Kannattavuus parani selvästi – Dynean tulos 2005

· Dynean tulos parani selvästi vuonna 2005. Vuoden 2005 käyttökate (EBITDA) kasvoi 87,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 65,6 miljoonasta eurosta. Tulosta paransivat toiminnan jatkuva tehostaminen sekä keskittyminen suuremman lisäarvon tuotteisiin. · Liikevaihto kasvoi 1 179,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 078,6 miljoonasta eurosta. Tämä johtui pääasiassa raaka-ainehintojen noususta alkuvuonna. · Liiketoiminnan kassavirta parani selvästi ja päätyi 106,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2004 se oli 54,9 miljoonaa euroa. · Dynean ydinliiketoiminnan liiketulos kasvoi kaikilla markkina-alueilla. · Vuoden 2005 liiketoiminnan kulut sisältävät 2,4 miljoonaa euroa osakeperusteisia maksuja ja 10,2 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Uudelleenjärjestelykulut olivat 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2004. · Yhteisyritys Methanorin tulosta heikensivät kohonneet raaka-ainekustannukset ja metanolin alhainen hintataso. Tuotanto lakkautetaan vuonna 2006 toimitussitoumusten päättyessä, mistä johtuen Dynea teki 38,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen sijoituksestaan Methanoriin. · Dynean jälleenrahoitus toteutettiin 31.10.2005. Uusi rahoitusjärjestely pienentää merkittävästi yhtiön velanhoitokustannuksia ja lisää näin taloudellista liikkumavaraa. Jälleenrahoitus aiheutti kertaluonteisia eriä rahoituskuluihin 22,8 miljoonaa euroa vuonna 2005. · Dynea suunnittelee uuden tehtaan rakentamista Länsi-Kanadaan. Suunnitelmien mukaan rakentaminen aloitetaan vuonna 2006 ja tehdas otetaan käyttöön vuoden 2007 alussa. ”Dynean tuloskehitys jatkuu hyvänä. Liiketulos ja kassavirta paranivat merkittävästi vuoden 2004 vastaavaan jaksoon verrattuna”, Dynean toimitusjohtaja Roger Carlstedt kertoo. ”Dynea panostaa strategiansa mukaisesti kasvaviin markkinoihin. Aasian ja Venäjän investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Dynea rakentaa myös tehtaan Länsi-Kanadaan, missä etenkin OSB-markkinat kasvavat nopeasti. Nämä kapasiteettilaajennukset luovat erinomaiset edellytykset tulosparannukseen myös jatkossa”, Roger Carlstedt toteaa. Dynea järjesti rahoituksensa uudelleen Dynea on sopinut uudesta kahdeksanvuotisesta 410 miljoonan euron lainajärjestelystä pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Dynea on maksanut takaisin tällä uudella lainajärjestelyllä, osakepääomalla ja osakaslainoilla aikaisemman syndikoidun luottonsa sekä lunastanut 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa. ”Jälleenrahoitus lisää merkittävästi Dynean taloudellista liikkumavaraa. Tärkeintä on, että korkokulut ja lainan lyhennykset pienenevät ja voimme panostaa merkittävästi enemmän yhtiön tulevaan kasvuun”, Dynean varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Filip Frankenhaeuser kertoo. Lisätietoja: Filip Frankenhaeuser, varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 585 2011, e-mail: filip.frankenhaeuser@dynea.com Tietoa Dyneasta Dynea on globaali teollisten liima- ja pinnoiteratkaisujen tuottaja. Dynean liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2005. Dynealla on 52 tuotantolaitosta 26 maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Palveluksessamme on noin 3 000 henkilöä. Lisää tietoa toiminnastamme saat verkkosivuiltamme osoitteesta http://www.dynea.com.

Yrityksestä

Dynea on maailman johtavia teollisten liimahartsien valmistajia puu- ja muulle teollisuudelle. Lisäksi yhtiö valmistaa paperipinnoitteita ja öljykenttäkemikaaleja. Dynealla on n.60 tuotantolaitosta 26 Euroopan, Amerikan sekä Aasian maassa.

Tilaa

Liitteet & linkit