Kysyntä jäi alle odotusten

Tilikausi 2001 Kysyntä jäi alle odotusten Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 182,8 ME. Edellisen vuoden liikevaihto, 200,7 ME, sisältää konsernista poistuneita liiketoimintoja. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,7 %. Liikevoitto oli nyt 6,5 ME. Vuoden 2000 liikevoitto oli 17,9 ME (vertailukelpoisin luvuin 15,2 ME). Tuloksen heikkeneminen johtuu ensisijaisesti heikentyneen kysynnän alentamasta kapasiteetin käyttöasteesta. Ensto-konsernin ydinliiketoimintojen markkina-asemat ovat säilyneet vahvoina ja kilpailukykyiset toimitusprosessit ovat parantaneet edellytyksiä tukea asiakkaita suhdanne-vaiheessa, jossa kustannustehokkuuden merkitys korostuu. · Liikevaihto oli 182,8 ME, vertailukelpoisin luvuin kasvua oli 1,7 %. · Liikevoitto oli 6,5 ME eli 3,6 prosenttia liikevaihdosta. · Tuotekehitys jatkui vahvana Building Technologyn yksiköissä, Utility Networks otti Puolassa Gdanskin alueella toimivan Straszynin tehtaan käyttöön ja Enclosures and Components lanseerasi menestyksellä uuden Clampo-liitinperheen markkinoille. · Industry-liiketoiminta-alueella yksiköitä yhdistettiin yhteisen johdon alle. Rakenteelliset muutokset jatkuvat sekä Suomen että Ruotsin toiminnoissa vuonna 2002. · Kesäkuussa Ensto myi Sormat Oy:n yhtiön toimivalle johdolle ja kahdelle teolliselle sijoittajalle. · Ensto Parts Oy:n meistattujen metalliosien valmistus myytiin Meconet Oy:lle syyskuun alusta. · Ensto Oy lunasti TL-Coating Oy:n vähemmistöosuuden (48%) elokuussa ja osti Eestissä toimivan Ensto Ensek AS:n vähemmistöosuuden (20 %) marraskuussa. Molemmat yhtiöt ovat nyt kokonaan Enston omistuksessa. · Porvoossa toimiva Ensto Automation Oy myytiin helmikuussa 2002 yhtiön henkilöstölle. - Ensto-konsernille vuosi 2001 on ollut sekä ulkoisesti että sisäisesti muutosten aikaa. Markkinatilanne oli edellisvuotista heikompi ja sekä omistukselliset että rakenteelliset järjestelyt omassa organisaatiossa huomattavia, toteaa Ensto Oy:n toimitusjohtaja Seppo Martikainen. Suurimmat liiketoimintayksiköt, Building Technology ja Utility Networks, onnistuivat tästä huolimatta kasvattamaan liikevaihtoaan ja vaalimaan kannattavuuttaan. Myös Enclosures and Components onnistui vahvistamaan asemaansa tärkeillä markkinoillaan Iso-Britanniassa ja Keski-Euroopassa. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-31.12. Liikevaihto Liikevoitto ME 2001 2000 Muutos 2001 2000 Muutos % % Building 62,3 61,8 +0,9 6,1 8,2 -25,6 Technology Utility 56,3 53,0 +6,2 6,2 6,7 -7,7 Networks Enclosures and 28,4 29,3 -3,3 0,2 0,9 -73,6 Components Industry 60,0 60,7 -1,1 -2,0 3,1 -165,1 -Muut ja -24,2 -4,1 -4,0 -1,0 eliminoinnit Yhteensä 182,8 200,7 -8,9 6,5 17,9 -63,6 LIIKETOIMINTA-ALUEET Building Technology Building Technologyn liikevaihto kasvoi 0,9 % ja nousi 62,3 ME:oon edellisvuoden 61,8 ME:sta. Vaikka kasvu sinänsä oli kohtuullinen, se jäi kuitenkin alle odotusten kysynnän hidastuttua vuoden loppua kohti. Hidastuminen koski erityisesti Suomen markkinoita, joiden osuus kokonaisliikevaihdosta on edelleen noin kaksi kolmannesta. Muissa maissa kehitys oli sen sijaan vahva. Voimakas panostus tuotekehitystoimintaan jatkui ja koski niin valaisin-, keskus kuin asennustuotteita. Building Technologyn tuotteiden kysyntä noudattaa yleistä suhdannekehitystä tietyllä viiveellä. Sen johdosta odotukset vuodelle 2002 ovat maltilliset. Uusien tuotteiden lanseerausten ja uusien markkinoiden avautumisen odotetaan jatkossa avaavan liiketoiminta-alueelle merkittäviä kansainvälisiä kasvunäkymiä. Utility Networks Utility Networksin liikevaihto kasvoi 6,2 % ja nousi 56,3 ME:oon edellisvuoden 53,0 ME:sta. Liiketoiminta-alue menestyi edelleen päämarkkinoillaan Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Länsi- Euroopassa toiminta vakiintui edellisen vuoden tasolle. Markkinointityötä itäisessä Euroopassa lisättiin ja lähtökohdat toiminnan laajentamiselle tähän suuntaan ovat suosiolliset. Euroopan pääasiakkaiden keskuudessa suoritettu asiakastyytyväisyyskysely antoi erittäin hyvät arvosanat Enston toiminnalle. Gdanskin alueella toimivan Straszynin tehtaan käynnistyttyä Utility Networksilla on kolme tehdasta, jotka sijaitsevat Suomessa, Virossa ja Puolassa. Lähtökohdat vuodelle 2002 ovat hyvät. Enclosures and Components Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen liikevaihto, 28,4 ME, oli edellisvuoden 29,3 ME:n tasoa. Aikaisempina vuosina varsin vahvassa kasvussa olleen liiketoiminnan kehitys noudatteli nyt yleistä suhdannekehitystä. Suurimmilla markkinoilla, Suomessa ja Ruotsissa, kysyntä jäi heikoksi. Sen sijaan Manner-Euroopassa tapahtui myönteistä kehitystä talouden yleistilanteesta huolimatta. Vuoden aikana lanseerattu Clampo-liitin sai hyvän vastaanoton ja nosti tämän tuoteperheen selvään kasvuun. Iso- Britanniassa uudelleen organisoitu tytäryhtiö Ensto Briticent kasvatti selvästi liikevaihtoaan. Koteloiden ja komponenttien kysynnän arvioidaan hieman piristyvän vuoden 2002 edetessä ja antavan edellytykset liiketoiminta-alueen kasvun jatkumiselle. Industry Industry-liiketoiminta-alueen rakennemuutos jatkui. Yritysjärjestelyt pudottivat liikevaihdon noin prosentin edellisvuodesta. Pitkään jatkunut Ensto Saloplastin tuotannon uudelleen järjestely on johtanut tulokseen ja yksikön toiminnan pohja on vahvistunut. Ensto Audel jatkoi kasvuaan omalla erikoisalallaan saavuttaen hyvän tuloksen. Enston muita liiketoiminta-alueita ja ulkopuolisia asiakkaita palvelevat Industryn Porvoon yksiköt yhdistettiin yhteisen johdon alle. Ensto Automation myytiin yhtiön henkilökunnalle helmikuussa 2002. Salossa TL-Coatingin tilanne jatkui vaikeana kuten myös Ruotsissa toimivassa Ensto Idealplastissa. Industry-liiketoiminta-alueen rakennemuutos jatkuu edelleen vuoden 2002 aikana. NÄKYMÄT Ensto-konsernin liiketoiminta-aluiden markkinasuhdanteet ovat erilaiset. Suomen rakennustoiminnasta riippuvaisten yhtiöiden kasvuodotukset ovat vaatimattomia. Sen sijaan innovatiivisten, kansainvälisesti vahvan kilpailukyvyn omaavien tuotteiden ja järjestelmien edellytykset vallata uusia markkinoita ovat hyvät. Building Technologylla, Utility Networksilla ja Enclosures and Componentsilla on kaikilla erikoisosaamiseen perustuvaa vahvaa kansainvälistä kilpailuetua. Ensto valitsee panostusalueensa huolella varmistaen voimavarojensa riittävyyden asiakaskunnan edellyttämälle palvelulle, läsnäololle ja jälkimarkkinoinnille. Manner-Euroopan keskeisiltä asiakasryhmiltä saatu palaute vahvistaa uskoa konsernin kilpailukykyyn näillä potentiaalisesti suurilla markkinoilla. Vuodesta 2002 odotetaan muodostuvan kannattavuudeltaan edellisvuotta paremman. TILINPÄÄTÖSTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto ME 2001 2000* Muutos% Liikevaihto 182,8 200,7 -8,9 Liikevoitto 6,5 17,9 -63,6 % liikevaihdosta 3,6 8,9 Voitto ennen satunnaisia eriä 4,4 16,0 -72,6 Taseen loppusumma 2001 2000* ME 106,2 126,9 -16,3 Muita tilastotietoja ME Vienti Suomesta 56,7 55,9 1,4 Bruttoinvestoinnit 7,6 8,3 -8,1 % liikevaihdosta 4,2 4,1 Tuotekehitys 6,1 5,8 5,9 % liikevaihdosta 3,3 2,9 Tilauskanta 13,3 16,3 -18,4 Oman pääoman tuotto, % 7,1 21,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 19,9 Omavaraisuusaste, % 37,1 45,5 Tulos/osake (EPS), E 0,16 0,67 Oma pääoma/osake, E 2,36 3,51 Henkilöstö keskimäärin 1 633 1 748 -6,6 Henkilöstö kauden lopussa 1 504 1 649 -8,8 *Vertailuluvut sisältävät vuoden 2000 aikana poistuneiden liiketoimintojen (isojen muoviosien sopimusvalmistus, tekninen keramiikka ja saattolämmitys) luvut. Sormat Oy:n luvut sisältyvät konsernilukuihin 30.6.2001 asti. Ensto-konsernin talouskatsaus tilikauden 2002 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 7.5.2002. Porvoo 15.2.2002 Ensto Oy Seppo Martikainen President & CEO, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210, 0400 651 351 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020214BIT01400/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020214BIT01400/bit0001.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Tilaa