Uusiutuvan energian hyödyntämisen uranuurtaja Kessele Oy hakee nopeaa kasvua ja markkinajohtajuutta

 

Lähinnä Uudellamaalla tällä hetkellä toimiva Kessele Oy hakee voimakasta kasvua toiminnan tehostamisen sekä nykyisin kuusi toimipistettä käsittävän verkoston laajentamisen kautta. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen Kessele- brändin alla toimiva asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jota täydentää itsenäisten yrittäjien verkosto. Kessele-konserni tarjoaa maalämmön hyödyntämiseen pohjautuvia lämmitysjärjestelmiä, joita toimitetaan omakotitaloille sekä yhä enenemissä määrin suurille kiinteistökohteille. Lämmitysjärjestelmiä toimitetaan yhtä lailla saneerattaviin lämmityskohteisiin kuin uudisrakennuskohteisiin. Kesselen vahvuutena on erityisesti pikäaikainen kokemus ja asiantuntemus uusiutuvaan energiaan pohjautuvien kokonaisvaltaisten lämmitysjärjestelmien toimittamisesta.

Kesselen tasetta vahvistettin ja omistuspohjaa laajennettin vuodenvaihteessa suoritetun suunnatun osakeannin ja tammikuussa toteutettujen osakekauppojen kautta. Entisen toimitusjohtajan ja pääomistaja Juhani Sihvolan lisäksi yhtiön operatiiviseen toimintaan tulivat mukaan DI Ilkka Huovari ja DI Henrik Lindfors. Uusia osakkaita ovat myös Pekka Pere sekä vuoden 2011 alussa uudeksi toimitusjohtajaksi nimetty Anssi Luhtamäki.

”Uudet omistajat tuovat vahvan liiketoimintaosaamisensa Kesselen käyttöön. Saimme asiantuntevia lisäresursseja niin operatiiviseen toimintaan kuin hallitustyöskentelyyn. Myös taloudellinen pohja on kunnossa hallitun kasvun toteuttamiselle. Kessele tulee tämän vuoden aikana tuotteistamaan ja lanseeraamaan myös useita uusia tuotteita, jotka tulevat helpottamaan niin yksityishenkilöiden kuin yritysten ostopäätöksiä”, sanoo Juhani Sihvola, Kesselen osakas ja hallituksen jäsen.  

”Ajoitus liiketoiminnan nopean kasvun eteenpäinviemiselle on erittäin otollinen. Yleinen innostus uusiutuvasta energiasta, maalämpöratkaisuiden tuomat suuret kustannussäästöt verrattuna alati nouseviin muihin energianhintoihin sekä valtion tukitoimet luovat hyvän pohjan liiketoiminnan kasvulle. Kessele on tällä hetkellä toimialalla kolmen suurimman yrityksen joukossa. Tästä kokoluokasta alaspäin seuraavat yritykset ovat selkeästi pienempiä ja loput sadat toimijat ovat tyypillisesti alle kolmen työntekijän yrityksiä. Toimialan konsolidoitumiselle onkin  olemassa selvä tarve jatkossa”, toteaa Pekka Pere, Kessele Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Pekka Pere, hallituksen puheenjohtaja, osakas
Puh. +358-40-7675100, pekka.pere@eficor.com

Juhani Sihvola, hallituksen jäsen, osakas
Puh. +358-500-401455, juhani.sihvola@kessele.com

Kessele yrityksenä:

Kessele Oy on vuonna 1991 perustettu yritys, joka tuottaa maalämpö-, lattialämpö- ja ilmalämpöratkaisuja kotitalouksille sekä yrityksille ja muille yhteisöille. Toimipisteitä on Uudellamaalla kuusi ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 noin 6 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on tällä hetkellä noin 20. Alihankkijat mukaanlukien Kessele työllistää yli 30 henkilöä. Kessele on toimittanut lämpöpumppu- ja lattialämmitysjärjestelmät yli 10.000 asiakkaalle Suomessa. Yhtiön kotisivut: www.kessele.com

Yrityksestä

Eficor is a privately held Finnish company specializing in developing innovative growth businesses. We have invested in several Finnish and international enterprises within Cleantech, Environment, Information Tecnology and Publishing Industries. Eficor provides wide range of hands-on services in marketing, legal issues, financing, business development and business communications.

Tilaa