Uutuuskirja painottaa aktiivista arkea ja läheisen tukea muistisairauden hoitamisessa

Muistisairaan kuntouttavan hoidon painopisteen tulee olla rajoitusten ja menetysten selvittämisen sijaan mahdollisuuksien löytämisessä ja tarjoamisessa. Kuntouttavan hoidon ja hoivan avulla muistisairaan toimintakyky säilyy ja arki sujuu itsenäisesti tai tuettuna. Uutuuskirjassa annetaan eväitä muistisairaan kohtaamiseen, yksilölliseen ohjaukseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä läheisen jaksamiseen. 

Uutuuskirja Muistisairaan kuntouttava hoito auttaa muistisairaita itseään sekä heidän läheisiään elämään hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Kirjan ovat toimittaneet LT Merja Hallikainen, FM, erikoissairaanhoitaja Riitta Mönkäre, erikoissairaanhoitaja Toini Nukari ja fysioterapeutti Marjo Forder. Kirjan kirjoittajat edustavat Suomen parhaita muistisairauksien asiantuntijoita sekä hyvin erilaisia toimintaympäristöjä.

– Muistisairaan omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöön ottaminen kuntoutuksessa on erittäin tärkeää. Muistisairauden toteaminen ei merkitse elämän loppua, vaan elämän muotoutumista uudelleen kuntoutuksen avulla, sanoo LT Merja Hallikainen.

Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjassa tarkastellaan muistisairauksia monipuolisesti useista näkökulmista. Kirjassa kuvataan muun muassa muistisairauksien ehkäisyä ja varhaista tunnistamista, sairauteen liittyviä käyttäytymisen muutoksia sekä muistisairaan kohtaamista ja ohjausta. Muita kirjassa käsiteltyjä aiheita ovat lääkehoito, kivun arviointi ja hoito, ravitsemus sekä uni ja vuorokausirytmi, muistisairaan itsemääräämisoikeus, oikeus- ja sosiaaliturva sekä hoidon järjestämisen mahdollisuudet. Kirjan tapausesimerkkien avulla kuvataan muistisairaan ja tämän läheisen elämän haasteellisia tilanteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Koko kirjan läpi kulkevana keskeisenä teemana on läheisen merkitys muistisairaan kuntouttavassa elämässä.  Kirjassa käsitellään läheisen jaksamista, omaa elämää sekä omaishoitajana toimivan läheisen arkea ja tuen saamista.

Muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen haaste

Muistisairaudet koskettavat suurta osaa suomalaisista joko oman tai läheisen sairauden kautta. Suomessa on noin 240 000 henkilöä, joilla on joko lievä muistin- ja tiedonkäsittelyn heikentymä tai muistisairaus. Vuosittain muistisairaus todetaan noin 13 000 suomalaisella, joista osa on työikäisiä.

– Muistihäiriöt ja etenevät muistisairaudet ovat merkittävä inhimillinen, kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairaiden hoidon kehittäminen edellyttää ammattilaisten ja päättäjien halua ja kykyä ymmärtää muistisairauden vaikutusten erityislaatuisuus, sanoo erikoissairaanhoitaja Toini Nukari.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Muistisairaan kuntouttava hoito
Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari, Marjo Forder (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1.painos 2013
ISBN 978-951-656-417-6
Kustantajan suositushinta 55 euroa 

Lisätiedot:

LT Merja Hallikainen, puh. 040 5678433
FM, erikoissairaanhoitaja Riitta Mönkäre, puh. 050 354 5145
erikoissairaanhoitaja Toini Nukari, puh. 050 3837 438
fysioterapeutti Marjo Forder, puh. 040 582 9446
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Lainaukset

Muistihäiriöt ja etenevät muistisairaudet ovat merkittävä inhimillinen, kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairaiden hoidon kehittäminen edellyttää ammattilaisten ja päättäjien halua ja kykyä ymmärtää muistisairauden vaikutusten erityislaatuisuus.
Erikoissairaanhoitaja Toini Nukari, Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjan toimittaja
Muistisairaan omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöön ottaminen kuntoutuksessa on erittäin tärkeää. Muistisairauden toteaminen ei merkitse elämän loppua, vaan elämän muotoutumista uudelleen kuntoutuksen avulla.
LT Merja Hallikainen, Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjan toimittaja