Epson tukee kestävää kehitystä Serra da Gardunhan metsäpaloalueella Portugalissa

Epson on aloittanut kunnianhimoisen luonnonsuojeluprojektin jonka tarkoituksena on palauttaa luonnon monimuotoisuus Serra da Gardunhassa, Fundãossa Portugalissa. Tarkoituksena on yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ennallistaa alueen maisema ja eläimistö, jotka tuhoutuivat vuosien 2003 ja 2005 metsäpaloissa. Serra da Gardunhan projekti on osa Epsonin ympäristövisiota 2050, jossa Epson muun muassa sitoutuu vähentämään hiilidioksidipäästöjä 90% vuoteen 2050 mennessä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kunnostamaan 40 hehtaarin alue. Tarkoituksena on palauttaa alueelle monipuolinen puusto joka, toisin kuin talousmetsien yksipuolinen puusto, takaa kestävän elinympäristön mahdollisimman monipuoliselle kasvillisuudelle ja eläimistölle. Tavoitteena on kunnostaa alueen alkuperäiset metsät joissa aiemmin eli runsaasti nisäkkäitä, lintuja, kaloja, hyönteisiä, matelijoita ja sammakkoeläimiä.

Serra da Gardunhan tilannetta voi seurata sivulla:
http://content.epson-europe.com/environment/biodiversity/en/

Serra da Gardunha:

Serra da Cardunha on osa Cordilheiran vuoristoa Keski-Portugalissa. Vuosien 1990 ja 2005 välillä Serra da Gardunhassa paloi metsää yhteensä 11 003 hehtaaria, mikä on enemmän kuin alueen koko pinta-ala, 9 900 hehtaaria.

Epsonin ympäristövisio 2050

Epsonin kunnianhimoisen ympäristövision tavoitteena on ehkäistä ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen tuhoutumista sekä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Tavoitteeseen pyritään seuraavin keinoin:
1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 90% ottaen huomioon tuotteen koko elinkaaren
2. Kaikkien tuotteiden kierrätettävyys
3. Suorien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 90 prosentilla, ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen poistaminen kokonaan
4. Yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa luonnon monimuotoisuuden palauttaminen ja suojelu
Lisätietoja:
- www.epson-europe.com ja http://content.epson-europe.com/environment/biodiversity/en/
- Epson / Kenneth Hilapieli, puh. (09) 8520 2235, khilapieli(ät)epson.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit