Enston ydinliiketoiminta-alueet menestyivät edelleen hyvin

Taloudellinen katsaus - ensimmäinen vuosineljännes 2001 Enston ydinliiketoiminta-alueet menestyivät edelleen hyvin Ensto-konsernin liikevaihto vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli 48,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson liikevaihto, 50,8 miljoonaa euroa, sisältää konsernista vuoden 2000 aikana poistuneita liiketoimintoja. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 8,6 %. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli nyt 2,4 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavan jakson vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. * Liikevaihto oli 48,1 miljoona euroa, vertailukelpoisin luvuin kasvua oli 8,6 %. * Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta. * Voimakas tuotekehityspanostus jatkui kasvaen 22,6 % ja ollen 1,7 miljoonaa euroa (2000: 1,4 ME). * Uusi konsernirakenne tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Isojen muoviosien sopimusvalmistus, tekninen keramiikka ja saattolämmitys poistuivat konsernista vuoden 2000 aikana. * Maaliskuun 2001 lopussa konsernin henkilöstövahvuus oli 1 661, kasvua vuodenvaihteesta on 12 (31.3.2000: 1 820). Enston kehitys vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli tyydyttävä. Vertailupohjana oleva vuosi 2000 oli konsernin historian paras. Vertailukelpoisen liikevoiton heikkeneminen johtui pääosin Teollisuus- liiketoiminta-alueen sopimusvalmistuksen rakennemuutoksesta. Muilta osin markkinatilanne oli alkuvuoden aikana edelleen suotuisa yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla. Talotekniikka-, Verkonrakennus- sekä Kotelot- ja komponentit -liiketoiminta-alueet nostivat kaikki liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-31.3. Liikevaihto Liikevoitto ME 2001 2000 Muutos 2001 2000 Muutos % % Talotekniikka 15,1 14,3 +5,5 1,6 1,4 +11,5 Verkonrakennus 14,5 12,5 +15,8 1,8 1,7 +6,4 Kotelot ja 7,6 7,5 +2,1 0,3 0,2 +43,4 komponentit Teollisuus 17,6 16,7 +5,4 0,6 2,0 -71,2 -Muut -6,7 -0,2 -1,9 -3,2 eliminoinnit Yhteensä 48,1 50,8 -5,3 2,4 2,1 +14,1 LIIKETOIMINTA-ALUEET Talotekniikka Talotekniikan myynti kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvua oli kaikilla markkinoilla, erityisesti viennissä. Liiketoiminta-alue on lisännyt tuotekehityspanostustaan entisestään ja jatkaa Talotekniikka-konseptinsa rakentamista. EnstoNet-liiketoiminta sisältyy Talotekniikan lukuihin vuoden alusta lukien. Verkonrakennus Verkonrakennuksen myynti kehittyi hyvin vuoden alussa, mutta vuoden edetessä markkinoiden epävarmuus on kasvanut erityisesti Keski- Euroopassa. Pohjoismaissa markkinakysyntä oli edelleen vakaa. Asemien vahvistaminen Venäjän markkinoilla jatkui. Kotelot ja komponentit Kotelot- ja komponentit -liiketoiminta-alueen myynti kasvoi edelleen, mutta muovikoteloiden suurimmalla markkina-alueella, Yhdysvalloissa, kasvu hidastui selvästi. Vuoden alussa lanseeratun uuden Ensto Clampo- liitinperheen markkinavastaanotto oli erinomainen. Teollisuus Teollisuus-liiketoiminta-alueen kehitys oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä epätasainen. Tulokseen vaikutti telealan epävarmuus ja IT- sektorin suhdannetaantuma näkyi selvästi sopimusvalmistuksen markkinakysynnässä. Liiketoiminta-alueen yhtiöistä Sormat ja Ensto Audel menestyivät hyvin vuoden alkukuukausina. NÄKYMÄT Kansainvälisten markkinoiden epävarmuus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Heikentynyt kysyntätilanne ei kuitenkaan ainakaan vielä ole heijastunut Enston kehitysnäkymiin. Vuodelle asetettujen taloudellisten tulosten saavuttaminen tulee muodostumaan hyvin haasteelliseksi tehtäväksi varsinkin kun rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan tasaantuvan vuoden edetessä. Myös Keski-Euroopan verkonrakennustarvikkeiden kysynnässä esiintyy merkkejä kasvun taittumisesta. TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma, yhteenveto ME 1-3/2001 1-3/2000 Muutos% 1-12/2000 Liikevaihto 48,1 50,8 -5,3 200,7 Liikevoitto 2,4 2,1 +14,1 17,9 % liikevaihdosta 5,1 4,2 8,9 Voitto ennen satunnaisia eriä 2,0 1,5 +35,2 16,0 Taseen loppusumma 3/2001 3/2000 Muutos% 12/2000 ME 125,3 142,1 -11,8 126,9 TILASTOTIETOJA 1-3/2001 1-3/2000 Muutos% 1-12/2000 ME Vienti Suomesta 15,2 13,7 +11,1 55,9 Bruttoinvestoinnit 1,4 1,2 +17,2 8,3 Tuotekehitys 1,7 1,4 +22,6 5,8 % liikevaihdosta 3,6 2,8 2,9 Tilauskanta 15,2 14,8 +2,8 16,3 Oman pääoman tuotto, % 11,4 6,7 21,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,4 10,0 19,9 Omavaraisuusaste, % 31,7 34,3 45,5 Tulos/osake, E 0,06 0,03 0,67 Oma pääoma/osake, E 2,27 2,92 3,51 Henkilöstö kauden lopussa 1 661 1 820 -8,7 1 649 Taloudellinen katsaus kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 30.7.2001. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/04/20010504BIT00890/bit0002.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/05/04/20010504BIT00890/bit0002.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Tilaa