TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Tilikausi 2003 Ensto-konsernin liikevaihto ja kannattavuus jäivät tilikaudella hieman edellisvuodesta. Konsernista oli poistunut liiketoimintoja liikevaihdoltaan 11,6 milj. euron edestä. Myös euron vahvistuminen heikensi liikevaihdon kehitystä. Kannattavuus heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla, lukuun ottamatta Building Technologya, jossa euromääräinen liiketulos oli edellisvuoden tasoa. Kysyntä laski useilla eri alueilla, mutta Ensto onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan konsernin kannalta merkittävimmillä markkinoilla. OEM-teollisuus ei osoittanut elpymisen merkkejä. Erilaiset panostukset tuotekehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa tuottivat tulosta. Konsernin rakennetta selkeytettiin edelleen ja vuonna 2004 Enston muodostavat yhteisen Ensto-brandin alla toimivat liiketoiminta-alueet: Building Technology, Utility Networks ja Enclosures and Components. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 163,1 milj. euroa. Edellisen vuoden liikevaihto 175,7 milj. euroa, sisältää Efla Oy:n ja Idealplast AB:n luvut koko tilikaudelta. Em. yhtiöt myytiin 30.9.2003 ja niiden luvut sisältyvät Ensto-konsernin lukuihin tammi-syyskuulta. Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2002 oli 166,3 milj. euroa. Liikevoitto vuonna 2003 oli 11,4 milj. euroa eli 7,0 % liikevaihdosta. Liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna 18,4 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Konsernin ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 95,4 milj. euroa eli 58,5 %. Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaihdosta oli 113,6 milj. euroa eli 69,6 %. Itä- ja Keski-Euroopan liikevaihto oli 32,9 milj. euroa eli 20,1 % liikevaihdosta. Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT20010/wkr0006.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit