Uutuuskirja: Älykästä seksiä, viisasta himoa

Lapsuudessa ja nuoruudessa tyydyttämättä jääneet tarpeet heijastuvat aikuisuuden parisuhteeseen ja seksuaalielämään. Rohkea uutuuskirja kertoo, kuinka syvällisen itsetutkiskelun avulla voi löytää oman seksuaalisuutensa nautinnollisen ytimen. Mielen seksuaalisuus on koko elämän voimavara, jolla on suuri vaikutus siihen, kuinka onnelliseksi itsemme koemme. 

Tutkimusprofessori Osmo Kontula valottaa uudessa kirjassaan Mielen seksuaalisuus – Matka kiihottumisen alkulähteelle uusimpia tutkimuksia mielen seksuaalisuudesta ja kiihottumisesta.

Kirjassa esitellään psykoterapeuttisen hoitotyön esimerkkejä sekä käytännön neuvoja ja tietoisen läsnäolon harjoituksia, joiden avulla lukija löytää älykkään seksin ja viisaan himon. Kumppanin kanssa on mahdollista luoda syvimpiä tarpeitamme tyydyttävä seksuaalinen ja emotionaalinen liitto, joka tuottaa jopa eroottisia huippukokemuksia.

Oman seksuaalisuutemme ydinasiat löytyvät omasta mielestämme. Ajattelun ja keskittymisen avulla voi vaikuttaa paljonkin seksuaalielämäänsä ja sen nautittavuuteen. Tutkimukset paljastavat, että jo pelkkä hajamielisyys tai välinpitämättömyys seksuaalisten virikkeiden suhteen on naisilla liittynyt vaikeuksiin saada orgasmia ja kokea nautintoa sekä taipumuksiin teeskennellä orgasmia, toteaa Osmo Kontula.

Seksuaalisen itsetutkiskelun ja fantasioiden avulla voi purkaa psyykkisiä patoumia ja eheytyä. Muuntamalla lapsuudesta ja nuoruudesta kumpuavat kielteiset tunteet tai elämän väistämättömät vaikeudet seksuaalifantasioiksi ja kiihottumisen lähteiksi voimme symbolisesti elvyttää omanarvontuntoamme. Seksuaalisten mieltymysten ymmärtämisen kautta on mahdollista oivaltaa paljon oman persoonallisuutensa muista alueista: ammatillisesta kunnianhimosta, eri mielentiloista ja kapasiteetista rakastaa.

Tutkimusretki eroottisuuden ja kiihottumisen syvempään maailmaan voi mullistaa paitsi oman seksuaalisuuden, myös koko elämän. Eroottinen pääoma auttaa omaa hyvinvointia ylläpitävään sosiaaliseen ja seksuaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten ja erityisesti oman kumppanin kanssa.

VTT, tutkimusprofessori Osmo Kontula on tutkinut seksuaalisuutta lähes 30 vuoden ajan ja julkaissut aiheesta runsaasti kirjoja ja artikkeleita. Hän on Suomen Seksologisen Seuran perustajajäsen ja sen pitkäaikaisin puheenjohtaja. Osmo Kontula on myös kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. 

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:
tutkimusprofessori Osmo Kontula, 040 5827 369, osmo.kontula@vaestoliitto.fi
markkinointipäällikkö Mari Ketola, Kustannus Oy Duodecim, (09) 6188 5229, 050 581 221, mari.ketola@duodecim.fi

Mielen seksuaalisuus

Osmo Kontula

Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2012, ISBN 978-951-656-423-7


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle