Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala: ”Elenian investoinnit säävarmaan sähköverkkoon nousevat 100 miljoonaan euroon tänä vuonna"

”Sähköverkkojen tullessa uusimisikään on aika rakentaa säävarmaa sähkönjakelua. Näin vastaamme tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin”, sanoo Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit nousevat tänä vuonna 100 miljoonaan euroon. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

”Pitkän aikavälin investointiohjelmamme merkitsee paljon paikallista työtä. Se on näinä aikoina varmasti hyvä asia.” toimitusjohtaja Liuhala sanoo.

Elenian tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 %:iin. Elenian aloittaessa hankkeensa vuonna 2009 sen maakaapelointiaste oli alle 20 %. Nyt yhtiön kaapelointiaste lähestyy 30 %. 

”Sähkönkäyttäjien oikeutettu vaatimus on varma sähkönsaanti, ja sitä edellyttää maamme kilpailukykykin. Investointiohjelmamme tuo kaupunkitasoista sähkönjakelua haja-asutusalueille,” Liuhala toteaa. 

”Viime vuoden lopun myrskyt osoittivat jälleen kerran miten sähkökatkot vaikeuttavat elämää ja synnyttävät taloudellisia menetyksiä. Laajat sähkökatkot saavat aikaan vakavia häiriöitä yhteiskunnan normaalille toiminnalle.” Liuhala perustelee yhtiön investointilinjauksia. 

”Tehokkainkaan viankorjaus ei poista tosiasiaa, että ikääntyvät ilmajohtoverkot ovat alttiina vaurioille. Sähkönsaanti on huoltovarmuuden sekä yritysten ja kotien arjen kannalta kriittisin peruspalvelu, jonka häiriöitä siedetään yhä vähemmän,” Liuhala korostaa.

”Sähköverkkoyhtiönä olemme rakentaneet vuodesta 2009 lähtien ainoastaan säävarmaa, maakaapeloitua verkkoa. Päätös rakennustavan muutoksesta perustui tekemäämme kehitystyöhön yliopistojen, laitevalmistajien sekä verkon- ja maanrakennusurakoitsijoitten kanssa.” Liuhala taustoittaa.

Sähköverkot ovat laajalti saavuttamassa käyttöikänsä pään. Suomi sähköistettiin pääosin 1950 - 1970 -luvuilla ja sähköverkko on laajentunut vuosikymmenten mittaan. Sähköverkon taloudellinen käyttöikä on pitkä, 40 - 50 vuotta. Jakeluverkkoa on maassamme noin 375 000 kilometriä, josta ilmajohtoina on noin kaksi kolmannesta, näin erityisesti kaupunkien ulkopuolella.

Lisätietoja: Tapani Liuhala, toimitusjohtaja, Elenia Oy, puh. 0400 33 11 30


FAKTA

  • Noin 80 verkkoyhtiötä vastaavat siitä, että sähkö on käytettävissä ja yhteiskunta voi toimia. Verkkoyhtiöt pitävät kunnossa ja valvovat sähköverkkoaan sekä korjaavat säiden aiheuttamat sähköverkon vauriot.
  • Sähköverkkoon kuuluvat valtakunnallinen 110 - 400 kilovoltin kantaverkko, 110 kV alueverkot sekä paikallisten sähköyhtiöiden 0,4-70 kV jakeluverkot.  110 - 400 kV suurjänniteverkkoa on Suomessa noin 23 000 kilometriä, keskijänniteverkkoa noin 138 000 kilometriä ja pienjänniteverkkoa noin 237 000 kilometriä.
  • Pienjänniteverkosta maa- ja vesistökaapelia on valtakunnallisesti noin 35 % ja keskijänniteverkosta noin 11 %.  Kaupunkien ja taajamien sähköverkko on pääosin maakaapeloitu.
  • Suurjänniteverkot eli kanta- ja alueverkot on rakennettu ilmajohtoina, joihin myrskyissä kaatuvat puut eivät vaikuta. 

Yrityksestä

Elenia Oy palvelee 410 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta Pohjois-Uudellamaalla, Päijät-ja Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta. Rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Olemme edelläkävijä älykkään sähköverkkopalvelun kehittäjänä. Tavoitteemme on edistää Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja varmistaa sähköntoimitus kaikissa olosuhteissa. Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Toiminta-alueemme ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.

Liitteet & linkit