Nousua toisella neljänneksellä

Taloudellinen katsaus - ensimmäinen vuosipuolisko 2002 Nousua toisella neljänneksellä Ensto-konsernin toinen vuosineljännes 2002 oli ensimmäistä neljännestä ja edellisen vuoden heikkoa toista vuosineljännestä vahvempi. Vertailukelpoinen tulos kohentui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vaikka yleinen markkinatilanne oli edelleen melko epävarma, sisäiset tehostamis- toimenpiteet johtivat konsernin liikevoiton merkittävään paranemiseen. Parannukseen vaikuttivat myös aiemmin toteutetut tuotekehityspanostukset ja investoinnit. Konsernin talouden tunnusluvut paranivat kautta linjan. Pääoman käyttö tehostui ja omavaraisuusaste nousi. LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS 1.1.-30.6. Liikevaihto Liikevoitto M? 2002 2001 Muutos 2002 2001 Muutos (%) (%) Building 30,6 30,6 0,2 2,2 2,2 2,4 Technology Utility 25,6 24,6 4,3 4,0 3,5 13,4 Networks Enclosures and 17,1 17,7 -2,9 0,9 0,6 44,5 Components Industry 21,1 24,0 -11,8 0,6 -1,1 248,6 -Muut ja -8,5 0,6 -2,2 -1,5 eliminoinnit Yhteensä 86,1 97,3 -11,6 5,4 3,7 47,2 Yhteensä, 86,1 83,4 2,5 5,4 2,4 122,1 vertailu- kelpoisin luvuin* * luvut eivät sisällä konsernista poistuneita yksikköjä (Sormat, Automation) Ensto-konsernin liikevaihto oli vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla 86,1 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaava liikevaihto oli 97,3 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto vuoden 2001 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, kun konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset on otettu huomioon, oli 84,0 milj. euroa, jolloin kasvua oli 2,5 %. Liikevoitto parani kaikilla liiketoiminta-alueilla ja koko konsernin liikevoitto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,4 milj. euroa. Parannusta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli 47,2 %. Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto yli kaksinkertaistui. Oman pääoman tuotto parani 15,8 %:iin (6,5 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 14,6 % :iin (9,9 %). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ensto-konsernin näkymät koko tilikaudelle 2002 pysyivät myönteisinä. Uusien tuotteiden menestykselliset lanseeraukset ja uusien markkinoiden avaaminen, muun muassa Kiinaan, ovat sujuneet hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Konsernin tilauskanta vahvistui toisella vuosineljänneksellä ja nousi 13,9 milj. euroon. Parannusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 8,3 % ja vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen lopun tilanteeseen 17,9 %. Vaikka markkinatilanne on epävarma, konsernissa määrätietoisesti jatkuva toiminnan virtaviivaistaminen vahvistaa edellytyksiä tilikauden liikevaihdon kasvattamiselle ja tuloksen parantamiselle viime vuoteen verrattuna. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto M? 1-6/2002 1-6/2001 Muutos 1- (%) 12/2001 Liikevaihto 86,1 97,3 -11,6 182,8 Liikevoitto 5,4 3,7 47,2 6,5 % liikevaihdosta 6,3 3,8 3,6 Voitto ennen 4,8 2,4 99,1 4,4 satunnaisia eriä Taseen loppusumma 6/2002 6/2001 12/2001 M? 109,0 125,3 -13,0 106,2 Muita tilastotietoja M? Vienti Suomesta 29,9 30,1 -0,4 56,7 Bruttoinvestoinnit 2,7 4,2 -36,8 7,6 % liikevaihdosta 3,1 4,4 4,2 Tuotekehitys 2,5 3,4 -27,7 6,1 % liikevaihdosta 2,9 3,5 3,3 Tilauskanta 15,7 14,7 7,0 13,3 Oman pääoman tuotto, 15,8 6,5 7,1 % Sijoitetun pääoman 14,6 9,9 10,2 tuotto, % Omavaraisuusaste, % 39,8 33,2 37,1 Tulos/osake, ? 0,19 0,08 0,16 Oma pääoma/osake, ? 2,63 2,43 2,36 Henkilöstö 1 504 1 700 -11,5 1 633 keskimäärin Henkilöstö kauden 1 591 1 729 -8,0 1 504 lopussa Industry -liiketoiminta-alueen sopimusvalmistusyksiköt Audel Oy, Saloplast Oy ja Idealplast AB siirtyivät 1.5.2002 käyttämään alkuperäisiä yhtiönimiään. Ensto-konsernin taloudellinen katsaus kolmelta vuosineljännekseltä 2002 julkaistaan 5.11.2002. Porvoo 7.8.2002 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00300/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Tilaa