Perheväkivallan riski kasvaa kesällä

Pitkään muhineita parisuhdeongelmia puidaan lomalla. Kun patoumat puretaan yhdellä kertaa, niin riski väkivallan käyttöön kasvaa. - Monet väkivallaksi äityvät pariskuntien ”juhannusriidat” olisivat ehkäistävissä, jos apua haettaisiin jo ennen kesälomaa, sanoo johtaja Jari Hautamäki Lyömätön Linja Espoossa -toiminnasta.

Väkivaltaa edeltää useimmiten vähitellen kärjistyvä riitely ja tilanne riistäytyy jonkin arkisen asian myötä. - Pitkittyessään ongelmat vaikeutuvat ja niiden käsitteleminen voi olla hankalaa. Vaikka riitelyn mahdollisuus tiedostettaisiinkin, niin ongelmana on edelleen se, ettei mieltä painavista asioista puhuta riittävästi. Nämä asiat saattavat johtaa myös lopulta väkivallan käyttöön. - Jo pelkästään puhuminen ammattiauttajalle voisi helpottaa omaa oloa niin paljon, että väkivallalta vältyttäisiin, Hautamäki sanoo. Kesäriitoihin haetaan apua elokuussa Kesän väkivaltatilanteita selvitellään ammattiauttajan voimin lomien jälkeen. Hautamäki kertoo, että Lyömättömään Linjaan tulee eniten yhteydenottoja elokuussa. Eniten ottavat yhteyttä 1-5 vuotta naimisissa olleet alle 35-vuotiaat miehet, joilla on pieniä lapsia. Miesten kertoman mukaan alkoholilla on ollut osuutta yhteensä noin joka toisessa väkivallaksi muuttuneessa riidassa. Tilaston mukaan noin puolet väkivallasta tapahtuu selvin päin. Lyömättömään Linjaan otetaan yhteyttä myös silloin kun fyysistä väkivaltaa on käytetty ensimmäisen kerran, mutta taustalla on pidempään jatkuneita ongelmia ja myös henkistä väkivaltaa. Väkivallankäyttö aiheuttaa tekijällekin usein henkisiä ongelmia ja hallinnan pettäminen onkin merkittävä syy avunhakemiseen. - Kynnys avunhakemiseen voi olla suuri, mutta sen ylittäminen kannattaa, sillä väkivalta voi johtaa koko elämänhallinnan menettämiseen ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita, Hautamäki sanoo. Hän muistuttaa, että väkivallankohde ja lapset väkivallan näkijöinä tarvitsevat aina apua. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit päivystävät ympärivuorokauden myös kesällä. Apua jo ennen lyöntejä Alle 25-vuotiaiden yhteydenotot Lyömättömään Linjaan ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen parin vuoden aikana. Ikääntyvien yhteydenotot ovat vastaavasti vähentyneet. Nuoret hakevat enemmän apua jo ennen väkivallan alkamista. - Tämä voi johtua siitä, että väkivallasta on puhuttu paljon ja ongelmat tiedostetaan paremmin. Ikääntyvien vähentyminen avunhakijoissa huolestuttaa. Ehkä ilmiö pysyy piilossa ja joskus myös suhde on päättynyt jo eroon ja mies kokee, että hän ei tarvitse apua, Hautamäki sanoo. Osa pariskuntien väkivaltaisista” ”juhannusriidoista” voitaisiin ehkäistä, jos mies hakisi apua ajoissa. - Lyömättömään Linjaan soittaminen ja omasta elämäntilanteesta kertominen voi jo helpottaa niin paljon, että väkivallan käytöltä vältytään. Usein soitto on miehelle ensimmäinen kerta, kun hän puhuu tilanteestaan ulkopuoliselle henkilölle, Hautamäki sanoo. Puhelimessa tapahtuvan keskustelun tavoite on kasvattaa miehen omaa vastuullisuutta ja luoda toivoa ja uskoa siitä, että asiat voidaan ratkaista ilman väkivaltaa. Puhelun aikana miehen kanssa sovitaan henkilökohtainen tapaaminen. Tapaamiset on pyritty järjestämään kriisityön periaatteiden mukaisesti mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen. Viime vuonna soittoja tuli lähes 450. Maahanmuuttajat hakevat apua kesällä Kesällä tulevista yhteydenotoista merkittävä osa on maahanmuuttajilta. Maahanmuuttajamiehiä perheväkivallan lopettamisessa ja ehkäisemisessä auttavaan Miehen Linjaan ottavat eniten yhteyttä pienten lasten isät, joilla on suomalainen puoliso. Kulttuurierot voivat aiheuttaa ristiriitoja perheessä, mutta maahanmuuttajien käyttämä väkivalta ei poikkea suomalaisten käyttämästä väkivallasta. Miehet ovat usein motivoituneita ottamaan yhteyttä, sillä pelko yksin jäämisestä toimii maahanmuuttajamiehellä vahvana kannustimena. Perheväkivallan käsittely on myös maahanmuuttajamiehillä vaikeaa, mutta heilläkin on tarve puhua siitä. Miehen kulttuuritausta voi aiheuttaa parisuhteessa ristiriitoja, mutta väkivaltaisuutta ei voi selittää, sillä että jonkun maalaiset ovat väkivaltaisempia kuin toiset, sanovat Miehen Linjan työntekijät Kostas Tassopoulos ja Miika Peltonen. Tätä puoltaa myös Miehen Linjasta apua hakevien miesten kulttuuritaustojen kirjo: edustettuina on ollut tähän saakka yli 60 eri kansalaisuutta. Miehiä on kaikista maanosista eikä mikään kansalaisuus nouse erityisesti esille. Apua on saanut tähän mennessä lähes 100 miestä. Miehen Linjan uutena toimintamuotona on ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta, josta on saatu rohkaisevia kokemuksia. Lyömätön Linja Espoossa toteuttaa lähisuhde- ja perheväkivallan katkaisu- ja ehkäisytyötä. Toiminta on tarkoitettu miehille, jotka ovat käyttäneet, tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessä. Lyömättömän Linjan rahoittajina toimivat Espoon kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys. Lyömätön Linja auttaa arkisin klo 8-16 numerossa (09) 276 6280 tai (09) 276 62 899. Miehen Linja on Espoon Lyömättömän Linjan yhteydessä toimiva valtakunnallinen auttamispalvelu. Toiminnan tavoitteena on soveltaa Lyömätön Linja Espoossa -toiminnassa kehitettyä Väkivallan katkaisu -ohjelmaa maahanmuuttajamiehille. Miehen Linja toiminta alkoi Raha-automaattiyhdistyksen projektina vuonna 2005. Tällä hetkellä toimintaa rahoittaa myös Espoon kaupunki. Miehen Linja auttaa numerossa (09) 276 62 899 Lisätietoja: Johtaja Jari Hautamäki Lyömätön Linja Espoossa jari@lyomatonlinja.fi Puh. (09) 2766 280 www.lyomatonlinja.fi Tiedotteen lähettäjä: Ensi- ja turvakotien liitto tiedottaja Mikko Savelainen Asemamiehenkatu 4, 7.krs 00520 Helsinki Puh. (09) 4542 4421 ja 040 5877 278 Faksi (09) 4542 4430 mikko.savelainen@ensijaturvakotienliitto.fi

Yrityksestä

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Liitteet & linkit