Asiakkaita palasi Eteraan ja uusia tuli uusilta toimialoilta

Eläkevakuutusyhtiö Etera sai takaisin maaliskuussa kilpailijoille siirtyneitä asiakkaita. "Saimme myös uusia asiakkaita perinteisten toimialojemme ulkopuolelta. Keskeinen tavoitteemme on ollut pitää vanhat asiakkaat. Vaikka se ei kovassa kilpailussa ole täysin onnistunut, olemme pitäneet varsin hyvin asemamme", Eteran varatoimitusjohtaja Hannu T a r k k o n e n luonnehtii tulosta.

"Markkinat ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja asiakkaat selvästi luottavat Eteraan", Tarkkonen jatkaa.

Lähtijöiden joukossa on entisiä TaEL-yrityksiä, jotka ovat keskittäneet vakuutuksiaan muihin työeläkeyhtiöihin. ”Myös perinteisten toimialojemme pienet yritykset ovat keskittäneet vakuutuksiaan kilpailijoille. Toisaalta myös keskittäminen Eteraan on lisääntynyt”, Tarkkonen analysoi.

Etera sai muilta eläkeyhtiöiltä 300 vakuutusta ja Eterasta siirtyy muihin työeläkeyhtiöihin 890 vakuutusta. Tämä siirtokierros vähentää Eteran maksutuloa vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä tehtyjen siirtoilmoitusten perusteella vakuutukset siirtyvät yhtiöstä toiseen vuoden 2008 alusta.

Vakavaraisesta Eterasta erittäin hyvät asiakashyvitykset

”Etera on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja erittäin vakavarainen yhtiö. Asiakashyvitykset ovat meillä työeläkeyhtiöiden kärkeä tänä vuonna. Niistä hyötyvät eniten Eterassa pitkäaikaisesti vakuuttavat asiakkaamme. Yhtiön vakavaraisuus takaa hyvät asiakashyvitykset jatkossakin, jos sijoitusten tuotto pysyy hyvätasoisena”, Tarkkonen korostaa.

Eteran vakavaraisuus on vahvistunut. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 34,6 % (32,3 % v. 2006 lopussa).

Vuodenvaihteessa tuli voimaan uusi työntekijän eläkelaki TyEL, joka kumosi TEL-, LEL- ja TaEL-lait ja yhdisti yksityisalojen työeläkevakuuttamisen. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on yksinkertaistaa vakuuttamista. Etera vakuutti viime vuoden loppuun asti ainoana eläkeyhtiönä LEL- (rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alat) ja TaEL-työntekijöitä (taiteilija-ammatit ja ns. pätkätyöt). Nyt se vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä sekä yrittäjiä. Kesäkuun lopussa Eteralla oli 24 000 TyEL-sopimusasiakasta. Vakuutettuja työntekijöitä oli 250 000. YEL-vakuutuksia oli 1 040 kappaletta.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit