käypä hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Sydämen vajaatoiminnan esiintyvyys ja ennuste
työryhmän jäsen, LT, dosentti, osastonylilääkäri Johan Lassus; HYKS Jorvin sairaala, Sydän- ja keuhkokeskus

Sydämen vajaatoiminnan syiden selvittäminen ja hoidon suunnittelu
työryhmän puheenjohtaja, LT, dosentti, linjajohtaja, ylilääkäri Jyri Lommi; HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus

Potilaan oma rooli sydämen vajaatoiminnan eri vaiheiden hoidossa
työryhmän jäsen, LT, dosentti, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen; Keski-Suomen keskussairaala


Lisätietoja:

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä on laatinut Sydämen vajaatoiminta Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.käypähoito.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Sydämen vajaatoiminta on väestön ikääntymisen myötä voimakkaasti yleistyvä oireyhtymä, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää tulevaisuudessa merkittävästi.
Tweettaa
Sydämen vajaatoiminnasta on valmistunut uusi Käypä hoito -suositus, jonka tavoitteena on tehostaa diagnostiikkaa ja hoitoa ja vähentää sairauteen liittyviä kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta.
Tweettaa

Lainaukset

Sydämen vajaatoiminnan tunnistaminen ja siihen liittyvien taustasyiden selvittäminen on haastavaa ja terveydenhuollon resursseja kuluttavaa
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi