Elenia issues EUR 25 million in secured bonds

Elenia Finance Oyj, a wholly-owned subsidiary of Elenia Oy, has issued €25,000,000 in principal amount of secured floating-rate bonds due August 2029. The bonds are issued under a multicurrency bond programme and are listed on the London Stock Exchange. 

Elenia Oy is the second largest electricity distribution network operator in Finland with operations in more than 100 cities and municipalities and approximately 65,600 km of distribution network. In 2013, total electricity distribution volume was 6,228 GWh. Elenia Heat, a member of Elenia Group is the second largest private seller of district heating in Finland.

For more information: CFO, Aapo Nikunen, Tel. +358 500 848 116

NOTHING IN THIS ANNOUNCEMENT CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS OR A PROSPECTUS EQUIVALENT DOCUMENT.

Elenia laskee liikkeeseen 25 miljoonaa euroa vakuudellista joukkovelkakirjalainaa

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen pääomaltaan 25 miljoonan euron määräisen elokuussa 2029 erääntyvän vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan.  Joukkovelkakirja on laskettu liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa ja se on listattu Lontoon pörssissä.  

Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Yhtiön hallinnassa on noin 65 600 kilometriä sähkönjakeluverkkoa ja se toimii yli 100 kaupungin ja kunnan alueella.  Sähkönjakelun kokonaisvolyymi vuonna 2013 oli 6 228 gigawattituntia. Elenia-konserniin kuuluu myös Elenia Lämpö Oy, joka on Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön toimittaja.

Lisätietoja: CFO, talous- ja rahoitusjohtaja Aapo Nikunen, puh. 0500 848 116

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MUILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA TÄLLAINEN JULKISTAMINEN, JAKAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS ARVOPAPEREIDEN MYYMISEKSI.

Yrityksestä

Elenia Oy palvelee 410 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta Pohjois-Uudellamaalla, Päijät-ja Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta. Rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Olemme edelläkävijä älykkään sähköverkkopalvelun kehittäjänä. Tavoitteemme on edistää Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja varmistaa sähköntoimitus kaikissa olosuhteissa. Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Toiminta-alueemme ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.