Laskelma: Olkiluoto 3 laskee valmistuessaan merkittävästi Suomen sähkön hintaa suhteessa muihin Pohjoismaihin

Tiedotusvälineille 8.4.2014

Energiamarkkinoiden asiantuntijayritys Enegian kokenut analyytikkotiimi on selvittänyt Olkiluoto 3:n vaikutuksia sähkön hintaan Suomessa. Laskelma pohjautuu toteutuneisiin markkinahintoihin ja tulevaisuuden termiihintoihin. Laskelman mukaan sähkön hinta tulee Olkiluoto 3:n valmistuttua laskemaan Suomessa selvästi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Laskelman tilasi Iltalehti.

Suomi on ollut viime vuosina voimakkaasti Ruotsista tulleen tuontisähkön varassa. Suomen sähkön käytöstä tuotiin viime vuonna yhteensä 21,6 %. Sähköä on tuotu useassa tilanteessa siirtoyhteyden maksimikapasiteetin rajoittama määrä, jonka seurauksena Suomen sähkön spot-hinta eli päivän markkinahinta on ollut Ruotsin sähkön hintaa korkeampi.

Sähkön tuotannon osalta paremmin omavaraisena Suomen ja Ruotsin sähkön pörssihinnat olisivat olleet yhtenevät. Suomen merkittävä aliomavaraisuus sähköntuotannon osalta jatkuu Olkiluoto 3 valmistumiseen asti. Sähkön hinta tuleekin Suomessa laskemaan merkittävästi suhteessa muihin Pohjoismaihin, kun Suomen omavaraisuus paranee vuositasolla noin 13 TWh Olkiluoto 3 valmistumisen seurauksena.

Hinnan laskua voidaan arvioida kahta kautta: toisaalta minkä verran hinta olisi laskenut taaksepäin katsoen tai toisaalta miten markkinavoimat arvioivat hinnanlaskun tulevaisuudessa tapahtuvan.

Mikäli Olkiluoto 3 olisi valmistunut alkuperäisen aikataulun mukaisesti jo vuoden 2009 kesäkuussa, Suomen sähköaliomavaraisuus olisi ollut selvästi matalampi ja Suomen ja Ruotsin hinta-alueiden pörssihinnat olisivat olleet valtaosan ajasta yhtenevät. Suomi on ollut vuoden 2009 kesäkuusta nykyhetkeen keskimäärin 2,2 €/MWh Ruotsin hintaa kalliimpi. Lisäksi Olkiluoto 3 olisi laskenut sähkön hintaa Suomen ohella myös Ruotsissa, sillä tarjontatilanne olisi ollut runsaampi viennin Suomeen pienentyessä. Tämän vaikutusta ei pystytä täysin laskemaan, mutta simuloinnin perusteella sähkön hinta olisi ollut Suomessa ja Ruotsissa vielä noin 0,9 €/MWh edullisempi. Tällöin Suomessa sähkö olisi ollut yhteensä keskimäärin 3,1 €/MWh edullisempaa. Tämä tarkoittaa, että sähkön hankintakustannukset olisivat olleet vuosina 2009–2015 noin 1,5 miljardia alemmat.

Viime vuosina Suomen aluehintaero suhteessa muihin Pohjoismaihin on kasvanut. Aluehintaeroa on kasvattanut mm. Venäjän sähkön tuonnin vähentyminen ja siirtoyhteyksien vahvistuminen aliomavaraiseen Baltiaan. Viime vuonna Suomen spot-hinta oli keskimäärin yli 4 €/MWh Ruotsin hinta-alueita korkeampi. Termiinihintojen perusteella markkinat odottavat Suomen aluehinnan olevan myös seuraavina vuosina keskimäärin noin 4 €/MWh Ruotsin Tukholman aluetta kalliimpi. Tämänhetkisen tiedon mukaan Olkiluoto 3-yksikön pitäisi olla tuotannossa vuoden 2018 lopussa.  Myös tulevien vuosien osalta Olkiluoto 3:n tuotanto laskisi jo koetun toteuman mukaisesti Suomen sähkön hintaa Ruotsin hinnan tasolle sähköomavaraisuuden parantuessa. Tämän laskelman kokonaisarvio on, että Olkiluoto 3:n valmistuminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti olisi laskenut suomalaisten sähkönkäyttäjien hankintakustannusta lähes 3 miljardia euroa verrattuna nykyisen aikataulun mukaiseen valmistumiseen. Viivästyminen on vaikuttanut myös muihin Pohjoismaihin sekä Baltiaan yhteisen sähkömarkkina-alueen vuoksi. Suurimmat vaikutukset ovat kuitenkin kohdistuneet Suomeen.

On Suomen sähkönkäyttäjien etu saada Suomeen vakaasti ja alhaisella marginaalirajakustannuksella sähköä tuottavaa kapasiteettia. Tässä mielessä ydinvoima näyttäisi tarjoavan yhden markkinaehtoisen sillan hiilidioksidivapaana tuotantomuotona tulevaisuuteen. Joka tapauksessa sähkön hinta tulee varmasti vaihtelemaan myös tulevaisuudessa.  ja se tarjoaakin kiinnostavan perspektiivin ydinvoimaan investoiville toimijoille, jotka pystyvät vakauttamaan hintansa tasaiseksi.

Laskelman Olkiluoto 3:n vaikutuksista sähkön hintaan tilasi Iltalehti.

Lisätietoja

Toni Sjöblom

Chief Analyst

puh. + 358 44 594 9139

Enegia Group

Enegia Group Oy on Itämeren alueen johtava riippumaton energiamarkkinoiden asiantuntijayritys. Tarjoamme energian hankintaan, myyntiin ja käytön tehostamiseen liittyviä ratkaisuja yrityksille, kiinteistönomistajille, energiayhtiöille ja julkiselle sektorille. Toimialueemme kattaa Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Baltian. Palvelemme asiakkaitamme globaalisti kumppaniverkostomme kautta. Enegia Group syntyi Energiakolmion ja Skapat Energian yhdistettyä voimansa vuoden 2015 alussa. Enegia Group -nimellä konserni on toiminut 1.4.2015 alkaen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Enegia Group on energianhallinnan markkinajohtaja Suomessa. Palvelemme riippumattomana asiantuntijana energian ostajia ja käyttäjiä – teollisuusyrityksiä, suurten kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, taloyhtiöitä. Energian tuottajat ovat yhteistyökumppaneitamme. Konsernin toimipaikat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Helsingissä sekä Tukholmassa. Konserni työllistää yhteensä 170 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2015 ylsi 18 miljoonaan euroon.

Tilaa

Liitteet & linkit