Eltel paransi edelleen tulostaan vuonna 2013

• Konsernin liikevaihto kasvoi 0,4 % vuoteen 2012 verrattuna
• Kaikki toimialat paransivat tulostaan
• Jatkuva kysyntä verkoissa– Energia- ala kasvussa
• Yleiskustannusten hallinta paransi tulosta

" Keskittyminen kannattavuuden parantamiseen volyymin kasvun sijaan kantoi hedelmää ja vaikutti meidän tulosriviin positiivisesti vuonna 2013 ", kertoo Eltel konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne. Alustavat tulokset osoittavat, että kaikki Eltelin tärkeimmät toimialat jatkoivat tuloksentekoa suunnitellun mukaisesti. Parannus edelliseen vuoteen on odotettavissa kun lopulliset tulokset julkaistaan.

Kiitos vahvan viimeisen vuosineljänneksen, Eltelin liikevaihto vuonna 2013 ylittää vuoden 2012 vertailujakson. Liikevaihto oli 1.154.000, jossa on 0,4 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. (1,149). Telepalveluiden kysyntä jatkui vakaana ja sähkönliiketoiminta taas on osoittanut selviä kasvun merkkejä. Eltelin palveluvalikoima, joka koostuu infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista ja hankkeista sekä huoltopalveluista, tuki edelleen yhtiön hyvää kehitystä. Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 8459, missä on 0,4 % vähennys verrattuna edelliseen vuoteen ( 8495 ).

Tasapainoista kehitystä eri sektoreilla - yleiskuluissa ja nettokäyttöpääomassa parannusta

”Eltel sulautti Smart Metering ja Sähkönjakelun yksikkönsä viime kesänä, mikä auttoi meitä hyödyntämään sisäisiä synergiaetuja entisestään. Sulautuminen vahvistaa kilpailukykyämme ja antaa meille mahdollisuuden osallistua muihin isoihin tarjouskilpailuihin esimerkiksi Norjassa”, Hjärne sanoo.

“Olemme tyytyväisiä tulokseemme, joka parani erittäin kilpaillulla telekommunikaation alalla. Näemme myös ensimmäisiä tuloksia uusien prosessiemme vaikutuksista sekä hyvin määritellyistä toiminnan mittareistamme. Rataliiketoimintamme laajeni Norjan markkinoille, jossa teimme 20 miljoonan euron sopimuksen Norjan valtion rautatieyhtiön Jernbaneverketin kanssa. Viranomaisverkot ja ilmailu –liiketoimintamme sai uuden monivuotisen sopimuksen Ruotsin ilmailuviranomaisen kanssa. Keskittyminen yleiskuluihin ja käyttöpääoman hallintaan on osoittanut hyviä tuloksia vuonna 2013.”

Uusi vuosi alkaa positiivisin odotuksin

Eltelillä oli oikein hyvä vuosi 2013. Olemassa olevien raamisopimustemme sekä uusien sopimusten kanssa olemme hyvässä asemassa vastaamassa vuoden 2014 haasteisiin. Tarjoustoiminta on vilkasta ja kilpailuasemamme hyvä. Edelleen pyrimme parantamaan tulosta niissä yksiköissä, joissa suoritus ei ole vielä halutulla tasolla. Olemme vakuuttuneita, että näiden toimenpiteiden vaikutuksen tulemme näkemään vuoden 2014 aikana. Lopuksi haluamme kiittää asiakkaitamme luottamuksesta Elteliin vuonna 2013. Kiitän myös meidän työntekijöitämme, jotka ovat tehneet tämän kaiken mahdolliseksi”, Hjärne lopettaa.

Lisätiedot:

Axel Hjärne, President and CEO
Email: axel.hjärne@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503
Email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

www.eltelnetworks.com

Yrityksestä

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu segmentteihin Power, Communication ja Other. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Puola ja Saksa. Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 7600 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa vuonna 2017. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa vuodesta 2015 lähtien.

Tilaa

Multimedia

Multimedia