Engelin tilinpäätös 1.1.-31.12.2001: Engelin liikevaihto kasvoi viidenneksellä ja tulos neljänneksellä

Engelin tilinpäätös 1.1.-31.12.2001 Engelin liikevaihto kasvoi viidenneksellä ja tulos neljänneksellä - Engel jatkoi kannattavaa kasvuaan. Yhtymän liikevaihto kasvoi 19,9 % 153,5 miljoonaan euroon (v. 2000 128,1 miljoonaa euroa) ja voitto ennen veroja 24,8 % 9,6 miljoonaan euroon (7,7 Me). - Kaikki toimialat kasvoivat myös vuonna 2001 markkinoita nopeammin. Engel on noussut kaikilla edustamillaan toimialoilla markkinajohtajaksi tai yhdeksi suurimmista toimijoista. - Palvelumarkkinat kasvavat edelleen yritysten ja yhteisöjen ulkoistaessa ydinliiketoimintaansa kuulumattomat tehtävät niihin erikoistuneille palveluntarjoajille, minkä vuoksi Engel uskoo markkina- asemansa vahvistuvan edelleen. Tunnusluvut 2001 2000 Muutos, % Liikevaihto, Me 154 128 19,9 Liikevoitto, Me 9 7 24,2 osuus liikevaihdosta, % 6,0 5,8 Voitto ennen satunnaisia eriä, Me 10 8 24,8 osuus liikevaihdosta, % 6,3 6,0 Tilikauden voitto, Me 7 5 24,9 osuus liikevaihdosta, % 4,3 4,2 Omavaraisuusaste, % 41,1 47,6 Henkilöstö keskimäärin 5 753 5 123 12,3 Kasvu markkinoita nopeampaa Engel vahvisti vuoden aikana markkina-asemaansa laajentamalla sekä palvelujaan että niiden maantieteellistä kattavuutta. Engel toimi Suomessa edelläkävijänä ryhtyessään vuoden 2001 aikana soveltamaan uutta palvelumallia, jossa kiinteistön käyttäjien palveluista ja niiden kehittämisestä vastaa yksi henkilö, kohdepäällikkö. Hän toimii asiakkaan yhteyshenkilönä kaikissa kiinteistöä koskevissa kysymyksissä, mikä yksinkertaistaa asiakkaan ja Engelin välistä yhteydenpitoa ja tehostaa asiakkaan saamaa palvelua. Engelin liikevaihto vuodelta 2001 kasvoi 19,9 prosenttia 153,5 miljoonaan euroon (v. 2000 128,1 Me) ja voitto ennen veroja 24,8 prosenttia 9,6 miljoonaan euroon (7,7 Me). Kasvusta suurin osa, noin 75 prosenttia, oli orgaanista ja loput, noin 25 prosenttia, muodostui yritysostoista. Yrityskaupat parantavat yhtymän tulosta jo vuonna 2002. Kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin. Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut sekä turva-, siivous- ja hoivapalvelut saavuttivat niille asetetut tavoitteet tai ylittivät ne. Yhtymän vuoden 2001 liikevaihdosta kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen osuus oli 34,5 prosenttia, siivouspalvelujen 51,4 prosenttia, turvapalvelujen 11,5 prosenttia ja hoivapalvelujen 2,6 prosenttia. Engel vahvisti kiinteistön elinkaaren kattavaa palvelukokonaisuuttaan Engelin kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut muodostavat palvelukokonaisuuden, joka alkaa investointien valmistelusta ja kiinteistön suunnittelusta ja ulottuu kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon. Engel vahvisti asemaansa Pohjois-Suomessa ostamalla keväällä asbestisaneeraukseen ja ilmastointilaitteiden puhdistukseen erikoistuneen Oulun Asanera Oy:n liiketoiminnan. Kauppa täydentää Engelin korjauspalveluosaamista ja laajentaa yhtymän tarjoamaa kiinteistön elinkaaren kattavaa palvelukokonaisuutta. Turvatekniikkaan lisää osaamista Turvapalvelut koostuvat vartiointipalveluista sekä turvatekniikan suunnittelusta, myynnistä, asennuksesta ja huollosta. Engel osti elokuussa HA-Vartiointi Oy:n Helsingistä ja Ari Huhtala Oy:n turvatekniikkatoiminnot Porin ja Tampereen alueelta, mikä lisäsi Engelin hälytysorganisaation kattavuutta, turvatekniikan osaamista ja markkinapotentiaalia. Yrityskaupat kasvattivat turvapalvelujen vuoden 2001 liikevaihtoa noin 5 prosenttia ja vuoden 2002 liikevaihtoa ne kasvattavat arviolta 20 prosenttia. Engelistä Suomen johtava hotellisiivouspalvelujen tarjoaja Siivouspalveluissa Engel on erikoistunut toimitilojen, hotellien ja liikennevälineiden puhtaanapitoon sekä erityistä tarkkuutta vaativiin kohteisiin, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuden tiloihin. Engel täydensi osaamistaan hotellisiivouksesta ostamalla syksyllä viiden yrityksen valtakunnallisen hotellisiivoukseen erikoistuneen Aluesiivous- ryhmän. Osto teki Engelistä Suomen johtavan hotellisiivouspalvelujen tarjoajan. Yrityskaupat kasvattivat siivouspalvelujen vuoden 2001 liikevaihtoa noin 3 prosenttia ja vuoden 2002 liikevaihtoa ne kasvattavat arviolta 15 prosenttia. Hoivapalvelujen liikevaihto kolminkertaistui Hoivapalvelujen toiminta koostuu asumis-, kodinhoito- ja turvapuhelinpalveluista. Engel vahvisti markkina-asemaansa Turussa, josta se osti Vähä-Heikkilän Hoitokoti Oy:n liiketoiminnan. Nokialta Engel osti entisen virastotalon, jota saneerataan mielenterveyskuntoutujien ryhmäasunnoiksi. Lisäksi Engel solmi sopimuksen Helsingin Sofianlehtoon valmistuvan senioritalon ryhmäkotien vuokrauksesta ja palvelujen tuottamisesta koko taloon. Hoivapalvelujen liikevaihto lähes kolminkertaistui vuoden aikana. Ulkoistamisen jatkuminen vahvistaa markkina-asemaa edelleen Engelin tavoitteena on olla alansa halutuin ja kannattavin yritys sekä edelläkävijä palvelujen tuottajana ja työnantajana. Ratkaisevat menestystekijät tavoitteiden saavuttamiseksi ovat motivoitunut henkilöstö, tehokkaat toimintaprosessit, asiakkuuksien kehittäminen ja myönteisesti erottuva yrityskuva. Vuonna 2002 nämä muodostavat yhtymän painopistealueet. Yritysten ja yhteisöjen keskittyminen ydinliiketoimintaansa tekee niistä halukkaita ostamaan muut tarvitsemansa palvelut niihin erikoistuneelta palveluntarjoajalta. Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät odottavat tarpeisiinsa pohjautuvia palvelukokonaisuuksia, jotka ne voivat ostaa yhdeltä toimittajalta. Näihin tarpeisiin Engel vastaa, minkä vuoksi yhtymä uskoo markkina-asemansa vahvistuvan edelleen. Taustatiedot Engel on asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteistön koko elinkaaren kattavia palveluja kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille. Engelin toiminta perustuu kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen sekä turva-, siivous- ja hoivapalvelujen tarjoamiseen kokonaisuutena sekä aktiiviseen asiakaskumppanuuteen. Kiinteistöjen elinkaariajattelun hyödyntämisessä Engel on Suomessa alansa markkinajohtaja. Se on myös kaikilla toimialoillaan markkinajohtaja tai yksi suurimmista toimijoista. Engelin liikevaihto vuodelta 2001 oli noin 154 miljoonaa euroa. Yhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa noin 6 478 henkilöä 230 paikkakunnalla. Engelin omistajia ovat MB Rahastot (46,1 %), Suomen valtio (43,0 %) sekä henkilöstö ja muut yksityishenkilöt (10,9 %). Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Rantasalo, puhelin 020 424 2100 tai 0400 222 060, sähköposti ilkka.rantasalo@engel.fi Talousjohtaja Timo Purosalo, puhelin 020 424 2211 tai 040 503 1029, sähköposti timo.purosalo@engel.fi www.engel.fi Kutsu tiedotustilaisuuteen Engel järjestää vuoden 2001 tilinpäätöksestä tiedotustilaisuuden tänään keskiviikkona 20.3. klo 14.30 alkaen Ravintola Pääpostin kabinetissa osoitteessa Mannerheiminaukio 1 B, 2. kerros, Helsinki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00020/wkr0002.pdf

Tilaa