Miesten avuntarve kasvaa talouskriisin myötä

Miesten auttajat kokoontuvat Hankasalmella järjestettävään valtakunnalliseen Miehen ääni – Miestyön foorumiin 11–12.5. Ensi- ja turvakotien liiton ja Miessakit ry:n järjestämän tapahtuman tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja malleja miesten auttamiseen. Asia on ajankohtainen, sillä työttömyys koettelee erityisesti miesvaltaisia aloja.

– Miehen kriisit koskettavat aina koko perhettä. Miesten auttaminen tukee myös perheen selviytymistä ja on tärkeä osa ehkäisevää lastensuojelutyötä, sanoo miestyön kehittämispäällikkö Jussi Pulli Ensi- ja turvakotien liitosta.

Miesten yhteydenotot lisääntyneet alkuvuoden aikana

Järjestäjien kokemuksen mukaan miehet hakevat apua enemmän kuin ennen. Eniten yhteyttä ottavat vähän yli kolmekymppiset, parisuhteessa elävät isät. Miesten yhteydenotot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana verrattuna viime vuoteen. Pulli ennustaakin, että miesten avuntarve tulee kasvamaan entisestään.
- Talouskriisi koskettaa erityisesti miesvaltaisia aloja ja on odotettavaa, että se näkyy myös lapsiperheiden tilanteessa. Nurinkurista on, että samanaikaisesti terveydenhuollon- ja sosiaalialan avoimet työpaikat ovat lisääntyneet eli kasvavaan avuntarpeeseen on tarjota entistä vähemmän apua.

Järjestöt ovat reagoineet mahdollisuuksiensa mukaisesti kasvavaan avuntarpeeseen. Esimerkiksi Miessakit ry järjestää miesryhmiä Metso Paperin irtisanotuille tai sen uhan alla oleville miehille.

Miesten kanssa tehtävän kriisityön taustalla on aina ennaltaehkäisy. Pienempien kriisien selvittäminen ehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä.
- Esimerkiksi erokriisissä saatu apu voi estää huoltajuuskiistan, ja jos apua saadaan jo parisuhdeongelmien alkuvaiheessa, niin erokriisiltä voidaan välttyä, sanoo Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi.
Miesten auttaminen onkin usein myös ehkäisevää lastensuojelutyötä.

Työttömyys koettelee itsetuntoa ja parisuhdetta

Miehet reagoivat työttömyyteen eri tavoin, mutta yhteistä heille on, että se koettelee itsetuntoa. Toiset pystyvät keskittämään voimavaroja remontoimiseen, kuntoiluun tai kodin ylläpitoon. Toiset turhautuvat helpommin, välit kotona kiristyvät ja apua haetaan esimerkiksi alkoholista.
Usein miehet hakevat ammattiapua vasta siinä vaiheessa, kun perheen koossa pysyminen on vaarassa. Tätä ennen on saattanut olla avunsaantiyrityksiä esimerkiksi terveyspalveluista erilaisin verukkein, mutta uskallus oma-aloitteiseen puhumiseen on puuttunut. Kriisissä olevan miehen tunnistaminen ei sinänsä ole enää haaste sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville. Vaikeampaa on voittaa miehen luottamus ja saada hänet puhumaan esimerkiksi terveysongelmien taustalla olevista syistä.

Miesten auttajat kokoontuvat Hankasalmelle

Miestyön foorumi kerää Hankasalmelle yli 70 miehiä työssään kohtaavaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka haluavat kehittää perhetyötä ja miesten auttamista omassa organisaatiossaan. Foorumi järjestetään nyt toista kertaa ja tarkoitus on vakiinnuttaa siitä valtakunnallinen vuosittainen tapahtuma. Järjestäjien kokemusten mukaan perheiden auttamista voitaisiin tehostaa huomattavasti. Lisäresursseja ei välttämättä tarvita vaan olennaisempaa on ymmärtää miesten auttamisen erityspiirteitä.

Lisätietoja:

Ensi- ja turvakotien liitto
Miestyön kehittämispäällikkö
Jussi Pulli
Puh. (09) 6129 3751 tai 040 5041673
jussi.pulli@ensijaturvakotienliitto.fi

Miessakit ry
toiminnanjohtaja
Tomi Timperi
Puh. 09 6126 6211 tai 050 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi

Yrityksestä

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Liitteet & linkit