Uutuuskirjat tarttuvat lihavuuteen ja diabetekseen käytännönläheisesti

Kustannus Oy Duodecimin Hyvä hoito -sarjassa on ilmestynyt uutuuskirja lihavuudesta sekä Diabetes-kirjan uusittu kahdeksannes painos. Suomalaisten asiantuntijoiden laatimat teokset lähestyvät aiheitaan käytännönläheisesti ja tarjoavat konkreettista tukea aktiiviseen lihavuuden ja diabeteksen hoitoon.

Kokonaisvaltaisesti lihavuudesta

Uusi lihavuutta käsittelevä kirja on kattava tietopaketti ylipainosta, elämäntapamuutoksista ja laihduttamisesta. Suomalaisten asiantuntijoiden laatima teos esittelee tapausesimerkkejä ja käytännön ohjeita lihavuuden hoitoon. Kirja sopii jokaiselle ylipainosta kiinnostuneelle.

Lihavuus on terveysriski, johon saa ja pitää puuttua. Uutuuskirja sopii lihavuuden itsehoitoon, ja antaa myös ammattilaisille keinoja ottaa lihavuus puheeksi potilaan kanssa ja suunnitella sopivaa hoitoa. Lihavuuden ehkäisy on mahdollista ja voimme kukin tehdä elämässämme lukuisia terveyttä ja painonhallintaa edistäviä valintoja.

LT, apulaisprofessori Kirsi Pietiläisen, LKT, prof. Pertti Mustajoen ja ETM Patrik Borgin toimittama Lihavuus-kirja sisältää suomalaisten asiantuntijoiden tuoreimpia näkemyksiä lihavuuden hoidosta, motivaatiosta ja voimaantumisesta, uusista valinnoista sekä ruoasta ja liikunnasta. Tapausesimerkit ja käytännön ohjeet kannustavat lihavuuden hoidon toteuttamiseen. 

Lihavuus ymmärretään nykyään paljon laajemmaksi käsitteeksi kuin pelkkä paino-ongelma. Sama paino voi aiheuttaa toiselle sairastumisriskin ja toinen pysyy terveenä. Lihavuus-kirja kannustaa kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen terveysarvioon sekä onnistumista ja voimavaroja tukevaan lihavuuden hoitoon.

Lihavuus
Kirsi Pietiläinen, Pertti Mustajoki, Patrik Borg (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2015
ISBN 978-951-656-374-2

Diabeteksen hoidon keskiössä sujuva arki

Diabetes-teoksen kahdeksannes uudistettu painos korostaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja aktiivista diabeteksen hoitoa. Diabetesta sairastava itse on oman elämänsä asiantuntija. Tavoitteena on sujuva arki ilman turhia rajoituksia.

Diabeteksen päivittäinen omahoito on sairastavan itsensä tai hänen läheisensä vastuulla. Hoidossa painottuvat eri tavoin elintavat ja niiden yhdistäminen lääkehoitoon ja insuliinipuutoksen korvaushoitoon. Tavoitteena on hyvinvointi ja arjessa pärjääminen. Hyvällä kokonaisvaltaisella hoidolla turvataan terveys myös tulevina vuosina.

LT Pirjo Ilanne-Parikan, LKT Tapani Rönnemaan, LT Marja-Terttu Sahan ja LKT Timo Sanen toimittama Diabetes-kirja tarjoaa keinoja omien yksilöllisten hoitotavoitteiden ja hoitotapojen pohdintaan ja opiskeluun. Diabetesta sairastava tarvitsee tuekseen osaavan ja kannustavan terveydenhuollon ammattilaisen, jolle kirja antaa vankan tietopohjan ammatillisen osaamisen syventämiseksi.

Diabetes
Pirjo Ilanne-Parikka, Tapani Rönnemaa, Marja-Terttu Saha, Timo Sane (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 8. uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-438-1


Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa