Vuoden 2015 Matti Äyräpään palkinto kardiologi, professori Heikki Huikurille

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuoden 2015 Matti Äyräpään palkinto (20 000 euroa) myönnetään Helsingin Lääkäripäivien avajaisissa 7.1.2015 professori Heikki Huikurille (s.1952). Hänen tutkimuksensa on suuntautunut äkillisen, odottamattoman sydänpysähdyksen vaaran arviointiin sekä sydänperäisten äkkikuolemien tutkimukseen. 

Heikki Huikuri on valmistunut lääketieteen tohtoriksi Oulun yliopistosta vuonna 1983, sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 1984 ja kardiologian erikoislääkäriksi vuonna 1985. Hän on toiminut Oulun yliopiston kardiologian professorina vuodesta 1997 lähtien ja johtanut Oulun yliopiston kliinisen lääketieteen laitosta vuodesta 2009 lähtien. Huikuri johtaa omaa tutkimusryhmäänsä Oulun yliopiston Medical Research Center -tutkimusyksikössä.

Heikki Huikuri on merkittävä ja arvostettu sydämen sykkeen ja sydänperäisen äkkikuoleman tutkija, jonka tieteellinen panos on ollut erittäin huomattava ja vaikuttaa ratkaisevasti moniin hoitokäytäntöihin Suomessa ja kansainvälisesti. Huikuri on merkittävä ja innostava nuoremman tutkijakunnan kouluttaja, ja hän on ohjannut 29 väitöskirjaa. Huikurin julkaisuluettelo on kunnioitettavan pitkä ja korkeatasoinen: se koostuu lähes 400 alkuperäisartikkelista sekä yli 80 tieteellisestä katsaus- tai pääkirjoitusartikkelista. Kliinisen tutkimustyönsä ohella Huikuri on toiminut myös vaativissa hallinnollisissa tehtävissä, sanoo Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja, professori Anne Pitkäranta.

Huikurin tutkimusryhmä on tutkimustyön alkuvaiheessa havainnut autonomisen hermoston toimintaa mittaavien suureiden ennustavan ennenaikaista sydänpysähdystä sydäninfarktin jälkeen. Sen jälkeen tutkimusryhmä on suuntautunut 12-kytkentäisessä EKG:ssa havaittujen poikkeavuuksien merkityksen tutkimiseen sydänpysähdyksen vaaran arvioinnissa. Huikurin tutkimusryhmä on tehnyt yhteistyötä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden kanssa laajojen kohorttien tutkimuksissa, joista tutkimusryhmä on löytänyt uuden EKG-muuttujan (ns. varhainen repolarisaatio), joka ennustaa sydänpysähdystä keski-ikäisessä väestössä.

Lisäksi Huikurin tutkimusryhmä on tunnistanut Oulusta kerätystä aineistosta uuden, nuorten ihmisten äkkikuolemia aiheuttaman tautiryhmän, idiopaattisen sydänlihasfibroosin, joka on alle 35-vuotiailla yleisin odottamattoman sydänpysähdyksen aiheuttaja Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä tutkimusryhmä keskittyy tautiryhmän syiden ja taudinkulun selvittämiseen. Tutkimus voi johtaa lopulta uusien, äkillisiä sydänperäisiä äkkikuolemia ehkäisevien kohdennettujen strategioiden kehittämiseen väestötasolla. Huikurin tutkimustyö on osoitus kliinisen tutkimuksen tärkeydestä ja tutkimuksen liittymisestä tiiviisti lääkärin kliiniseen arkeen.

Huikuri on palkittu useita kertoja hänen tutkimustyönsä johdosta. Hänelle on myönnetty muun muassa Sydäntutkimussäätiön jakama Sydäntutkimuksen suurpalkinto vuonna 2005, Maud Kuistilan palkinto lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle vuonna 2005 sekä Suomen kardiologian ”isän”, professori Pentti Halosen mukaan nimetty tunnustuspalkinto vuonna 2010.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kantaviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan vuosittain tammikuussa Helsingissä pidettävien Lääkäripäivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äyräpää -luennon. Luennon pitäjän valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, ja johon lisäksi kuuluu Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja jokaisen lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät edustajat. Luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Lisätietoja:

– professori Heikki Huikuri, heikki.huikuri(at)ppshp.fi
– hallituksen puheenjohtaja, professori Anne Pitkäranta, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim anne.pitkaranta(at)duodecim.fi, p. 040 5303 973

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia