Liikennetelematiikan järjestelmä- ja palveluntarjoajille entistä vahvempi laitetarjonta APLICOM TUO MARKKINOILLE UUDEN SUKUPOLVEN MONIKÄYTTÖISEN JA AVOIMEN TELEMATIIKKALAITTEISTON

Aplicom tuo markkinoille ajoneuvojen telematiikkasovelluksiin suunnitellun monikäyttöisen ja avoimen Aplicom A1 -telematiikkalaitteiston (Universal Telematics Platform). Se siirtää GPRS-verkon avulla tiedot ajoneuvojen seuranta- ja turvallisuusjärjestelmistä, ajopiirturista, ajosuorituksista sekä polttoaineen kulutuksesta toimiston ohjausjärjestelmään tai internet-palvelimelle. Laitealustan käyttökohteena nähdään tulevaisuudessa myös ajoperusteiset maksujärjestelmät.

"Ajoneuvotelematiikan palveluiden tarjonta ja kysyntä kasvavat nopeasti. Uskon, että kymmenen vuoden kuluessa kaikissa eurooppalaisissa autoissa on telematiikkalaite. Aplicom tavoittelee merkittävää osaa tästä markkinasta", toteaa Aplicom Oy:n toimitusjohtaja Vesa Helkkula.

Aplicom A1 on aidosti monikäyttöinen alusta GPRS-verkkoa käyttäviin telematiikkaratkaisuihin. Laitteiston älykäs, avoin ja luotettava arkkitehtuuri mahdollistaa sen hyödyntämisen useimmissa liikenteen telematiikkasovelluksissa. Aplicom esittelee uuden laitteiston CeBIT-messuilla Hannoverissa 15.- 21.3.2007.

Aplicom A1 on vapaasti Java-kielellä ohjelmoitavissa tai se varustetaan valmiilla sisään rakennetulla toiminnallisuudella. Tämä kompakti ja kustannustehokas paketti voidaan liittää ajoneuvon sisäisiin CAN/FMS JA OBD II -väyliin ja ulkoisiin laitteisiin. A1-laitteisto sisältää tarkan GPS- pohjaisen paikannusominaisuuden ja tarkkaan ajoneuvon matkan mittaukseen liittyvät ominaisuudet. Laitteistossa on liitynnät johtavien valmistajien digitaalisiin ajopiirtureihin.

Aplicom A1 voidaan liittää avoimien ohjelmistorajapintojen mukaisesti mihin tahansa telematiikkajärjestelmään. Se soveltuu myös telemetrian langattomiin sovelluksiin. Järjestelmätoimittaja tai palveluntarjoaja saa selvän edun siitä, että samaa laitealustaa voidaan hyödyntää erilaisissa palveluratkaisuissa.

"Tällä hetkellä telematiikka-alan laitemarkkinat ovat erittäin pirstoutuneita. Lukuisat palvelun- ja järjestelmätarjoajat joutuvat käyttämään keskeisiä liiketoimintaresurssejaan telematiikkalaitteiden valintaan tai jopa itse teettämään niitä. Aplicom tarjoaa ammattimaisen tukipalvelun sekä luotettavan ja helppokäyttöisen laitteistoperheen, jota kehitetään pitkäjänteisesti markkinavaatimusten mukaisesti”, toteaa Vesa Helkkula.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit