Markkinatilanteen epävarmuus jatkuu

Taloudellinen katsaus - kolme vuosineljännestä 2001 Markkinatilanteen epävarmuus jatkuu Ensto-konsernin liikevaihto vuoden 2001 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 135,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson liikevaihto, 151,1 miljoonaa euroa, sisältää konsernista vuoden 2000 aikana poistuneita liiketoimintoja. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,6 %. Liikevoitto oli nyt 6,7 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla kaudella viime vuonna oli 13,1 miljoonaa euroa (vertailukelpoisin luvuin 11,2 ME). · Liikevaihto oli 135,9 ME, vertailukelpoisin luvuin kasvua oli 1,6 %. · Liikevoitto oli 6,7 ME, eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta. · Kesäkuussa Ensto myi Sormat Oy:n yhtiön toimivalle johdolle ja kahdelle teolliselle sijoittajalle. · Aiemmin tehdyn myyntisopimuksen mukaisesti Ensto Parts Oy:n meistattujen metalliosien valmistus siirtyi Meconet Oy:lle syyskuun alusta. · Ensto Verkonrakennus -liiketoiminta-alueen johtajaksi on 1.11.2001 alkaen nimitetty Jacek Ratajczak. Ensto Oy:n johtoryhmän jäsenet ovat toimitusjohtaja Seppo Martikainen, talousjohtaja Karita Mikkola, liiketoiminta-alueiden johtajat Sami Tulus (Building Technology), Kai Qvist (Enclosures and Components), Jussi Viitala (Industry) sekä Jacek Ratajczak (Utility Networks). Kolmas vuosineljännes ei tuonut muutosta Ensto-konsernin kehityssuuntaan. Markkinatilannetta leimannut epävarmuus jatkui. Konsernin eri yksiköissä tilanteeseen varauduttiin tarkalla tilanneseurannalla ja vaadittavin sopeutumistoimenpitein. Selvimmin kasvuaan jatkoivat Talotekniikka ja Verkonrakennus. Teollisuuden sopimusvalmistusyksikköjen näkymät kohenivat hieman syyskuun aikana. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-30.9. Liikevaihto Liikevoitto ME 2001 2000 Muutos% 2001 2000 Muutos% Talotekniikka 46,5 44,3 +4,8 5,0 5,6 -10,0 Verkonrakennus 41,7 39,5 +5,8 5,2 5,5 -6,2 Kotelot ja 21,6 22,1 -2,3 0,5 0,9 -48,7 komponentit Teollisuus 46,7 46,4 +0,5 -0,4 3,4 -111,0 -Muut ja -20,6 -1,2 -3,6 -2,3 eliminoinnit Yhteensä 135,9 151,1 -10,1 6,7 13,1 -48,8 LIIKETOIMINTA-ALUEET Talotekniikka Talotekniikan myynnin kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Suomen ja Skandinavian markkinoilla erityisesti korjausrakentaminen vaikutti loppukesän aikana myönteisesti Enston tuotteiden menekkiin. Tuotekehitystoiminta on jatkunut vilkkaana entisten linjojen mukaisesti, samoin panostukset toiminnan kansainvälistämiseen. Talotekniikan merkkituotteisiin rakennettu lisäarvo on osoittautunut kestäväksi markkinatilanteessa, jossa erityisesti uudisrakentamisen kysyntä on heikentynyt. Verkonrakennus Verkonrakennustarvikkeiden kysyntä Suomessa on ollut tyydyttävä koko jakson ajan ja Norjassa tilanne parani hieman loppukesällä. Asiakaskunnan investointihalukkuus vahvistui ja tuotannon käyttöaste Suomessa oli kohtalainen. Verkonrakennus on säilyttänyt markkina- asemiaan ja panostukset Venäjällä ovat vahvistaneet toiminnan pohjaa tällä markkina-alueella. Ensto Aspol -yhtiön toiminta Gdanskissa on käynnistynyt varasto- ja konttoritoimintojen siirryttyä uusiin tiloihin, joissa kokoonpanotoiminnan on määrä käynnistyä vielä loppuvuoden 2001 aikana. Kotelot ja komponentit Kotelot ja komponentit liiketoiminta-alueella asiakaskunnan hankinnoissaan noudattama varovaisuus on lisääntynyt ja markkinatilanteen epävarmuus on sen seurauksena kasvanut. Kysynnän heikkeneminen koskee niin Suomen, Ruotsin kuin Yhdysvaltain markkinoita. Manner- ja Itä-Euroopassa tilanne on sen sijaan ollut hieman suotuisampi. Metallikoteloiden ja liittimien kysyntä on ollut lievässä kasvussa mutta muovikoteloiden osalta kysyntä on asettunut viime vuoden tasolle. Teollisuus Telekommunikaatioalan heikkeneminen on selvästi vaikuttanut Teollisuus- liiketoiminta-alueen yksikköjen toimintaan. Sopimusvalmistuksessa, Ensto Saloplastissa ja TL-Coatingissa, markkinointiponnistukset johtivat kuitenkin lähinäkymien vahvistumiseen kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Teollisuuden Porvoon yksikköjen toimintaa on edelleen sopeutettu näkyvissä olevaan kysynnän heikkoon kehitykseen. Sama koskee Ruotsissa toimivaa Ensto Idealplastia. Ensto Audelin liikevaihto ja tulos kehittyivät edelleen hyvin. NÄKYMÄT Keväästä asti vallinnut markkinoiden epävarmuustilanne kasvoi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Ensto-konsernin kilpailukykyiset toimitusprosessit ovat parantaneet konsernin edellytyksiä tukea asiakkaitaan vaikeassa suhdannevaiheessa jossa kustannustehokkuuden merkitys korostuu. Neljäs vuosineljännes on usein ollut Enston vahvin mutta edellisen vuoden korkea vertailutaso ja näkyvissä oleva markkinakysyntä vaikeuttavat vastaavaan suoritukseen pääsemistä tänä vuonna. Kokonaisuutena Ensto odottaa tilikauden 2001 muodostuvan edellisvuotta, Enston historian parasta vuotta, merkittävästi heikommaksi. TILINPÄÄTÖSTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto ME 1-9/2001 1-9/2000* Muutos% 1-12/2000* Liikevaihto 135,9 151,1 -10,1 200,7 Liikevoitto 6,7 13,1 -48,8 17,9 % liikevaihdosta 4,9 8,7 8,9 Voitto ennen 4,8 11,8 -58,9 16,0 satunnaisia eriä Taseen loppusumma 9/2001 9/2000* 12/2000* ME 114,3 135,2 -15,4 126,9 Muita tilastotietoja ME Vienti Suomesta 43,1 40,3 +7,0 55,9 Bruttoinvestoinnit 6,2 5,3 +18,5 8,3 % liikevaihdosta 4,6 3,5 4,1 Tuotekehitys 4,6 3,7 +25,1 5,8 % liikevaihdosta 3,4 2,5 2,9 Tilauskanta 13,0 16,4 -20,7 16,3 Oman pääoman tuotto, 8,7 21,3 21,8 % Sijoitetun pääoman 12,2 19,4 19,9 tuotto, % Omavaraisuusaste, % 36,3 40,8 45,5 Tulos/osake, E 0,15 0,46 0,67 Oma pääoma/osake, E 2,49 3,32 3,51 Henkilöstö 1 668 1 794 -7,0 1 748 keskimäärin Henkilöstö kauden 1 546 1 649 -6,3 1 649 lopussa *Vertailuluvut sisältävät vuoden 2000 aikana poistuneiden liiketoimintojen (isojen muoviosien sopimusvalmistus, tekninen keramiikka ja saattolämmitys) luvut. Sormat Oy:n luvut sisältyvät konsernilukuihin 30.6.2001. Ensto-konsernin taloudellinen katsaus koko tilikaudelta 2001 julkaistaan 14.2.2002. Porvoo 29.10.2001 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Yhteystiedot: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00370/bit0001.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Tilaa