EDITA TEKI HYVÄN TULOKSEN

Viestintäkonserni Editan tulos oli hyvä vuonna 2006. Liikevoitto oli 7,0 milj. euroa, 4 % yhtiön 170,3 milj. euron liikevaihdosta.

– Myönteinen tuloskehitys perustuu liiketoimintojen fokusointiin, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja konsernirakenteen kehittämiseen. Vuodelle 2006 asetetut tavoitteet ylitettiin ja odotamme myönteisen kehityksen jatkuvan, konsernin toimitusjohtaja Timo Lepistö toteaa.

Kuluneena vuonna 2006 Edita selkiytti toimintojaan erityisesti Ruotsissa. Yhtiöiden lukumäärää Ruotsissa vähennettiin kymmenestä tytäryrityksestä neljään. Suomessa Edita Oyj osti TJ-Group Oyj:ltä loput 50 % osakkuusyhtiöstään, digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneesta Morning Digital Design Oy:stä.

Edita-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 170,3 milj. euroa (vuonna 2005 177,3 milj. euroa). Lasku aiheutui pääasiassa painoliiketoiminnan liikevaihdon pienenemisestä. Sisällöntuotannon puolella liikevaihto kasvoi.

Edita-konsernin liikevoitto vuonna 2006 oli 7,0 milj. euroa ( 6,2 milj. euroa), joka on 4 % liikevaihdosta. Liikevoitto parani kaikissa divisioonissa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 milj. euroa. Se kolminkertaistui edellisvuoteen (1,9 milj. euroa) verrattuna. Merkittävimmät kertaluonteiset erät muodostuivat fokusalueeseen kuulumattomien liiketoimintojen myynneistä Ruotsissa sekä Acta Print Oy:n Kivenlahden käyttöomaisuuden alaskirjauksista. Acta Print Oy:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 milj. euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tilikauden aikana yhteensä 8,3 milj. euroa (edellisvuonna 4,1 milj. euroa). Merkittävimmät yhtiökohtaiset investoinnit olivat Edita Prima Oy:öön hankitut digitaalipainokoneet.

Edita-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 37,8 % (edellisvuonna 31,5 %) ja ilman pääomalainoja 29,1 % (edellisvuonna 22,5 %).

Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 1 149 henkilöä ja vuoden lopussa 1 147.

Graafisen teollisuuden tuotannon odotetaan hieman kasvavan vuonna 2007, mutta hintatason pysyvän haasteellisena.
– Edita-konsernin keskeisenä tavoitteena alkaneella tilikaudella on jatkaa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista sekä konsernirakenteen kehittämistä, toteaa konsernin toimitusjohtaja Timo Lepistö.

Liitteet & linkit