Timo Rajala aloittaa LNI Verkon ja Matti Manninen LNI Lämmön hallituksen puheenjohtajana

Matti Tynjälästä LNI Lämmön vt. toimitusjohtaja

Timo Rajala on nimitetty LNI Verkon hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Manninen LNI Lämmön hallituksen puheenjohtajaksi. Tammikuussa voimaan tulleessa yrityskaupassa Vattenfall myi Vattenfall Verkko Oy:n ja Vattenfall Lämpö Oy:n uudelle yhtiölle LNI Acquisition Oy:lle, jonka omistajakonsortioon kuuluvat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 3i Infrastructure, 3i Group sekä GS Infrastructure Partners.

Timo Rajalalla on 40 vuoden laaja ja monipuolinen työura energia-alalla. Hän on työskennellyt lukuisissa ylimmän johdon tehtävissä, muun muassa Pohjolan Voiman toimitusjohtajana, sekä useissa hallitustehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Timo Rajala ottaa vastaan LNI Verkon hallituksen puheenjohtajuuden innostuneena uuden yhtiön tulevaisuudesta. 

- Ryhtyessäni tehtävään selvitin tarkkaan mistä on kyse ja mitä minulta odotetaan. LNI Verkko on tavallaan aivan uusi suomalainen yhtiö, jolla on 90 prosenttia kansainvälistä omistusta. Olin vastaavassa tilanteessa, kun TXU tuli Suomeen ja Pohjolan Voiman osakkaaksi. Työskentelin tuolloin pitkään TXU Nordicin hallituksen puheenjohtajana, joten tämä on tuttu tilanne minulle, Rajala kertoo.

- Vattenfall Verkon tunsin sen synnystä alkaen ja olin useissa yhteyksissä tekemisissä yhtiön kanssa. Nyt tämä suomalaiseksi muuttuva verkkoyhtiö on omalla sarallaan huippuyritys, joka pystyy vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden muuttuviin haasteisiin. Tunnen yhtiön teknisiä ratkaisuja muun muassa Emtele Oy:n asiantuntijaroolini kautta, Rajala lisää.

Suomalainen Emtele Oy on yksi verkkoyhtiön kumppaneista älykkään sähköverkon kehittäjänä. Rajalan mukaan LNI Verkolla on erittäin pätevä henkilöstö ja yhteiskunnallisesti hyvä maine.

- Tästä on nyt hyvä jatkaa ja parantaa. Vahvistamme avointa vuorovaikutusta sekä asiakkaitten että yhteiskunnan kanssa edelleen. Yhtiön henkilöstön yhteinen työpanos on vahva ja osaaminen korkeatasoista. Olen valmis näihin haasteisiin yhdessä heidän kanssaan, Rajala sanoo. 

LNI Verkon toimitusjohtaja Tapani Liuhala näkee sähköverkkopalveluitten kehittämisen jatkuvan pitkäjänteisenä hallituksen uuden suomalaisen puheenjohtajan ja uuden omistajan vetovastuulla.

- Timo Rajala hallituksemme puheenjohtajana edustaa suomalaisen energiaosaamisen kovinta huippua. Olen erittäin iloinen, että hänen johdollaan voimme jatkaa määrätietoisia investointeja sähkönjakelun varmuuteen, viedä eteenpäin sähköverkon maakaapelointia ja tuottaa entistä parempaa palvelua asiakkaillemme älykkäillä sähköverkkoratkaisuilla, Liuhala kiittää. 

Matti Manninen ja Matti Tynjälä
vetovastuuseen LNI Lämmöstä

LNI Lämpö Oy:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nimitetty Matti Manninen on myös erittäin kokenut energia-alan ammattilainen, jolla on yli 30 vuoden kokemus alan ylimmän johdon tehtävistä. Manninen toimii tällä hetkellä Senior Adviserin tehtävässä Pöyry Management Consulting Oy:ssä ja on sitä ennen viimeksi työskennellyt toimitusjohtajana saksalaisen E.ON-konsernin yhtiöissä ja Espoon Sähkö Oyj:ssä.

- Kaukolämpö on alana monin tavoin edelläkävijä ja esikuva. LNI Lämpö on kehittänyt aktiivisesti toimintaansa muun muassa kotimaisten polttoaineiden hyödyntämisessä, usealla paikkakunnalla toimivien järjestelmien tehokkaassa yhteiskäytössä sekä asiakaspalvelussa, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan toimialalla on nähtävissä muun muassa kilpailun tuomia haasteita, mutta myös monitahoisia kehittämismahdollisuuksia.

- Taitavan ja monipuolisen henkilöstön kanssa lähtökohdat tulevaisuuden palveluitten rakentamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen ovat lupaavat. Näen uuden tehtäväni LNI Lämmön hallituksen puheenjohtajana hyvin mielenkiintoisena, Manninen toteaa.

Saatettuaan yrityskaupan päätökseen Markus Alholm lähtee LNI Lämmöstä toimittuaan 5 vuotta toimitusjohtajana. Yhtiön vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty Matti Tynjälä. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2000 ja on viimeksi toiminut Hämeen alueen aluejohtajana.

- Arvostan suuresti, että olemme saaneet hallituksemme puheenjohtajaksi kokeneen energia-ammattilaisen. Näen yhtiön tulevaisuuden valoisana ja kiinnostavana. Tulemme uudessa omistuksessa keskittymään vahvasti paikalliseen, asiakkaitamme lähellä olevaan toimintaan, Tynjälä sanoo.

- Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme ympäristömyönteinen, vaivaton ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto, johon liittyvät monipuoliset seurantapalvelut. Haluamme auttaa asiakkaitamme käyttämään energiaa järkevällä ja ympäristöä säästävällä tavalla. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja nostamalla energiatehokkuuttamme, Tynjälä korostaa.

Lisätietoja:

Timo Rajala, LNI Verkko Oy:n hallituksen puheenjohtaja, gsm 050 591 2022

Tapani Liuhala, LNI Verkko Oy:n toimitusjohtaja, gsm 0400 331 130

Matti Manninen, LNI Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja, gsm 050 314 1520

Matti Tynjälä, LNI Lämpö Oy:n vt. toimitusjohtaja, gsm 040 779 6258

Timo Rajala on työskennellyt energia-alalla 40 vuotta. Hän valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1972 ja toimi opettajana työn ohella vuoteen 1978 opetusaineinani suurjännitetekniikka, luotettavuustekniikka ja materiaalitekniikka. Rajala työskenteli suunnitteluinsinöörinä Ekon Oy:ssä vuoteen 1975, minkä jälkeen hän osallistui Olkiluodon kahteen ydinvoimalaprojektiin 1975-1982 ja on edelleen mukana Olkiluoto 3 projektissa. Vuonna 1982 Rajala siirtyi Teollisuuden Voiman emoyhtiöön Pohjolan Voimaan ja vastasi muun muassa vesivoimasta, sähkömyynnistä ja verkoista. Vuosina 1992 - 2010 Rajala toimi PVO:n toimitusjohtajana ja osan aikaa kantaverkkoyhtiön Teollisuuden Voimansiirto Oy:n  toimitusjohtajana. Fingrid Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävää Rajala hoiti 1996-2010. Timo Rajala on ollut laajalti mukana myös järjestötehtävissä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa, Energiateollisuus ry:n hallituksessa sekä eurooppalaisen Eureletricin ja World Energy Councilin hallituksissa. Hän kuuluu edelleen Huoltovarmuusneuvostoon. Eläkkeellä Timo Rajala on perustanut oman konsulttiyhtiön. LNI Verkon hallituksen puheenjohtajan tehtävän vuoksi Rajala jättää Savon Voiman ja Empowerin hallitukset. Timo Rajala harrastaa urheilua ja toimi jääkiekon SM Liigan hallituksen puheenjohtajana 9 vuotta. Tämä tehtävä päättyi muutama viikko sitten. Lisäksi Timo Rajala harrastaa metsästystä ja on lastenlasten pelikaveri.


Matti Mannisella on yli 30 vuoden työkokemus ylimmän johdon tehtävissä energiateollisuudessa. Vuodesta 2010 lähtien Manninen on työskennellyt Pöyry Management Consulting Oy:ssä Senior Adviser tehtävissä. Vuosina 2006-2010 hän oli E.ON Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja johtaja E.ON Nordicissa ja tätä ennen vuosina 1993 – 2006 E.ON Finland Oyj:n (aikaisempi Espoon Sähkö Oyj) toimitusjohtaja. Tähän vaiheeseen liittyi mm. pörssilistautuminen sekä vahva orgaanisen ja rakenteellinen kasvu yritysostojen kautta. Tätä ennen Manninen työskenteli myyntijohtajana ja uuden liiketoiminnan kehityksessä Imatran Voima Oy:ssä sekä Savonlinnan Energialaitoksen toimitusjohtajana. Työuraan kuuluu lisäksi hallituksen puheenjohtajuudet mm. E.ON Kainuu Oy:ssä, Espoon kauppakamarissa, Energia-alan työnantajayhdistyksessä sekä hallituksen jäsenyydet mm. Suomen Energiaurakointi Oy:ssä, Suomen hyötytuuli Oy:ssä, Interkraft Trading ASA sekä Energia-alan keskusliitossa.

LNI Verkko Oy ja LNI Lämpö Oy

LNI Verkko Oy ja LNI Lämpö Oy jatkavat Vattenfall Verkko Oy:n ja Vattenfall Lämpö Oy:n toimintaa yrityskaupan jälkeen. Yhtiöiden nimet ovat väliaikaisia. Uudet nimet julkistetaan kevään 2012 aikana.

LNI Verkko palvelee 400 000 asiakasta sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.  Verkkopalveluyhtiönä LNI Verkko vastaa omalla verkkoalueellaan sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta. Yhtiö rakentaa sähköverkkoa ja sähköliittymiä kumppaniyhtiöitten kanssa. Se myös mittaa asiakkaiden sähkönkulutuksen ja toimittaa energiatiedot sähkönmyyjille. LNI Verkko huolehtii, että tulevaisuuden sähköverkko kestää muuttuvan ympäristön ja ilmaston vaatimukset. Yhtiö kehittää tulevaisuuden sähköverkkoa hyödyntäen uutta teknologiaa ja maakaapelitekniikkaa.

 

LNI Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Jotta voimme varmistaa asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen, uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme säännöllisesti. Kasvatamme edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme asiakkaiden ja ympäristön eduksi. Toiminta-alueemme ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.

Avainsanat:

LNI

Yrityksestä

Elenia Oy palvelee 410 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta Pohjois-Uudellamaalla, Päijät-ja Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta. Rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Olemme edelläkävijä älykkään sähköverkkopalvelun kehittäjänä. Tavoitteemme on edistää Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja varmistaa sähköntoimitus kaikissa olosuhteissa. Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Toiminta-alueemme ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit