Sähköinen kilpailutus helpottaa hankintalain toteuttamista

Epicorin uusi sovellus Sourcing helpottaa keskisuurten ja suurten organisaatioiden kilpailutuksen hallintaa. Erityisenä apuna kilpailutussovellus on huhtikuussa hyväksytyn julkishallinnon hankintalain toteuttamisessa. Uusi hankintalaki velvoittaa Suomen valtion, kunnat, seurakunnat sekä osan liikelaitoksista kilpailuttamaan julkisesti tietyn summan ylittävän tavaroiden ja palvelujen ostamisen, vuokraamisen tai urakalla teettämisen. ”Kilpailutusten lisääntyessä moninkertaistuu myös siihen tarvittava työpanos. Uuden lain myötä useat julkishallinnon organisaatiot pelkäävät joutuvansa palkkaamaan lisää resursseja hankintaosastoille. Epicorin Sourcing-sovellus on aika- ja resurssisäästöjä tuova internetpohjainen vaihtoehto manuaaliselle kilpailutukselle’, kertoo Epicor Finlandin myyntijohtaja Matti Pulla. Epicor Sourcingin avulla niin sanottu käänteinen huutokauppa on mahdollista sekä julkisesti että yksityisesti. Sähköisen kilpailutuksen avulla ostajalla on mahdollisuus reaaliaikaiseen tarjousten ja tietojen vertailuun. Kilpailutus tehostuu ja nopeutuu samalla kun ostotoiminnan kokonaiskustannukset vähenevät. Epicorin Procurement eli ostosovellus on työkalu valittujen toimittajien sopimustenmukaiseen hallinnointiin. Sovellus helpottaa osto- tai kilpailutushetkellä sovittujen tarjous- ja sopimusyksityiskohtien noudattamista toimittajaketjun kummassakin päässä. Vuoden 2005 alusta lähtien kansainvälisillä markkinoilla myynnissä olleet Procurement ja Sourcing ovat täysin integroitavissa kaikkiin markkinoilla oleviin nykyaikaisiin ERP-järjestelmän-ohjausmenetelmiin. Toimialariippumattomilla järjestelmillä on maailmanlaajuisesti toista sataa asiakasta, jotka ovat raportoineet tuotteiden käytöllä olleen säästöjä viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin. Huhtikuun 2006 alussa Suomen markkinoille tulleista tuotteista Sourcing on mahdollista ottaa pienissä kilpailutuksissa käyttöön jopa viidessä ja Procurement kymmenessä päivässä. ##### Epicor Software Corporation Epicor on maailman kahdeksanneksi suurin kansainvälinen ohjelmistotalo, joka osti Scala Business Solutionsin kesäkuussa 2004. Microsoftin teknologiaan perustuvien ERP-, CRM- ja SCM-ohjelmistojen riippumattomista midmarket-toimittajista se on maailman suurin. Asiakkaita yhtiöllä on maailmanlaajuisesti noin 20 000. Epicor Software Finland Oy on Epicor Software Corporation tytäryhtiö. Epicor Finland vastaa Suomessa Scala-ohjelmiston markkinoinnista, myynnistä, konsultoinnista ja toimittamisesta. Epicor iScala on tänä päivänä yksi Suomen käytetyimmistä ERP-ohjelmistoista. Lisätietoa ja viimeisimmät uutiset osoitteesta www.epicor.com/fi Yhteyshenkilöt: Marjut Martin Marketing Executive Epicor Software Finland Oy Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo Puh: 020 741 0850, 050 544 1355 E-mail: mmartin@epicor.com Matti Pulla Strategic Accounts Manager Epicor Software Finland Oy Metsäneidonkuja 10, 02130 Espoo Puh: 020 741 0864 E-mail: mpulla@epicor.com

Liitteet & linkit