Eniro delar ut Telefonkatalogen för Vasaregionen direkt till hushållen

Detta år kommer det ut två konkurrerande telefonkataloger i Vasaregionen. Den av Eniro publicerade Telefonkatalogen för Vasaregionen delas i oktober 2005 ut av Posten Finland direkt till varje hushåll och företag. Också mobiltelefonabonnenterna får Telefonkatalogen hemburen.

"Vi vill betjäna telefonkataloganvändarna så bra som möjligt och kräver därför inte att de själva ska bära hem de tunga katalogerna från butiker eller stormarknader. Den av Eniro publicerade Telefonkatalogen för Vasaregionen delas ut direkt till alla hushåll och företag. Eniro innehar rätten till varumärket Gula Sidorna®, och det är därför naturligt att Gula Sidorna finns i alla Telefonkataloger som publiceras av Eniro, även i Telefonkatalogen för Vasaregionen", säger vice verkställande direktör Stefan Anderson på Eniro. Eniros utspel har tagits emot mycket väl av de stora annonsörerna. Bland annat har statsförvaltningens informationsförvaltningsenhet beslutat att statsförvaltningens telefonkatalogsuppgifter skall införas i Eniros telefonkatalog. I alla regionala telefonkataloger från Eniro finns en del som särskilt behandlar statsförvaltningen. Där finns uppgifter om ministerierna, statsförvaltningens olika enheter samt de statliga affärsverken. Där finns också ett särskilt sakregister som underlättar sökandet efter rätt myndighet. Av de större städerna har bland annat Helsingfors, Esbo, Vanda och Lahtis beslutat publicera sina kontaktuppgifter i den av Eniro utgivna Telefonkatalogen. Också Telefonkatalogen för Vasaregionen kommer att ha ett alfabetiskt serviceregister för områdets kommuner och städer. "Att statsrådet och de största städerna valt att publicera sin kontaktinformation i Eniros telefonkataloger understryker ytterligare våra katalogers ledande ställning. Vi kan erbjuda finländarna det bästa alternativet – kataloganvändarna får nu den mest heltäckande och aktuella informationen om statsförvaltningen och kommunerna", säger Stefan Anderson. Den av Eniro publicerade Telefonkatalogen för Vasaregionen innehåller kontaktuppgifter till företag och hushåll, serviceuppgifter om kommunerna och statsförvaltningen, kartor samt Gula Sidorna®. Katalogen trycks i cirka 70 000 exemplar. Telefonkatalogen för Vasa regionen omfattar utöver dessa städer och kommuner även Storkyro, Jurva, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Maxmo, Korsholm, Närpes, Oravais, Lillkyro och Vörå. Telefonkatalogen för Vasaregionen ingår i Eniros riksomfattande serie Telefonkataloger. År 2005 utges sammanlagt 33 olika telefonkataloger. Totalupplagan för katalogerna uppgår till tre miljoner exemplar.

Tilaa

Liitteet & linkit