ENSTON YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT SAATU PÄÄTÖKSEEN

Enston huhtikuussa 2007 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Ensto käynnisti YT-neuvottelut Suomessa tavoitteenaan Porvoon ja Viron Keilan tuotantotoimintojen uudelleen järjestäminen. Järjestelyillä vahvistetaan Enston asemaa varteenotettavana kansainvälisenä ja kilpailukykyisenä sähköistysratkaisujen toimittajana.

Pitkäntähtäyksen toimintalinjana on ollut keskittyä Porvoossa automaatti- ja suursarja-tuotantoon ja keskittää käsityövaltainen piensarjatuotanto Keilan kokoonpanotehtaalle Viroon. Neuvottelun kohteena olleilla uudelleenjärjestelyillä on jatkettu vuonna 2004 aloitettua käsityövaltaisen piensarjatuotannon keskittämistä Keilaan.

Neuvottelut koskivat Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueeseen kuuluvien yhtiöiden, Ensto Busch-Jaeger Oy:n ja Ensto Electric Oy:n, Porvoon tuotantoa. Neuvottelun kohteena olleiden, työntekijätasoisten työtehtävien lukumäärä oli enimmillään 35.

Viimeisessä neuvottelussa 29. toukokuuta 2007 kirjattiin, että yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite on täyttynyt. Kokouksessa todettiin, että yhdeksällä henkilöllä työsuhde jatkuu suoraan tai uudelleenkoulutuksen kautta. Irtisanottavien määrä on 26. Järjestelyt toteutetaan vuoden 2007 aikana.

Porvoossa 30. toukokuuta 2007

Ensto Building Technology

Sami Tulus
President

Lisätietoja: Sami Tulus, President, Ensto Building Technology, puh. 0204 76 2440.


Ensto-konserni:

Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen teollisuuskonserni ja perheyritys, jonka järjestelmät ja tuotteet ovat avainasemassa sähköenergian jakelussa ja jokapäiväisessä käytössä. Ne näkyvät kodin, julkisten tilojen ja elinkeinoelämän sähköasennuksissa, valaistusratkaisuissa ja erilaisissa huipputeknisissä säätö- ja valvontajärjestelmissä.

Enstolaisia on noin 1400 Euroopassa ja Aasiassa - yhteensä 18 maassa. Liikevaihtoa Enstolla on noin 210 milj. euroa. Ensto haluaa olla ammattimainen ja luotettava kumppani, joka tunnetaan alan innovatiivisena kehittäjänä.

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit