KUTSU 8.12.: Uusi Käypä hoito -suositus kivusta korostaa lääkkeetöntä hoitoa

Kipu on läsnä monen ihmisen elämässä. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35 % aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua ja päivittäin kroonista kipua esiintyy 14 %:lla aikuisista. Uusi Käypä hoito -suositus Kivun hoidosta pyrkii edistämään kivun tehokasta ja turvallista hoitoa.

Käypä hoito -suositus kivun hoidosta käsittelee muun muassa kipupotilaan kohtaamista ja kivun arviointia, lääke- ja lääkkeettömän hoidon periaatteita, kipulääkkeiden käyttöä, fibromyalgiaa, hermovauriokipua ja kivun kroonistumisen ehkäisyä. Suositus korostaa kivun hoidossa lääkkeettömiä hoitoja, kuten liikuntaa, terapeuttista harjoittelua ja kognitiivis-behavioraalista terapiaa. Lääkkeettömään hoitoon voidaan yhdistää myös soveltuvaa lääkehoitoa, kuten kudosvauriokivussa parasetamolin tai tulehduskipulääkkeiden käyttöä.  Tulehduskipulääkkeiden jatkuvaa käyttöä ei suositella. Mikäli niiden teho on riittämätön, hoitoon voidaan yhdistää mieto opioidi. Vahvoja opioideja käytetään vain erityistilanteissa ja kaikkien opioidien määräämisessä tulee ottaa huomioon riippuvuus- ja väärinkäyttöriski. Hermovauriokipua hoidetaan ensi sijassa tietyillä epilepsia- ja mielialalääkkeillä.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan uusi Kivun hoidon Käypä hoito -suositus:

Tiistaina 8.12. klo 10–11.30

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A, 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma:

Kivun hoidon Käypä hoito -suosituksen esittely
Pekka Mäntyselkä, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, professori; Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Miten kipua hoidetaan lääkkeettömästi?
Timo Pohjolainen, LKT, dosentti; Helsinki Hospital

Lääkehoidon periaatteet
Maija Haanpää, LT, dosentti; ETERA

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5227, anna.kojo@duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä on laatinut Kivun hoidon Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus ja potilasversio ovat luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.kaypahoito.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa