Epson julkaisi uuden “Ympäristövisio 2050” -ohjelman

Epson lanseerasi toinen kesäkuuta lehdistökonferenssissa Brysselissä yhtiön uuden, seuraavan sukupolven Ympäristövision. Seiko Epson -konsernin Akihiko Sakai (Executive Officer, Corporate Strategy Office) hahmotteli Euroopan vihreän viikon aattona kunnianhimoisen ohjelman, joka vaikuttaa haastaviin ympäristökysymyksiin vuoteen 2050 saakka. Sakai esitti myös Epsonin seuraavan 10 vuoden ympäristöohjelman.

Yhtiön tärkeimmät tavoitteet ovat vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä tuotteiden koko elinkaaren aikana ja panostaa tuotteiden uusiokäyttöön tai kierrätykseen sekä ottaa aktiivinen rooli luonnon monimuotoisuutta vaalivissa projekteissa.

Epson on asettanut neljä keskeistä tavoitetta, joilla työskennellään “Ympäristövisio 2050”
-ohjelman toteuttamiseksi:

1) Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 90 %:lla tuotteiden koko elinkaaren aikana.
2) Kaikki tuotteet kierrätetään ja raaka-aineet uusiokäytetään*.
3) Suorien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 90 %:lla ja muiden ilmastoa lämmittävien kaasupäästöjen ehkäiseminen.
4) Luonnon monimuotoisuuden palauttaminen ja suojeleminen yhtenä ekojärjestelmän jäsenenä yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Seuraavan kymmenen vuoden tavoitteet ovat:

1. Hiilidioksidin vähentäminen osien valmistuksessa ja kuljetuksessa
Tuotteiden osat synnyttävät suurimman osan sen elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä. Osien aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi Epson uudistaa tuotteiden suunnittelun ja pyrkii vähentämään osien kokoa ja painoa sekä lukumäärää. Epson aikoo myös tiivistää yhteistyötä alihankkijoiden kanssa tuotannon tehostamiseksi ja tehostaa tuotteiden jakelua ja logistiikkaa.

2. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen ja kierrättäminen
Tuotteidensa käyttöiän pidentämisen lisäksi Epson pyrkii kierrättämään raaka-aineet. Vaihtoehtoja ovat myös tuotteiden uusiokäyttö, leasing ja vuokraus.

3. Valmistuksen puhdastilojen energiankäytön vähentäminen puoleen nykyisestä
Valmistuksen vaatimat puhdastilat ovat Epsonin suurin yksittäisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Niistä muodostuu noin 300 000 tonnia kaasua. Tavoite on vähentää tilojen energiantarvetta ja varmistaa, että energiaa käytetään vain välttämätön määrä. Lisäksi yhtiö vähentää energian käyttöä puhdastilojen rakenteita parantamalla.

4. Muiden ympäristötoimien avustaminen
Epson tiivistää yhteistyötä paikallishallinnon ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Yhtiö kannustaa työntekijöitään osallistumaan luonnonsuojeluohjelmiin vapaaehtoisesti. Epson tulee myös keräämään työntekijöiltään ideoita luonnonsuojeluun liittyen.

"Epson lähettää maailmalle selkeän merkin siitä, että me suhtaudumme vakavasti globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Haluamme kutsua muut tulostus- ja kuvausteollisuuden osapuolet mukaan samantasoisin tai vieläkin kunnianhimoisemmin tavoittein. Silloin voisimme olla tyytyväisiä sijoittumisesta vasta toiseksi”, sanoi Akihiko Sakai.

Epsonin tekniset innovaatiot ovat keskeisin tekijä merkittävässä energiansäästössä, sillä mustesuihkutulostimien energian kulutusta on jo vähennetty 73 %:lla viimeisten 4 vuoden aikana ja projektorien aiheuttamaa sähkönkulutusta jopa 90 % viimeisten 10 vuoden aikana. Epsonin ainutlaatuinen Micro Piezo -mustesuihkuteknologia vähentää vaadittavaa jännitettä ja virrankulutusta.

Epson on osallistunut metsien uudelleenistutusprojekteihin ja metsiensuojeluun eripuolilla maailmaa usean vuoden ajan. Metsiä ja muita arvokkaita ekosysteemejä suojelemalla edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Koska Epsonin Ympäristövisio 2050 asettaa isoja haasteita ja vaatii uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja, yhtiö perustaa asiantuntijoiden toimikunnat sekä Eurooppaan että Japaniin. Tavoitteena on saada käytännön apua itsenäisten asiantuntijoiden neuvoista. Epson tulee jakamaan päästöjä vähentäviä ja raaka-aineiden ehtymistä hillitseviä tutkimustuloksiaan yhtiöiden kanssa, jotka haluavat panostaa paremman maailman rakentamiseen.


Epsonin Ympäristövisio 2050

Koska maapallon sietokyky on rajallinen, yritysten ja yhteisöjen tulee jakaa vastuu ympäristön kuormituksen vähentämisestä. Epson osaltaan tähtää päästöjen vähentämiseen 90 %:lla kaikkien tuotteiden ja palvelujen elinkaaren osalta vuoteen 2050 mennessä. Samalla Epson jatkaa työskentelyään luonnon monimuotoisuuden palauttamiseksi ja suojelemiseksi yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Lisätietoa, kuvia ja lehdistökonferenssin esityksiä, löytyy osoitteesta:
www.epson-europe.com/environment/environmental-vision/

Lehdistötietoja antaa:
Epson Suomi, maajohtaja Jorma Lempinen, puh. (09) 8520 2231, jlempinen(ät)epson.fi
Epson Suomi, PR-asiat, Kati Rouhiainen, puh. (09) 8520 2230, krouhiainen(ät)epson.fi

Tilaa

Liitteet & linkit