Vapaa-ajan lentojen hinnoitteluvirhe korjattu

Travellinkin vapaa-ajan sivustolla on tapahtunut tekninen virhe, jota ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Virhe tapahtui ke 14.10 iltapäivällä. Tilanne on huomattu tänä aamuna ja se on korjattu välittömästi. Oikeustoimilain 3 luvun 32 §:n perusteella (siteerattu alle) sopimukset, jotka ovat syntyneet virheeseen (esim. hinnoitteluvirhe) perustuen, eivät sido antajaansa, jos virhe on niin ilmeinen, että toinen osapuoli on sen havainnut tai olisi pitänyt havaita. Lentokuljetussopimukset, jotka Travellink on välittänyt asiakkailleen, eivät ole sitovia, koska lentohinnat ovat teknisen virheen vuoksi olleet niin alhaisia, että asiakkaat ovat ymmärtäneet tai olisi ainakin pitänyt ymmärtää, että ne eivät voi olla oikeita. Travellinkilla on näin ollen oikeus peruuttaa kyseiset sopimukset tällä perusteella. Peruutusoikeutta tukee myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntö.

”Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista

3 luku 32 §

Jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

Jos tahdonilmaisu, joka toimitetaan perille sähköteitse tai suullisesti lähettiä käyttäen, on sähköttämisessä tapahtuneen virheen tai lähetin virheellisesti toimittaman esittämisen johdosta sisällykseltään muuttunut, ei tahdonilmaisu sellaisena, kuin se on tullut perille, sido lähettäjää, vaikkakin vastaanottaja on vilpittömässä mielessä. Lähettäjä olkoon kuitenkin, jos hän, saatuaan tiedon sisällyksen muuttumisesta, haluaa, että tahdonilmaisu ei enää olisi voimassa, velvollinen ilman aiheetonta viivytystä ilmoittamaan siitä vastaanottajalle; jos hän ei sitä tee, ja vastaanottaja oli vilpittömässä mielessä, on tahdonilmaisu sitova sellaisena, kuin se on tullut perille.”

Travellink ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joita tämä virhe koskee. Pahoittelemme tapahtunutta.

Tilaa