Laimi Leidenius -palkinto Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestölle

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) -järjestölle Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa 21.2.2017. Järjestö on tehnyt merkittävää rauhantyötä, terveyspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Tunnustuspalkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Oulun Duodecim-seura jakoi samassa tilaisuudessa Lääkärikouluttaja-palkinnon (4 000 euroa) professori Olli Vainiolle ja Vuoden kandikollegan palkinnon (500 euroa) LK, DI Kare Oksaselle.

– Lääkärin sosiaalinen vastuu on ainutlaatuinen suomalainen lääkärijärjestö, joka on uraauurtavasti koonnut yli 30 vuoden ajan kollegoja sosiaalisesti vastuulliseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan, toteaa Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja Markku Savolainen.

Vuonna 1982 perustettuun järjestöön kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa. Järjestön keskeisiä toimialueita ovat kehitysyhteistyö, rauhantyö ja terveyspolitiikka. LSV on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Järjestö on historiansa aikana ehtinyt vaikuttaa monella eri saralla. Järjestö sai alkunsa ydinaseiden vastaisen sodan aikana mutta on sen jälkeen ollut mukana niin rauhantyössä kuin ympäristökysymyksissä. LSV hankkii ja levittää aktiivisesti tietoa muun muassa sotien ehkäisystä ja terveysvaikutuksista ja kehittyvien maiden terveysoloista ja niiden kohentamisesta. Nykyään LSV on merkittävä terveydenhuollon kehitysyhteistyön toteuttaja kansalaisjärjestönä.

Vuonna 2017 LSV:llä on kehitysyhteistyöhankkeita Somaliassa, Nepalissa ja Tansaniassa. Hankkeissa hyödynnetään suomalaisten lääkäreiden asiantuntemusta, ja ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja pureutuvat kohdemaan keskeisimpiin terveysongelmiin. Kokeneiden asiantuntijoiden lisäksi hankkeissa on mukana nuoria, kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita kollegoja. Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa hankkeista 85 %, ja loput katetaan vapaaehtoistyöllä ja yksityisin keräysvaroin.

- Palkinnon myöntämisellä Lääkärin sosiaalinen vastuu ‑järjestölle haluamme kiinnittää huomiota siihen esimerkilliseen ja pitkäjänteiseen työhön, jota järjestö on lääkärien yhteiskuntavastuun eteen tehnyt, kertoo Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja Markku Savolainen.

Suomen ensimmäisen varsinaisen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetty tunnustuspalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään Duodecim-seuran jäsenelle tai jäsenten muodostamalle ryhmälle, joka on työllään edistänyt yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta, toiminut edelläkävijänä ja tienraivaajana ja siten tehnyt asioita helpommaksi seuraajalleen. Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto myönnetään tänä vuonna viidettä kertaa, aikaisemmin sen ovat saaneet Tuula Arvonen, Tiina Saarto ja Kaija Holli, Pekka Mustonen ja Markku Kallio sekä Riitta Jouppila.

Lääkärikouluttajan palkinto Olli Vainiolle

Pohjolan Lääkäripäivien avajaisten yhteydessä jaettiin myös Oulun Duodecim-seuran Lääkärikouluttajan tunnustuspalkinto Oulun yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Olli Vainiolle ja Vuoden kandikollega ‑palkinto LK, DI Kare Oksaselle. Lisäksi myönnettiin Oulun Duodecim-seuran 5 000 euron tutkimusapuraha LT Elisa Lappi-Blancolle, sekä 2 000 euron matka-apurahat LK Annika Seppälälle, LK Janne Kanaselle, LL Sanna Huhtaniskalle, LL Pia Härkinille, LL Lotta Kinnuselle ja LT Jaana Nevalaiselle.

Olli Vainio valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1976 ja erikoistui kliiniseen mikrobiologiaan ja immunologiaan 1985. Hän on väitellyt lääketieteen tohtoriksi 1979 ja nimitetty immunologian dosentiksi 1983. Vainio on uransa aikana toiminut opetustehtävissä Turun ja Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa, sekä työskennellyt kahdeksan vuotta Oulun lääketieteen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilönä. Tänä aikana hän on ollut mukana toteuttamassa kahta laajaa opetussuunnitelman uudistusta.

Vainion kiinnostus opetuksen kehittämiseen ei ole rajoittunut vain Suomen rajojen sisälle, vaan hän on ollut mukana perustamassa ja kehittämässä lääketieteen opetusta myös Afrikassa.

- On hienoa toimia yhdessä aktiivisten ja koulutuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja nähdä koulutusohjelmien kehittyvän tukemaan entistä paremmin sekä opiskelijan oppimista, että opettajan opettamista. Koulutuksen kehittäminen tutkittuun tietoon ja myös omaan tutkimukseeni perustuen on ollut johtoajatukseni kaikessa työssäni, Vainio toteaa.

Lääkärikouluttaja-palkinnon perusteluissa huomioitiin paitsi Vainion pitkäjänteinen työ lääketieteen opetuksen parissa niin myös hänen herrasmiesmäinen olemuksensa, ystävällinen käytöksensä, tarttuva hymynsä ja ainainen hyväntuulisuutensa.

Uusi Vuoden kandikollega ‑palkinto Kare Oksaselle

Vastaperustetun Vuoden kandikollega ‑palkinnon saanut Kare Oksanen aloitti lääketieteen opinnot vuonna 2013 Oulun yliopistossa ja toimii vastuutehtävässä neljännen vuosikurssin isäntänä. Oksanen on aikaisemmin valmistunut diplomi-insinööriksi (sähkötekniikka, Oulun yliopisto) mutta päätti lähes 20 vuoden alalla työskentelyn jälkeen lähteä toteuttamaan nuoruuden haavettaan ja opiskella lääketiedettä.

– Olen huomannut, että lääketieteen opiskelu on tarkoittanut myös ihmisenä kasvamista. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on auttanut löytämään itsestä piirteitä, joita ei aikaisemmin ole tiedostanutkaan, Oksanen kertoo.

Vuoden kandikollega ‑palkinto myönnetään lääketieteen kandidaatille, joka on toiminut rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä sekä osoittanut halua toimia potilaan parhaaksi ihmisyyttä kunnioittaen.

– Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja yhteinen tavoite – potilaan paras – luovat ilmapiirin, jossa on sekä hyvä ja helppo toimia, että tehdä töitä sekä opiskella, Oksanen toteaa.

Lisätietoja:

Varapuheenjohtaja, LT Merja Metsä-Heikkilä, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry (LSV), merja.metsa-heikkila(at)kolumbus.fi.

Professori Olli Vainio, Oulun yliopisto, olli.vainio(at)oulu.fi, p. 040 513 3030

LK, DI Kare Oksanen, Oulun yliopisto, kare.oksanen(at)student.oulu.fi.

Hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Savolainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim markku.savolainen@duodecim.fi, (Laimi Leidenius -palkinto)

Puheenjohtaja Nina Hautala, Oulun Duodecim-seura, nina.hautala@ppshp.fi (Lääkärikouluttajan tunnustuspalkinto, Vuoden Kandi-kollega sekä myönnetyt tutkimus- ja matka-apurahat)

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Suomen ensimmäisen varsinaisen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetty tunnustuspalkinto jaetaan joka toinen vuosi.
Tweettaa
Leidenius-palkinnon suuruus on 15 000 euroa.
Tweettaa
Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto myönnetään tänä vuonna viidettä kertaa.
Tweettaa
Lääkärikouluttajan tunnustuspalkinnon suuruus on 4 000 euroa.
Tweettaa
Vuoden kandikollega -palkinto myönnetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa.
Tweettaa

Lainaukset

Lääkärin sosiaalinen vastuu on ainutlaatuinen suomalainen lääkärijärjestö, joka on uraauurtavasti koonnut yli 30 vuoden ajan kollegoja sosiaalisesti vastuulliseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan.
Markku Savolainen
Palkinnon myöntämisellä Lääkärin sosiaalinen vastuu ‑järjestölle haluamme kiinnittää huomiota siihen esimerkilliseen ja pitkäjänteiseen työhön, jota järjestö on lääkärien yhteiskuntavastuun eteen tehnyt.
Markku Savolainen
On hienoa toimia yhdessä aktiivisten ja koulutuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja nähdä koulutusohjelmien kehittyvän tukemaan entistä paremmin sekä opiskelijan oppimista, että opettajan opettamista. Koulutuksen kehittäminen tutkittuun tietoon ja myös omaan tutkimukseeni perustuen on ollut johtoajatukseni kaikessa työssäni.
professori Olli Vainio
Olen huomannut, että lääketieteen opiskelu on tarkoittanut myös ihmisenä kasvamista. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on auttanut löytämään itsestä piirteitä, joita ei aikaisemmin ole tiedostanutkaan.
LK, DI Kare Oksanen
Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja yhteinen tavoite – potilaan paras – luovat ilmapiirin, jossa on sekä hyvä ja helppo toimia, että tehdä töitä sekä opiskella.
LK, DI Kare Oksanen