Turvakodit auki myös juhannuksena

Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden ja auttavat perheväkivaltaa kokeneita myös juhannuksena. Juhannus ei ole turvakodeille yleensä muuta kesäaikaa kiireisempää, sillä juhlapyhät eivät näy avuntarvitsijoiden määrän kasvuna.

Vaikka loma-aikana tilanteet ja ongelmat voivat perheissä kärjistyä, niin turvakodeissa tämä ei näy välittömänä asiakasmäärän kasvuna, sillä avuntarvitsijoiden määrä vaihtelee satunnaisesti vuoden mittaan. Turvakodeista muistutetaan, että turvakotiin voi aina tulla kun tuntee olonsa kotona uhatuksi. Turvakotiin voi myös soittaa, jos haluaa keskustella omasta ja perheen turvallisuudesta. Usein perheväkivallasta kertominen jo helpottaa oloa. Turvakodissa voi asua väliaikaisesti kriisitilanteen vaatiman ajan, tavallisimmin muutamasta päivästä pariin kuukauteen. Turvakodit antavat neuvontaa myös puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät internetissä toimivasta Nettiturvakodista sekä Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuilta. Eniten apua hakevat 25- 40 -vuotiaat äidit Ensi- ja turvakotien liiton Jäsenyhdistykset ylläpitävät 14 turvakotia, jotka sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Imatralla, Jyväskylässä, Kokkolassa, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Raahessa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. Viime vuonna turvakodeista asui 1100 naista, 1400 lasta ja 70 miestä. Eniten apua hakevat 25-40 -vuotiaat naiset, joilla on leikki- tai alakouluikäisiä lapsia. Useimmiten väkivallan tekijä on naisen avio- tai avomies. Perheen koossa pysyminen koetaan niin tärkeäksi, että parisuhdetta yritetään jatkaa väkivallasta tai sen uhasta huolimatta. Turha syyllisyys, häpeän tunne ja väärät käsitykset väkivallasta estävät myös avun hakemista. Väkivalta ymmärretään usein ruumiilliseksi pakottamiseksi tai vahingoittamiseksi. Henkinen väkivalta kuten uhkailu, pelottelu, nimittely tai nöyryyttäminen on myös väkivaltaa. Pitkittynyt väkivalta traumatisoi ja se taas vaikeuttaa ratkaisujen tekemistä. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä hakea apua. Turvakodissa olevista lapsista joka kolmas väkivallan kohteena Lapsista joka kolmas on ollut väkivallan kohteena. Viime vuonna turvakodissa olleista lapsista valta osa oli alle 6-vuotiaita. Turvakodeissa tehtiin suunnitelmallista yksilötyötä lähes 1300 lapsen kanssa, suurin osa heistä oli alakouluikäisiä. Turvakotien kriisityössä lapsia tavataan yhdestä kolmeen kertaa. Perhetyössä ja avopalveluissa on mahdollista luoda pidempiä työskentelysuhteita. Yksiköiden välisiin eroihin vaikuttavat paitsi niiden sisäiset resurssit myös suuret erot kuntien lastensuojelun toimintatavoissa. Apua väkivallan kaikille osapuolille Turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tehtävän työn tavoitteena on väkivallan eri osapuolien auttaminen. Lähtökohtana on lapsen etu kaikissa olosuhteissa ja erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten auttamiseen. Miehille turvakotien Jussi-työ sekä Lyömätön Linja Espoossa tarjoavat ammatillista apua väkivaltakierteen katkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka tukee haavoittavissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liitto toimii 28 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia, 7 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 14 turvakotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Lisätietoja: Ensi- ja turvakotien liitto, puh. (09) 4542 440

Yrityksestä

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Liitteet & linkit