Uutuuskirja: Vastavuoroisuus ja respekti – ihmisen mielen perustarpeet

Uutuuskirja Psykiatrin palasia on avoin ja rohkea tutkielma terapeutin ja potilaan suhteesta ja sen ainutlaatuisuudesta. Kirjan pienoisesseissä tarkastellaan muun muassa uskallusta olla terapeuttina avoin, rakastumisen seksokrinologiaa, hulluutta ja luovuutta, terapiaa taiteena sekä terapeuttia tunnekielen kääntäjänä. Kirjan keskeinen teema on vastavuoroisuus ja toisen ymmärtäminen.

LKT, professori, psykiatri ja psykoterapeutti Matti O. Huttusen kirjoittama teos kokoaa palapelin tavoin yhteen tekijänsä maailmankatsomuksen: psykiatrin on elettävä potilaansa rinnalla, kunnioitettava tämän itsemääräämisoikeutta ja jaettava potilaansa kanssa tämän elämän kipuja ja iloja.

Psykiatrin tehtävä lääkärinä on ottaa vastaan se rooli, että hänestä tulee ihmiselle tärkeä. On tärkeää, että psykiatri hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti eikä ainoastaan hänen tautiaansa lääkehoitoon nojaten, Huttunen sanoo.


Ihminen tarvitsee respektiä ja vastavuoroisuutta

Teoksen keskeiset teemat ovat respekti, kokemus kuulluksi tulemisesta ihmisenä, sekä läheisyyden kaipuu. Jos ihminen ei koe tulevansa kohdelluksi respektillä toisen taholta, seurauksena on aina ainakin jonkinasteinen särö tai monesti myös keskinäisen suhteen katkeaminen. Toiseen ihmiseen respektillä suhtautuva pyrkii ymmärtämään toisen haluja, eikä sen vuoksi paheksu sen enempää hänen toiveitaan kuin pettymystäänkään.

Kaikkien, niin petturin, varkaan kuin valehtelijankin, mielen perustarve on tulla kohdelluksi respektillä, vaikka heidän käytöksensä ei olisi kunnioitettavaa. Silloin ihminen kokee tulevansa myötäelävästi ymmärretyksi omasta näkökulmastamme, Huttunen pohtii.

Ihmisen perustarve kehdosta hautaan on tarve vastavuoroisuuteen. Pysyvä tarve on elävä dialogi, joka pitää meidät kasassa ja jota ei ole olemassa ilman respektiä. Respekti on kokonaiskattava tunne, joka on edellytys vastavuoroisuudelle.

Teos on tarkoitettu ensisijaisesti psykiatreille, psykoterapeuteille sekä ihmisille, jotka hakeutuvat psykoterapeutin tai psykiatrin potilaiksi ja heidän omaisillensa. Teos on mielenkiintoista luettavaa myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sielusta ja ihmismielen liikkeistä.


LKT, professori, psykiatri, psykoterapeutti Matti O. Huttunen (s. 1943) on kansainvälisesti tunnettu biologisen psykiatrian tutkija. Hän on toiminut vuosikymmeniä lääkäreiden, psykoterapeuttien ja psykiatrien työnohjaajana. Huttunen on Kustannus Oy Duodecimin tuottaman, valtakunnallisesti avoimen Terveyskirjasto-palvelun psykiatrian alan vastuuhenkilö. Hän on julkaissut ja toimittanut useita psykiatrisia sairauksia käsitteleviä kirjoja. Matti O. Huttuselle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto vuonna 2013.

Psykiatrin palasia
Matti O. Huttunen
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN 978-951-656-354-4

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:

LKT, professori, psykiatri, psykoterapeutti Matti O. Huttunen, 050 346 5886, matti.huttunen@konsmoh.inet.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Psykiatrin tehtävä lääkärinä on ottaa vastaan se rooli, että hänestä tulee ihmiselle tärkeä. On tärkeää, että psykiatri hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti eikä ainoastaan hänen tautiaansa lääkehoitoon nojaten.
- Matti O. Huttunen, LKT, professori, psykiatri ja psykoterapeutti