Uusiutuvan energian tuotanto ja energian varastoinnin merkitys


Maailman sähkönkulutus kasvaa alueellisesti eri tahtiin teollisuuden kasvun sekä kulutuselektroniikan ja sähköisten liikennevälineiden lisääntymisen myötä. Yhteiskuntamme on jo täysin riippuvainen sähkön luotettavasta saatavuudesta. Meidän tulisi suosia uusiutuvien luonnonvarojen kuten tuuli-, aurinko-, aalto- ja vesivoiman hyödyntämistä. 

Nämä uusiutuvat energialähteet eivät ole tasapuolisesti saatavissa emmekä me voi vaikuttaa suoraan siihen vastaako hetkellinen uusiutuvan energian tuotanto sen hetkistä kulutusta. Asia voi olla myös toisinpäin, jolloin energiaa on tarjolla, mutta sille ei ole tarvetta. Sähkön tuotannon haasteiden lisäksi on otettava huomioon alueellisen sähköverkon kyky vastata energian hetkellisiin siirtohaasteisiin. Näiden asioiden perusteella sähköenergiaa on muutettava varastoitavaan muotoon tavalla tai toisella.

Parkerin sähköverkkoon kytkettävä energiavarastoteknologia (Energy Grid Tie, EGT) tuo helpotusta näihin haasteisiin: 

1) Se hyödyntää uusiutuvan energialähteen maksimituotannon myös silloin, kun kulutus on vähäistä

2) Se syöttää energiaa verkkoon, kun sitä eniten tarvitaan

3) Se toteuttaa edellä mainitut toimenpiteet siten, että sähköverkkoon aiheutuu madollisimman vähän häiriöitä ja mahdollistaa kontrolloidun liitynnän / tehon säädön.

Erilaisten akkuteknologioiden olemassaolo mahdollistaa megavattiluokan energiavarastojen rakentamisen suhteellisen pienikokoisiksi, helposti liikuteltaviksi ja asennettaviksi sinne, missä energiavarastointia tarvitaan. Parkerin ratkaisu on modulaarinen kokonaisuus, joka sisältää energiavaraston (akut), tehonhallintajärjestelmän (Power Conversion System, PCS), energiahallintajärjestelmän (Energy management System, EMS) ja kunnonvalvontapalvelun. 

Teollisuuden näkymät Suomessa

Uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen sähköntuotannossa avaa markkinoita myös suomalaisille yrityksille. Suomessa on vahvaa osaamista voimalaitosten suunnittelussa ja projektoinnissa, energian tuotannossa ja sähköverkon hallinnassa. Tämän osaamisen avulla suomalaisyritykset ovat laajentamassa tarjontaansa uusille alueille niin Suomessa kuin maailmalla. Käynnissä onkin panostus koeinstallaatioihin, joissa selvitetään parhaita tapoja hyödyntää akkuteknologiaa sähköverkon hallinnassa. 

– Parkerin tarjoamat ratkaisut sopivat erittäin hyvin näihin tarpeisiin ja keräämämme kansainvälinen kokemus voi selkeästi nopeuttaa suomalaisten toimijoiden pääsyä uusille markkinoille. Globaalilla markkinalla toimiville asiakkaille on myös tärkeätä, että pystymme tukemaan heidän liiketoimintaansa paikallisesti kaikkialla maailmassa, kertoo Ari Vuorinen, Global Account Manager, Parker Hannifin.  

Lue lisää aiheesta osoitteessa http://blog.parker.com/renewable-energy-generation:-the-importance-of-energy-storage

---

Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/uusiutuvan-energian-tuotanto-ja-energian-varastoinnin-merkitys/ 

Yhteydenotot:
Ville Karlsson, Product Sales Manager, Automaatio ja Hydrauliikka
Minna Gröning, Group Sales Leader, Automaatio

parker.finland@parker.com
Puh 020 753 2500

www.parker.com/fi

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija


Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Parker Hannifin on 13 miljardin dollarin vuosimyynnillään (tilikaudella 2015) maailman johtava liikkeenhallintateknologioiden ja -järjestelmien valmistaja, joka tuottaa ammattitaidolla suunniteltuja ratkaisuja monille eri markkina-alueille.
Tweettaa