Utnämningar i Eniro Finland

Heidi Korppoo har utnämts till Financial Controller. Maaret Valli har utnämts till Market Intelligence Manager. Kennet Holmström har utnämts till Resource Manager. Aki Saurimaa har utnämts till IT Manager. Pasi Rissanen har utnämts till Product Group Sales Manager. Mika Keidas on har utnämts till Regional Sales Manager. Lauri Sinkkilä har utnämts till Sales Manager. Minna Kotkamaa har utnämts till Sales Manager. Anu Hakakoski har utnämts till Sales Manager.

Tilaa