Ensimmäisenä maailmassa: Puusta puhtaampia ajokilometrejä

Vuodenvaihteessa Suomessa tehtiin teollisuushistoriaa, kun UPM:n biojalostamo Lappeenrannassa aloitti puupohjaisen dieselin valmistuksen ensimmäisenä maailmassa. Yhtiön oman kehitystyön tuloksena syntyneen tuotteen hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden.

Puupohjainen diesel UPM BioVerno tulee jakeluun kuluvana vuonna ABC- ja St1-huoltoasemille. Se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin joko sellaisenaan tai sekoitettuna tavallisen dieselin joukkoon.

”Fossiilisten energialähteiden määrä on rajallinen ja niiden käytöstä johtuvia hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää. Biopolttoaineita on kehitetty jo vuosia, mutta raaka-aineet ovat usein kilpailleet ruoantuotannon kanssa. Autoilijat tarvitsevat vastuullisesti tuotettuja päästöjä vähentäviä polttoaineita”, toteaa  UPM Biopolttoaineiden  myynti- ja markkinointijohtaja Sari Mannonen.

BioVerno täyttää kattavasti kestävän kehityksen mukaisesti tuotetulle tuotteelle asetetut vaatimukset. Se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa, se valmistetaan prosessitähteestä ja koko tuotantoketju metsästä lopputuotteeksi on varmistettu.

Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvien liikennepolttoaineiden määrä vuoteen 2020 mennessä viidennekseen kokonaiskäytöstä. UPM Lappeenrannan biojalostamon kapasiteetti kattaa tästä tarpeesta neljänneksen.

Biotalouden uusi avaus

UPM BioVerno on konkreettinen esimerkki  UPM:n uusiutumisesta ja bio- ja metsäteollisuuden yhdistämisessä.

”Uusiutuva diesel on ollut yrityksemme yksi kärkihankkeista, kertoo Mannonen. Haluamme hyödyntää kuitua ja metsäbiomassaa ja luoda uusia kasvumahdollisuuksia jatkuvan tuotekehityksen sekä innovoinnin pohjalta. Tavoitteenamme on hyödyntää puun kaikki aineosat mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa perinteisten sahatavaran, sellun ja paperin lisäksi uusia biotuotteita."

Puupohjaisen UPM BioVernon tuotekehitys aloitettiin  noin viisi vuotta sitten. Taustalla oli kuitenkin 120 vuoden kokemus puun jatkojalostamisesta UPM:n Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa. Uusi laitos integroituu luontevasti Kaukaan alueen sellu- ja paperitehtaaseen, sahaan sekä tutkimuskeskukseen.  Paikallisia osaamis-, raaka-aine- ja energiaresursseja voidaan näin hyödyntää myös logistiikan kannalta järkevästi.

UPM BioVerno valmistetaan sellun valmistuksen tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä, joka on alun perin puun pihkaa.  Puhdistettu mäntyöljy jatkojalostetaan dieseliksi vetykäsittelyprosessissa. UPM:n neljästä sellutehtaasta kolme sijaitsee Suomessa.

UPM:n Suomen sellutehtaiden tähteenä syntyvä mäntyöljy kattaa valtaosan biojalostamon raaka-ainetarpeesta. Korkean kotimaisuusasteen ansiosta UPM BioVernolle myönnettiin  suomalainen Avainlippu-merkki.

Lisätietoa: UPM Biofuels Business, p. 02041 5111

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
 . Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Lainaukset

UPM BioVerno valmistetaan sellun valmistuksen tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä, joka on alun perin puun pihkaa. Puhdistettu mäntyöljy jatkojalostetaan dieseliksi vetykäsittelyprosessissa. UPM:n neljästä sellutehtaasta kolme sijaitsee Suomessa.
Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biofuels Business