Uusi Käypä hoito -suositus stabiilin sepelvaltimotaudin hoidosta

Kuinka stabiili sepelvaltimotauti tunnistetaan? Mitkä ovat sepelvaltimotautia sairastavan hoidon kulmakivet?  Millainen on kuntoutuksen rooli toipumisessa? Uudella stabiilia sepelvaltimotautia koskevalla suosituksella halutaan parantaa hoidon tuloksia yhtenäistämällä diagnostiikkaa ja sepelvaltimotautia sairastavien hoitoa. 

Vakaaoireisesta sepelvaltimotaudista on kyse, kun potilaan oireet ovat stabiilit ja hänellä on osoitus sydänlihasiskemiasta tai merkittävästä sepelvaltimoahtaumasta. Arvioidaan, että kroonista sepelvaltimotautia sairastaa Suomessa yli 180 000 henkilöä. Heistä 60 % on miehiä ja 66 % vähintään 65-vuotiaita. Työelämän kannalta sairaus painottuu työelämän vanhimpiin ikäluokkiin. Iskeemisen sydänsairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2013 oli noin 3 000 henkilöä.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan uusi Käypä hoito -suositus stabiilin sepelvaltimotaudin hoidosta

Tiistaina 14.4.2015 klo 10
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A, 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 10.4. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma
Hyvä toiminta- ja työkyky sepelvaltimotautia sairastavan potilaan hoitotavoitteena
dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pekka Porela, Sydänkeskus, Turku

Ennaltaehkäisy ja lääkehoito sepelvaltimotaudin hoidon kulmakivinä
LL, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Ilkka Tierala, Sydän- ja keuhkokeskus, HYKS

Suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.kaypahoito.fi.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama suositustyöryhmä:

Puheenjohtaja:

Porela Pekka, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri

Sydänkeskus, Turku

Kokoava kirjoittaja:

Mäntylä Pirjo, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, kardiologian ylilääkäri

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK)

Työryhmän jäsenet:

Blek-Vehkaluoto Mari, TtM, th, projektisuunnittelija

Suomen Sydänliitto ry

Ilveskoski Erkki, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri

TAYS, Sydänsairaala

Juvonen Tatu, LT, kirurgian professori, ylilääkäri

Oulun yliopisto ja OYS

Kujanpää Tero, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

Kokkolan terveyskeskus

Loimaala Antti, LT, dosentti, osastoylilääkäri

HYKS, HUS-Kuvantaminen, Isotooppiyksikkö, Meilahti

Meinander Tuula, LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri

TAYS

Käypä hoito -toimittaja

Mäenpää Eliisa, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Suomen Terveystalo

Romppanen Hannu, LT, kardiologian apulaisylilääkäri

KYS, Sydänkeskus

Saraste Antti, apulaisprofessori, kardiologian erikoislääkäri

TYKS, Sydänkeskus, Turku

Tierala Ilkka, LL, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri

HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 09-6188 5218

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa