Tuore maailmanlaajuinen ERP-tutkimus paljastaa eri maiden ja mantereiden väliset, yllättävänkin suuret erot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö älypuhelimen kautta on globaalissa vertailussa Suomessa pienimmällä tasolla maailmassa.

VANTAA, 18.9.2014
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation julkaisi tänään globaalin ERP-tutkimuksen tulokset. Redshiftin toteuttama, Epicorin teettämä tutkimus tehtiin kesän 2014 aikana ja vastaajina oli 1500 liiketoiminnan ammattilaista ympäri maailman. Suomessa haastatteluihin osallistui 100 henkilöä.
– Tutkimus on erittäin kattava läpileikkaus ERP:n nykytilanteesta maailmalla. On kiinnostavaa huomata, miten suuria eroavaisuuksia eri maiden välillä on muun muassa toiminnanohjausjärjestelmien käytön suhteen, kommentoi Epicorin Suomen aluejohtaja Matti Pulla.

Valtaosa eli 80 % haastatelluista kertoi, että heidän yrityksensä käyttämä ERP-järjestelmä on kriittisen tärkeä osa liiketoimintakykyä ja keskimäärin 60 prosenttia yrityksistä on investoinut liiketoiminnan perusjärjestelmiin (ERP, SCM, NES, CRM) kuluneen 2 vuoden aikana. Suomessa suuntaus on samanlainen: yli puolet (54 %) vastaajista raportoi kuluneen kahden vuoden aikana investoineensa perusjärjestelmiin. 

Mobiliteetti ja uuden sukupolven käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen nousee tutkimuksessa vahvasti esiin. Globaali keskiarvo ERP-järjestelmän mobiilille käyttämiselle on tutkimuksen mukaan 58 prosenttia. Suomessa vastaava luku on melko alhainen, vain 36 prosenttia. Älypuhelimet ja tabletit ovat nousevassa suosiossa Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Kiinassa haastatelluista vastaajista jopa 49 % käyttää ERP-järjestelmää älypuhelimen kautta. Suomessa vastaava luku on verrattain pieni, vain 13 prosenttia. Se on Saksan ohella tutkimukseen osallistuneista maista alhaisin vertailuluku.
– Tulos on yllättävä, ottaen huomioon Suomen maineen mobiiliviestinnän saralla sekä suomalaisten itsensä ahkeran kännykänkäytön ja teknisen osaamisen, Pulla sanoo.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös toiveita sen suhteen, millainen ERP tulevaisuudessa voisi parhaimmillaan olla. Suomen vastaajien toiveissa nousivat esiin mm. käyttöönoton helppous, etä- ja mobiilityöskentelyn hyödyntäminen vielä nykyistä enemmän ja juuri oikeanlaisen tiedon reaaliaikainen, helppo etsiminen ja löytäminen ERP-järjestelmän sisältä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös organisaation sisäisen yhteistyön tehokkuutta. Tulokset vaihtelevat jälleen suuresti: Kiinassa 83 prosenttia vastaajista pitää nykyistä sisäisen yhteistyön tasoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Globaali keskiarvo on 54 prosenttia, Suomen vastaava luku on puolestaan 29 prosenttia. Yritysten liikkuessa kohti parempaa yhteistyötä organisaation sisällä voi tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin nousta ERP-järjestelmien sosiaalinen elementti.    
– ERP-järjestelmään integroitujen sosiaalisten työkalujen ansiosta yritysten yhteisöllisyys on yksinkertaisempaa kuin koskaan ennen. Seurauksena tuottavuus lisääntyy sekä yrityksen sisällä että lisää yhteistyötä myös yrityksen ulkopuolelle. Avaamalla pääsyn sidosryhmille hyödylliseen tietoon voidaan tehdä viisaampia päätöksiä nopeammin, Pulla tiivistää. 

Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä sosiaalista mediaa eniten ERP-käytössä hyödyntävä maa on Kiina, jossa 26 prosenttia vastaajista uskoi ERP-järjestelmän kykenevän hyödyntämään sitä hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Suomessa vastaava luku on tutkimukseen mukaan erittäin pieni, yksi prosentti. Suomen vastaajien keskuudessa, kuten yleisessäkin vertailussa jopa puolet (49 % globaali luku, 44 % Suomen vastaava luku) ilmoitti haluavansa jatkossa hyödyntää enemmän ERP-järjestelmää parantaakseen kommunikaatiota asiakkaiden ja liiketoimintakumppaneiden kanssa, tehostaakseen organisaation sisäistä tiedonjakoa sekä rakentaakseen verkossa toimivia virtuaalisia yhteisöjä näiden tärkeiden kohderyhmien välille. 

Globaali ERP-tutkimus, jonka Redshift toteutti, koostui yli 1500 haastattelusta 10 maassa kesän 2014 aikana. Vastaajien ei edellytetty olevan Epicor ERP-käyttäjiä. Noin puolet vastaajista työskentelee valmistavan teollisuuden parissa, kolmannes logistiikassa ja jakelussa, loput palvelu- ja vähittäiskaupan alalla. 22 % vastaajista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (max 250 työntekijää), 39 prosentissa työskentelee 251-999 henkilöä ja 39 % on suuryrityksiä (1000 työntekijää tai yli). Suomen osalta valtaosa (49 %) haastatelluista oli suuryrityksiä. 

Epicorin sivuilta voi ladata eBookin, jossa on lisätietoa tutkimuksesta.

Epicor lyhyesti
Epicor Software Corporation on kansainvälisesti toimiva, johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Yli 40 vuoden kokemuksellaan Epicor toimittaa innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja toiminnanohjaukseen (ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjun hallintaan (SCM), vähittäismyyntiin (POS), sekä henkilöstöhallintaan (HCM) 20 000:lle asiakkaalle yli 150:een maahan. Epicor tarjoaa kattavan palveluvalikoiman samasta lähteestä asiakkailleen paikallisesti, alueellisesti ja/tai kansainvälisesti. Yrityksen innovatiivinen historia, alan asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen laatuun kannustavat asiakkaita kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Austinissa, Texasissa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ympäri maailman. 
www.epicor.com 

Seuraa Epicoria Twitterissä: @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @Epicor_MFG, @EpicorEMEA, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC ja @EpicorRU. 
Epicor ja Epicor-logo ovat Epicor Software Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa. Kaikki muut merkit ovat kunkin omistajan omaisuutta. Tässä dokumentissa esitetyt tuotteet ja palvelut on tuottanut Epicor Software Corporation.

Lisätietoja antaa:
Riikka Saarinen, markkinointipäällikkö
p. 020 7410 875 
rsaarinen@epicor.com 

Avainsanat: