Dynealle ennätystulos vuonna 2007

Maailman johtava liimaus- ja pinnoitusratkaisujen toimittaja paransi merkittävästi toimintaansa kaikilla päämarkkinoillaan.

Dynea, jolla on tehtaita yli 20 maassa, on Suomen kansainvälisimpiä yrityksiä.

Dynea menestyi vuonna 2007 hyvin kaikilla päämarkkina-alueillaan Euroopassa, Aasiassa, Tyynenmeren alueella ja Etelä-Amerikassa.

Vuonna 2007 Dynean liikevaihto kasvoi 888,0 miljoonaan euroon (+14 %). Kasvuun vaikuttivat positiivinen markkinatilanne sekä parantunut kilpailukyky. Lisäksi korkeammat raaka-aineiden hinnat kasvattivat liikevaihtoa kohonneiden myyntihintojen kautta. Käyttökate nousi 68,6 miljoonaan euroon (+26 %) ja liikevoitto 43,8 miljoonaan euroon (+36 %).

Heinäkuussa 2007 Dynea myi Pohjois-Amerikan toimintonsa 254,3 miljoonalla eurolla ja sai 67,8 miljoonan euron myyntivoiton. Kaupan jälkeen Dynean korollinen nettovelka laski 152,4 miljoonaan euroon (2006: 429,7). Dynean omavaraisuusaste nousi 33,3 prosenttiin 16,9 prosentista, ja gearing parani merkittävästi ollen 67,3 prosenttia (286,5 prosenttia vuonna 2006).

”Dynean liiketoiminnan kehitys perustuu yhä parempaan kilpailukykyyn päämarkkinoillamme, joilla aiomme säilyttää johtavan asemamme liima- ja pinnoitusratkaisujen toimittajana”, Dynean toimitusjohtaja Roger Carlstedt sanoo.


Kasvua kehittyvillä markkinoilla

”Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynti antaa yhtiölle mahdollisuuden keskittyä Itä-Euroopan ja Aasian kasvaville markkinoille. Olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen Venäjällä, Kiinassa ja Itä-Euroopassa. Tulevaisuudessa voimme lisätä kasvuvauhtiamme sekä laajentaa läsnäoloamme näillä markkinoilla”, Carlstedt kertoo.


Vastuullista tuotekehitystä asiakkaiden kanssa

Dynean tutkimus ja tuotekehitys keskittyy tuote-, sovellus- ja prosessiteknologiaan. Vuonna 2007 tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat 11,6 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa).

”Teemme tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja yhä enemmän ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Tästä on todisteena esimerkiksi vuonna 2007 puutuoteteollisuudelle esittelemämme uudet AsWood TM -liimahartsit. Näillä hartseilla liimattujen puutuotteiden päästöt ovat yhtä alhaisella tasolla kuin massiivipuun”, lisää Carlstedt.


Lisätietoja

Roger Carlstedt, toimitusjohtaja
Puh. + 358 10 585 2030, roger.carlstedt@dynea.com

Filip Frankenhaeuser, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. +358 10 585 2011, filip.frankenhaeuser@dynea.com

Nina Kopola, varatoimitusjohtaja
Puh. +358 10 585 2018, nina.kopola@dynea.com

Yrityksestä

Dynea on maailman johtavia teollisten liimahartsien valmistajia puu- ja muulle teollisuudelle. Lisäksi yhtiö valmistaa paperipinnoitteita ja öljykenttäkemikaaleja. Dynealla on n.60 tuotantolaitosta 26 Euroopan, Amerikan sekä Aasian maassa.