Utnämningar i Eniro Finland 1.1.2006

Toni Wistbacka har utnämts till Product Manager med ansvar för Advertiser Offering. Laura Saksala har utnämts till Communication Coordinator. Susanna Halme har utnämts till DA Business Controller. Erja Siltala har utnämts till Business Controller. Pia Forsstedt har utnämts till Business Controller. Wilhelmina Juhakoski har utnämts till AD-Assistent. Teemu Kaitanen har utnämts till AD-Assistent. Matti Mäkinen har utnämts till AD-Assistent.

Tilaa