Työterveyspalkinto SEITTI-hankkeelle

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys jakoi tunnustuksia työterveyden edistämisestä. Vuoden 2012 Työterveysteko-palkinto jaettiin Työterveyslaitoksen SEITTI-hankkeelle. Vuoden väitöskirjastipendin sai Marjo Sinokki väitöskirjastaan Social Factors at Work And the Health of Employees.

SEITTI-hankkeessa (2008–2012) on kehitetty kunnallista työterveyshuoltoa alueellisesti osana muuta terveydenhuoltoa ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa mm. masennuspotilaiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoidossa. Hankkeessa on muodostunut alueellinen, hyviin käytäntöihin pohjautuva työterveyshuollon toimintatapa ja kunnallisen työterveyshuollon osaamisverkosto. Konkreettisia maakunnallisia käytäntöjä on luotu mm. toiminnan suunnitteluun yritysasiakkaan kanssa sekä työpaikkaselvitykseen ja työkyvyn tukeen. Toimintamalli on levinnyt Pohjanmaalle ja herättänyt kysyntää muuallakin.

SEITTI-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveys 2015 -ohjelman ja Työterveyslaitoksen rahoittama työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehittämishanke, jota on toteutettu yhdessä Keski-Suomen kunnallisten työterveystoimijoiden kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen ja työterveyshuollon sisällön kehittämisestä on vastannut ylilääkäri Maire Laaksonen.

Väitöskirjassaan Social Factors at Work And the Health of Employees Marjo Sinokki tutki työpaikan sosiaalisten tekijöiden merkitystä työntekijöiden mielenterveyteen, unihäiriöihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin sekä työilmapiirin vaikutusta mielenterveyteen. Väitöskirjassa todetaan, että työssä ja työyhteisössä on tekijöitä, jotka voivat sekä tukea että vahingoittaa työntekijän terveyttä. Tutkimuksen mukaan vähäinen sosiaalinen tuki ja huono työilmapiiri vaikuttavat haitallisesti terveyteen. Työntekijä masentuu ja ahdistuu mikäli sosiaalista tukea ei ole tarjolla työssä eikä kotona. Työpaikan sosiaalisiin tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota kun pyritään parantamaan työntekijöiden terveyttä.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erikoisella tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. Vuoden väitöskirjastipendi myönnetään merkittävästä työterveysalan väitöskirjasta. Palkinnot jaetaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä, joka tänä vuonna järjestettiin Lahdessa.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Riitta Sauni, Suomen Työterveyslääkärit ry, p. 040 515 6829, riitta.sauni@ttl.fi

Kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, TTL, Terveys ja työkyky, p. 043 824 1072, hanna.hakulinen@ttl.fi
Ylilääkäri Maire Laaksonen, TTL, Terveys ja työkyky, p. 040 044 2548, maire.laaksonen@ttl.fi
Vt. tulosaluejohtaja Marjo Sinokki, Turun työterveystalo,p. 040 840 1736, marjo.sinokki@turku.fi

Suomen Työterveyslääkärit ry on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden ammatillinen yhdistys, johon kuuluu runsas 1600 lääkäriä. Suomen Työterveyslääkärit ry on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa