MUISTUTUSKUTSU 17.11.: Raskauden ehkäisystä julkaistaan Käypä hoito -suositus: Raskauden ehkäisyyn liittyy edelleen paljon vääriä uskomuksia

Lihottavatko ehkäisyvalmisteet? Tekevätkö hormonaaliset ehkäisymenetelmät ”hulluksi”? Milloin ehkäisyn voi aloittaa? Saako alaikäinen ostaa jälkiehkäisytabletteja? Aiheuttavatko kaikki hormonaaliset ehkäisyvalmisteet laskimotukoksia? Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suositus antaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin sekä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia sopivan ehkäisymuodon valinnassa yhdessä potilaan kanssa.

Raskauden ehkäisy on koskettaa jossain elämänvaiheessa lähes jokaista meistä. Turvallisia ehkäisyvalmisteita on tarjolla laaja kirjo, joten ilman ehkäisyä ei tarvitse olla. Valitettavasti edelleen raskauden ehkäisyyn liittyy monia uskomuksia, joita tieteelliset tutkimukset eivät tue. 

Raskauden ehkäisyn sekä ehkäisypalveluiden tulee olla aina helposti saatavilla. Ehkäisymenetelmän valinnan tulee perustua potilaan toiveisiin ja realistiseen tilanneselvitykseen. Ehkäisyn valinnan ja aloittamisen jälkeen seurantakäynnit ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan todeta mahdolliset ongelmat ehkäisyn käytössä, kiinnittää huomiota terveydelle haitallisiin elintapoihin ja mahdolliseen seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen sekä ehkäistä ja hoitaa seksitauteja.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan uusi Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suositus

Tiistaina 17.11. klo 10–11.30

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A, 4. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma:

Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksen esittely
Mervi Halttunen-Nieminen, LKT, dosentti, naistentautien ja synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS:n naistenklinikka

Raskauden ehkäisyyn liittyvät väärät uskomukset
Eija Väänänen, sairaanhoitaja, kätilö, seksuaalineuvoja; Vantaan kaupunki, Myyrmäen terveysaseman ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5227, anna.kojo@duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä on laatinut Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus ja potilasversio ovat luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.kaypahoito.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa