Västeråsin, Elva ja Suomen toiminnot yhdeksi isoksi liiketoimintoyksiköksi

Lehdistötiedote - Zurich, Sveitsi, 19 toukokuuta 2011 – 13 huhtikuuta 2011 Enics ilmoitti vahvistavansa yhteistyötä Västeråsin, Elvan ja Suomen tehtaan välillä.  Reilun kuukauden kestävän työskentelyn tuloksena Enics on päättänyt yhdistää Västeråsin, Elvan ja Suomen toiminnot yhdeksi isoksi liiketoimintayksiköksi. Uutta liiketoimintayksikköä tullaan kutsumaan englanninkielisellä nimellä Multisite BU (MBU): Västerås, Elva, Finland.

Uusi liiketoimintamalli mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelukyvyn ja asiakastyytyväisyyden. Lisäksi uusi toimintamalli lisää joustavuutta sekä palvelukyvykkyyttä.

Lohjan ja Västeråsin yksiköt omaavat laajan asiantuntemuksen sekä kattavan palvelutarjonnan. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen jo tuotteen elinkaaren varhaisessa vaiheessa. Tämän lisäksi ko. tehtaat keskittyvät kehittyneempiin insinööripalveluihin, maailmanluokan valmistuspalveluihin ns. low volume high mix –tuotannossa sekä lisä-arvoa tuottaviin jälkimarkkinointipalveluihin. Elvan tehtaan fokus tulee säilymään ns. high volume tuotannossa, josta heillä on laaja kokemus sekä maailmanluokan prosessit.

”Yhdistämällä nämä kolme tehdasta uskomme, että meillä on optimaaliset kompetenssit ja resurssit uudessa yksikössämme. Uskomme, että uusi yksikkö pystyy paremmin vastaamaan asiakastarpeisiin sekä tarjoamaan heille todellista lisäarvoa”, toteaa Ari Räisänen, johtaja.

Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty Mikko Lassas. Mikko Lassas on aiemmin toiminut Suomen liiketoimintoyksikön vetäjänä.

Enics AG 

Ari Räisänen
Johtaja
Toimitusketju ja toiminnot 

Lisätietoja:

Ari Räisänen, SVP, Supply Chain and Operations tel. +41 79 571 5371

Enics Launches Multisite Business Unit

Press Release - Zurich, Switzerland, 19 May 2011 – on April 13 Enics announced that it will strengthen the cooperation between its business units in Elva, Finland and Västerås. Today Enics launches world-class Multisite Business Unit (MBU): Västerås, Elva, Lohja.

Västerås, Elva and Finland sites will become one multisite business unit. The new set-up will enhance the customer service level and satisfaction as well as increases Enics flexibility and service capabilities.

Lohja and Västerås sites have high level of expertise and broad service range. These sites will additionally concentrate on enhanced engineering services, world-class manufacturing services for low volume and high mix production as well as value-add after sales services. With this unique skill set they will develop new business by participating in early life cycle of products. Elva’s main focus is world-class manufacturing utilizing it’s expertise in medium to high volume production.

“Combining these three sites we see that we have an optimal set of competences and resources in this new business unit. We believe that this way we at Enics can better respond to the customers needs and enhance service offering to them”, says Mr. Ari Räisänen, SVP, Supply Chain and Operations.

The Multisite Business Unit will be lead by Mr. Mikko Lassas, General Manager (GM). Prior to this post Mikko has been responsible for the Finnish Business Unit.

Enics AG

Ari Räisänen
Senior Vice President
Supply Chain and Operations

Further information:

Ari Räisänen, SVP, Supply Chain and Operations tel. +41 79 571 5371

P.O. Box | CH - 8050 Zürich, Switzerland | Tel. +41 44 515 02 15 | Fax. +41 44 515 02 33 | www.enics.com

Yrityksestä

Enics is a young company, founded in 2004. But our competence and drive have been created over several decades before that. Our roots are in big industrial corporations like ABB and Bombardier, in electronics companies like Elcoteq and Flextronics. From those roots Enics was born as a third generation company. As a third generation company, we use our product knowledge to provide a much deeper service to our customers. Their products are complex and the product life cycles are considerably long. They understand that they cannot manage this complexity in so many market segments over long periods of service needed. This is where we provide a valuable partnership. And that is why we call Enics a third generation EMS company with a clear focus on industrial and medical business.

Liitteet & linkit