Mobiiliapu-hanke auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä

Elämä On Parasta Huumetta ry (EOPH) toteuttaa viisivuotisen (2009–2013) Mobiiliapu-hankkeen. Mobiiliapu on suomalainen, sosiaalinen innovaatio, jossa tekstiviestejä hyödyntäen on tavoitteena tarjota apua erityisesti ruiskuhuumeiden käyttäjille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Hanke on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama.

Uuden Mobiiliapu-hankkeen tavoitteena on soveltavaa mobiiliteknologiaa hyödyntäen tarjota helposti ja nopeasti tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämään. ”Tekstiviestien hyödyntäminen tässä muodossa on uraauurtava sosiaalinen innovaatio. Suomessa lähes kaikilla on matkapuhelin käytössään ja tekstiviestipalvelun helppous, kustannustehokkuus ja anonyymius alentavat kynnystä yhteydenottoihin. Henkilökohtaista neuvontaa palvelu ei kokonaan korvaa, mutta se toimii erinomaisena lisänä muiden palvelujen rinnalla”, sanoo hankepäällikkö Iina Järvi. Tulevaisuudessa Mobiiliapu kattaa koko Suomen Hankkeen tavoitteena on kehittää tekstiviestipalvelua sisällöllisesti. Sen avulla voidaan vastata erilaisten kohderyhmien yhä monipuolisempiin tarpeisiin. Palvelulla parannetaan laadullisesti päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyä sekä välitetään tietoa haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille. ”Hankkeen aikana palvelu laajennetaan kattamaan koko Suomea. Näin se saadaan paikkoihin, joihin aiemmat palvelut eivät ole yltäneet. Myös kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tavoittaminen helpottuu ja asiakkaiden valtakunnallinen tasa-arvoisuus lisääntyy”, sanoo Järvi. Samalla myös syrjäytymisuhassa olevien tai erityistä herkkää otetta vaativien asiakkaiden kanssa työskentelevät toimijat hyötyvät toiminnassaan mobiilipalvelujärjestelmästä. Hankepäällikkö Iina Järven mukaan tulevaisuudessa eri toimijat voivat käyttää samaa viestijärjestelmäalustaa, jolloin syntyy myös paljon synergiaetuja, niin tiedollisia, taidollisia kuin taloudellisiakin. Uuden palvelun avulla kerättyä asiakkaiden kokemustietoa voidaan myös hyödyntää koulutus- ja tutkimustarpeisiin. EOPH ry:llä kokemusta tekstiviestipalveluista Elämä On Parasta Huumetta ry:llä on merkittävää kokemusta tekstiviestipalveluista. Yhdistys toteutti kolmevuotisen Ehkäisevän päihdetyön menetelmien digitaalinen ulottuvuus – projektin vuosina 2004–2006. Hankekokonaisuudessa kokeiltiin ja kehitettiin teleteknologiaa perinteisen päihdetyön menetelmänä. Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) laatu- ja palvelutoiminnan yksikkö arvioi hankkeen erittäin onnistuneeksi. Elämä On Parasta Huumetta ry ylläpitää yhdessä kumppaneidensa ja yhteistyötahojensa kanssa Mobiilivinkki tekstiviestipalvelua, joka on toiminut Mobiiliapu-hankkeen lähtökohtana. Uutta Valtakunnallista Mobiiliapu-hanketta on lähdetty toteuttamaan tämän jo toimivan ja vuosien saatossa kehittyneen verkoston kanssa. Tässä verkostossa juuri EOPH ry:llä on ollut toimintaa ohjaava ja kokoava tehtävä.

Tilaa

Liitteet & linkit